top of page

Kallis ja vaarallinen turvapaikkateatteri lopetettava - osa 2

Päivitetty: 9. jouluk. 2022

Tässä osassa pohditaan mm. ketkä suomalaiset hyötyvät maahanmuutosta.


Tarvitsemme työvoimaa ulkomailta-hokemat

Suomessa käydään jatkuvasti huutokilpailua siitä, kuka esittää suurimman luvun ulkomaisen työvoiman tarpeesta. Tämän pöljyyden mestarin tittelin tavoittelun johdossa on Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Jaakko Eskola, joka haluaa töihin 1,3 miljoonaa maahanmuuttajaa 28 vuodessa.


Työntekijän lisäksi maahan tulevat aviopuolisot ja lapset. Jos perheessä on keskimäärin kaksi lasta, on Eskolan tulijoita yli 5 miljoonaa. Kun tänne samaan aikaan tulee työttömiksi humanitäärisiä maahanmuuttajia, olisivat kantasuomalaiset vähemmistönä omassa maassaan jo ennen vuotta 2050.

Tilastokeskus: Väestö muuttujina Sukupuoli, Ikä, Pääasiallinen toiminta, Kieli, Ammattiasema, Vuosi ja Tiedot

Tilastot ovat vielä karummat kun huomioi, että että etenkin humanitääristen maahanmuuttajien työllisyys perustuu verorahoilla kustannettuihin töihin, joita ei olisi lainkaan ilman maahanmuuttajia. Lisäksi suuri osa on työllisyystoimenpiteiden tehtävissä. Työlliseksi lasketaan yhden tunnin viikottainen työaika. Hyvä on myös huomioida, että somaleilla alle 18-vuotiaiden osuus on yli kolmannes. Ja että myös maahanmuuttajat ikääntyvät.


Englannin kielisten heikkoa työllisyyttä selittää työvoiman ulkopuolella olevien 18-64 vuotiaitten suuri määrä, yli 11.000. Mitä ihmettä he Suomessa tekevät?


Nuoret miehet

Viime vuonna tehtiin yli 4000 turvapaikkapäätöstä, joista miehille 72%. Naisista ja tytöistä myönteisen päätöksen sai 67 %, miehistä ja pojista 46 %. Sukupuolista syrjintää?


Hakijoista yli puolet, 53 % oli 18-34 vuotiaita. Kyse on selkeästi nuorten miesten pysyvistä seikkailuista, jotka suomalaiset maksavat.


Lapset ja partalapset

220 nuorina esiintyvää 14-17 vuotiasta turvapaikanhakijaa sai viime vuonna päätöksen Migriltä. 196 sai oleskeluluvan eli melkein kaikki. Vain 9 sai kielteisen päätöksen. Loput 15 olivat EU-kiertolaisia, jotka eivät olleet Suomen vastuulla.


Nuorukaisten pitäminen lapsina on paha virhe. Se houkuttelee jopa kolmekymppiset miehet esiintymään lapsina. Suomessa uskotaan tulijan ilmoitukseen niin nimestä, kotimaasta kuin iästäkin.


Oma sukupolveni lähti 14-vuotiaana kansakoulun päätyttyä palkkatöihin. Monet muuttivat toiselle paikkakunnalle asumaan töiden perässä. Itse olin 14-vuotiaana tehtaassa töissä ja 17-vuotiaana Ruotsissa pesulatyöntekijänä. Muslimivaltioissa jopa alle 14-vuotiaat tytöt naitetaan ja he saavat lapsia. Jos 15-vuotias poika tulee jostain Irakista Suomeen, on se osoitus nuorukaisesta, joka pärjää omillaan. Jos turvapaikkakäsittelyssä lapsen ikäraja alennetaan 15 vuoteen, väärinkäytösmahdollisuudet hupenevat, koska 15 vuotiaalla partahaivenet jo kasvavat. Ikävalehtelu ei olisi mahdollista. Yli 14-vuotiaiden nuorukaisten perheiden yhdistäminen tulee lopettaa.


Sukupuolikikkailu on tullut Migriin. Tänä vuonna 18 hakijaa ei ole tiennyt, onko mies vai nainen. Kaksi päätöstä on ehditty tehdä. Toinen näistä sai jäädä. Mihinkä vessaan ja pukuhuoneeseen hän Suomessa menee.


10 suurinta kansallisuutta 2021

Irak ja arabit

Arabiankielisiä Suomessa oli viime vuoden lopussa 36.466. Kasvu on ollut hurja, sillä vuonna 1990 arabiankielisiä oli 1138. Suurin arabiankielinen ryhmä ovat irakilaiset. Arabiaa puhuvat myös syyrialaiset. Muut arabiankieliset ryhmät ovat pienempiä.


Joka kolmas turvapaikkapäätös viime vuonna annettiin irakilaisille, 37,3 %. Myönteisiä niistä oli alle puolet, 46,3 %. Irakilaiset ovat oppineet valehtelemaan paremmin. 2016 tehdyistä 16.308 päätökseistä irakilaisille vain 18,2 % oli myönteisiä. Tuntemani irakilainen teki hyviä sivutuloja tulkkaamalla turvapaikanhakijoille Migrin puhutteluissa. Hän lopetti tulkkaamisen, koska maanmiehet valehtelivat niin paljon, ettei hänen omatuntonsa sitä kestänyt. Ja Migri uskoo. Tai ainakin uskottelee uskovansa.


Viime vuonna Irakista tuli 612 turvapaikanhakijaa. Perheperusteella hakijoita oli enemmän, 892 hakemusta. Työperustaisia lupia haettiin 310. Opiskeluun on herätty tänä vuonna, lokakuun loppuun mennessä 19 hakemusta. Työperustelupia annettiin 167 irakilaiselle 305:sta päätöksestä.


Työperäinen lupa on kätevä hakijalle. Välimeren salakuljettajille ei tarvitse maksaa mitään. Voi ostaa menolipun Irakista Suomeen (232 euroa). Asumaan pääsee joko työpaikalle tai alivuokralaiseksi irakilaisten asuntoihin Suomessa.


Työperusteisten lupien määrät tulevat kasvamaan sitä enemmän, mitä enemmän irakilaisia maassa on. Siitä voidaan tehdä myös erillinen bisnes. Kebab-ravintoloihin haetaan irakilaisia, jotka pian jättäytyvät työttömiksi ja saavat silti jäädä. Hyvässä lykyssä työn tarjoaja maksaa pienen palkan, jonka perii käteisenä samantien takaisin. Irakilaisia työttömiä on Suomi tulvillaan, joten yhtään lupaa heille ei pidä antaa.

Afganistan

Maa on luonnonvaroiltaan maailman rikkaimpia maita. Keskinäinen nahistelu ja oppimattomuus on estänyt varojen hyödyntämisen. Jos monikulttuurisuus on onnela, Afganistanin pitäisi olla superonnellinen maa. Siellä on 40 miljoonaa asukasta, jotka puhuvat kolmeakymmentä kieltä. Afgaanien osuus kansasta on alle puolet, tadzikkien neljäsosa, hazarien kymmenesosa ja muut kansanryhmät ovat pienempiä. Kansoja yhdistää rauhanuskonto islam, 99,7 % väestöstä.


Suomessa ei saa tilastoida ihmisiä alkuperäisen kansallisuuden mukaan, mikä on karmea virhe. Afgaanien määrää ei voi selvittää edes kielen perusteella. Persian (dari, farzi) kielisiä maassa on noin puolet ja Suomessa 16.432 sekä pastun kielisiä 35 %, Suomessa 1527. Mutta persiaa käytetään muissakin maissa, kuten Iranissa.


Viime vuonna 403 afgaania haki turvapaikkaa. Pelkästään tänä vuonna 10 kk:ssa perhesiteen mukaan tulossa olevia on 783. Ja töihin Suomeen on tänä vuonna halunnut tulla 57 kilpailemaan täällä jo olevien työttömien afgaanien kanssa.

Somalia

Somaleja oli Suomessa viime vuoden lopussa 23 656. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut 9,5 %. Jos kasvu jatkuu samaa tahtia Suomessa on yli 100.000 somalia vuonna 2037. Ja miksei kasvaisi, onhan somaleista Suomessa 36,6 % alle 18-vuotiaita lapsia. Somalian 16 miljoonan väestöstä yli puolet on alle 18-vuotiaita. Väestöennusteen mukaan somaleja on vuonna 2050 35 miljoonaa. Tulijoita hölmöläismaihin riittää.

Karin piirros vuodelta 1991 osoitti hyvin kuinka helppoa somalien oli saada oleskelulupa Suomeen. Tein selvityksen Suomeen tulleista somaleista vv. 2000-14. He vain saivat jäädä. 15 vuoden aikana somalit saivat vain 76 turvapaikkaa.

Heidän perheiden yhdistämisensä tuli päälle, suurin tietämäni perhe oli 43-henkinen. Jos somaleja olisi kohdeltu tasavertaisesti muiden tulijoiden kanssa olisi heitä nyt 10.000 vähemmän. Ulkomaalaisviraston virhearvio on tullut ja tulee edelleen kalliiksi.


Somalit ovat muslimeja. He kiersivät Euroopassa maasta toiseen. Noina vuosina 1600 somalia oli ensin hakenut turvapaikkaa muualta EU:sta (Dublin).

Huom! Kielen mukaan tehdyissä tilastoissa ei ole mukana turvapaikkaprosessissa olevia henkilöitä. Esimerkiksi somaleja tuli Suomeen jo 1990, vaikka Tilastokeskuksen tilastoissa heitä on nolla tuona vuotena.

Tein kantelun oikeuskanslerille vuonna 2015 tilastojen perusteella. Se säikäytti Migrin, joka muutti päätösmenettelyjä somalien osalta. Sen jälkeen heiltä jopa evättiin oleskelulupia.


Viime vuonna Somaliasta haettiin turvapaikkaa Suomeen 316 kertaa. Perheen yhdistämisiä haettiin tuplasti enemmän, 706. Eli yksi tulee ensin ja suku perässä. Yllätys yllätys. Kymmenen somalia on hakenut työperustaista oleskelulupaa sekä viime, että tänä vuonna. Opiskelijoita on tänä vuonna ollut tulossa kaksi.


Suomessa on tuhansia somaleja vailla työtä, joten työperäistä oleskelulupaa Suomeen varmaan nauretaan Itäkeskuksessa parhaana vitsinä.


Somalien oikeus turvapaikkaan Suomessa on ollut koko ajan kyseenalainen. Siellä on ollut ajoittain nälänhätää, mutta sillä perusteella ei turvapaikkaa voi antaa. Nälänhätään tehokkain ratkaisu on syntyvyyden rajoittaminen.


Somaliassa on kolme aluetta Somalimaa, Puntmaa ja Mogadishun alueen Somalia. Kaksi ensimmäistä ovat olleet koko ajan rauhallisia. Niiden itsenäistyminen olisi vähentänyt tulijoiden määrää merkittävästi.


Somaliassa eripuraisia ovat klaanit. Kun somalit tuodaan Suomeen, klaanit tulevat mukana. Klaanien väliset kahnaukset eivät ole peruste turvapaikkaan.


Järjestö Al-Shabaab aiheuttaa silloin tällöin räjäytyksiä ja muutakin pahaa Somaliassa. Mutta sekään ei ole henkilökohtaista vainoa, jolloin turvapaikkaa ei tule myöntää.


Olen kirjoittanut viime vuonna somaleista kolmiosaisen selvityksen.

Somalit - osa I: Somalia valtiona

Somalit - osa II: Turvapaikat


Venäjä (neljäs) käsitelty osassa 1

Turkki

Turkkilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvussa. Viime vuonna tulijoita oli 142. Turkkilaiset haluavat Suomeen etenkin perhesyistä: 469 hakemusta. Työperäisten hakijoiden määrä kasvaa tänä vuonna kaksinkertaiseksi, 600:aan. Opiskeluun on herätty tänä vuonna, 10 kk:ssa 121.


Turkin leireiltä tulevia ei lasketa turkkilaisiksi tilastoissa.


EU maksaa Turkille miljardeja euroja siitä, ettei Turkki päästä heitä EU:n alueelle. Paljon halvemmaksi tulisi laittaa rajat kiinni. Turkista ei kukaan tulisi Eurooppaan ilman viisumia.


Turkin asukasmäärä on 85 miljoonaa. He ovat käytännössä kaikki muslimeja. Turkkia ei pidä koskaan ottaa EU:n jäseneksi, koska se antaisi vapaan liikkuvuuden pian sadalle miljoonalle turkkilaiselle muslimille. Se tuhoaisi EU:n rakenteet.

Iran

Iranilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut yli sataan tänä vuonna. Iranilaisten opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistumassa kolmeensataan tänä vuonna.


Tämän vuoden pakolaiskiintiössä Suomi vastaanottaa 600 afganistanilaista Iranista. Tulee mielenkiintoinen ongelma palauttamisesta, jos haettu joudutaan karkottamaan. Hän on saattanut syntyä Iranissa, eikä ole koskaan käynyt Afganistanissa, ei ainakaan omien sanojensa mukaan.


Iranilaiset ovat muslimeja. Asukkaita on 86 miljoonaa ja väestönkasvu korkea. Ennusteen mukaan heitä olisi 103 miljoonaa vuonna 2050.

Tapasin kauniita iranilaisia naisia ilman niqabia suuressa puistossa.

Iranilaiset naiset ovat osoittaneet mieltä oikeuksiensa puolesta. Sillä on ollut merkitystä, koska Iran on ilmoittanut lopettavansa siveyspoliisin. Suvaitsevaiset suomalaiset naiset eivät juurikaan ole piitanneet musliminaisten ihmisoikeuksista. Suomalaismiesten moittimiseen on mennyt kaikki energia.


Iranin naisten tapaa ajaa oikeuksiaan erilaisten mielenosoitusten avulla on ainoa oikea. Olisi järjetöntä tulla Eurooppaan elätettäväksi ja olla hiljaa maan sisällä. Suomalaisten tulisi tukea muslimien oikeuksia estämällä heitä tulemasta Suomeen. Näin muslimit joutuisivat hakemaan ratkaisuja oman maansa sisällä. Pauli Iranissa 2019.


Nigeria

Nigeriasta Suomeen tulee etenkin nigerialaiskirjeitä. Turvapaikan sai viime vuonna 8 ja epämääräisellä muulla syyllä oleskeluvan 20. Olisivatkohan homouden perusteella hakeneita? Tänä vuonna nigerialaisten turvapaikanhaku Suomeen on kaksinkertaistunut.


Nigerialaiset hakivat viime vuonna Suomeen perheyhdistämisenä 4 kertaa enemmän kuin turvapaikanhakijoina, 305. Melkein sata halusi tulla töihin Suomeen. Nigerialaisopiskelijoita on paljon Suomessa, viime vuonna 354 oli tulossa, luvan sai 274, Suomeen ei päässyt 97 (mukana hakijoita edellisvuodelta).


Maan 219 miljoonasta asukkaasta 53,5 % on muslimeja, 46 % kristittyjä. Sitä tilastot eivät kerro, mihin uskovia tänne tulevat ovat. Nigerian suurin ongelma on valtava väestönkasvu. Vuoteen 2050 nigerialaisten määrä ylittää 400 miljoonaa (1960 46 miljoonaa).


Globalis: ”Kaakkois-Nigerian suurten öljyrikkauksien lisäksi ongelmia aiheuttaa muslimien ja kristittyjen välinen jatkuva konflikti. … Nigeria voisi olla Afrikan talouden suurvalta. Kansallinen hajaannus, itsevaltainen hallinto, väärinkäytökset ja väkivalta estävät kehityksen kohti hyvinvointia. … Nigeria on Afrikan suurin öljyn tuottaja.” Tuollaista väkeä ei pitäisi päästää Eurooppaan lainkaan.


Olin 17-vuotias nuorukainen kun Biafra itsenäistyi Nigeriasta. Itkin silloin biafralaisten kohtaloa. Tänään ”jos itken, niin itken muuten vaan” (Juice) väestöräjähdystä. Nigerian väkivaltainen sotilashallinto tappoi heistä noin miljoona ennen kuin Biafran armeija 2,5 vuoden sodan jälkeen luovutti. Jo silloin ymmärsin, että maitten jakaantuminen pienemmiksi on kaikille edullista. Mutta vain Tsekkoslovakia on osannut hajota rauhanomaisesti. Kaikki muut maiden jakamiset ovat elinaikanani tarvinneet sotaa tuekseen.


Biafralaisia oli 13 miljoonaa, tänään heitä olisi 130 miljoonaa. Sodan takia heitä lienee nyt Nigeriassa 120 miljoonaa. Biafran kansallishymni oli Sibeliuksen Finlandia. Se osoittaa igbojen olleen keskivertoafrikkalaista viisaampia. Ehkä heitä olisi itsenäisenä vain 12 miljoonaa.

Syyria

Syyrialaiset olivat muka peruste vuosien 2015-16 hakijoiden vastaanottamiselle. Vuosina 2015-17 Suomeen tuli yli 2200 syyrialaista. Viime vuosina ei ole paljoa hakeutunut. Viime vuonna 86. Syyrialaiset saavat Dublin-kiertolaisia lukuunottamatta Suomesta turvapaikan käytännössä automaattisesti.


18,3 miljoonaa asukasta. Syyrian sisällissodan pohjasyynä pidetään alaviittien (alaviitit luokitellaan yleensä šiialaisuuden haaraksi) ja sunnien välistä valtataistelua eli muslimit taistelevat keskenään. Sunni-islamistit pitävät alaviitteja harhaoppisina. Sota johtui myös Al-Assadin diktatuurista. Eliitti korruptoitui ja otti valtion yrityksiä haltuunsa. Tunisiasta alkanut arabikevät oli Syyrialle liikaa. Muslimeille ei pidä antaa liikaa vapauksia. He pärjäävät parhaiten kovan diktaattorin alamaisina (Irakin Hussein, Libyan Gaddafi).

Kamerun

Listan 9. sijalla on Kamerun. Kamerunilaiset ovat hyviä pelaamaan jalkapalloa ja valehtelemaan. 38 päätöksestä myönteisiä oli vain joka kolmas, 31,6 %. EU-kiertolaisia oli 17.


Kamerunin väkiluku on 28 miljoonaa. Se viisinkertaistui vuodesta 1960 ja tulee kaksinkertaistumaan 51 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Uskonnoltaan 69 % on kristittyjä ja 21 % muslimeja. Ettei vaan kävisi kuin Libanonille.


Afrikkaa paljon reppumatkailleena olen huomannut afrikkalaisten valehtelevan paljon. Kun he jäävät kiinni valehtelusta, he valehtelevat lisää.

Etiopia

Etiopia on vasta alussa Suomeen tulolle. Viime vuonna päätöksiä tehtiin 31, joista puolet myönteisiä, 45,2 %. Määrä oli kuitenkin tulijaryhmistä 10. suurin.

Pauli Etiopiassa uudenvuoden juhlissa esiintymässä paikallisen karitapion kanssa.

Etiopian määrät tulevat kasvamaan valtavan väestönkasvun takia. Vuonna 1960 etiopialaisia oli Rooman olympialaisten maratonin paljain jaloin juosten voittanut Abebe Bikila ja 22 miljoonaa muuta. Nyt väkeä on 115 miljoonaa, ja vuonna 2050 ennustetaan väkimääräksi 205 miljoonaa. Vapise EU ja Suomi.


Etiopiasta irtaantui ja itsenäistyi Eritrea vuonna 1993. Eritrea jakaantuu puoliksi kristittyihin ja puoliksi muslimeihin. Eritrea ja Etiopia ovat taistelleet koko itsenäisyyden ajan rajakiistoja.


Eritrean väkiluvusta on erilaisia tietoja, ehkä 4 miljoonaa asukasta. Maassa on pitkä asevelvollisuus, minkä vuoksi sieltä on Suomeen tullut sotilaskarkureita, jotka välttelevät armeijaa. Vuosina 2016-17 saapui yli 700 eritrealaista. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Vuosina 2018-21 on tullut yhteensä 51 turvapaikanhakijaa. Maassa ei mikään ole muuttunut, joten ilmeisesti joinakin aikoina lähdetään porukalla katsomaan maailmaa. Armeijan välttäminen ei ole mikään syy saada turvapaikkaa, mutta silti Suomi on antanut turvapaikan kaikille (2017 turvapaikkoja 277, kielteisiä 2).


Viimeisin uutinen eritrealaisesta turvapaikanhakijasta Saksassa kertoo 14-vuotiaan koulumatkalla olleen tytön tappamisesta ja 13-vuotiaan vakavasta pahoinpitelystä. Tapansa mukaan HS ei kerro tappajan lähtömaata ja statusta.


Kuka tekee rahaa turvapaikanhakijoilla

 • Salakuljettajat ja niiden tukena Välimerellä olevat ”pelastuslaivat”

 • Suomen Punainen Risti. Se on Suomen suurin maahanmuuttopalveluyhteisö; viime vuonna SPR otti vastaan pelkästään kiintiöpakolaisia 900.

 • Migrin työntekijät, viime vuonna henkilötyövuosien määrä 1010, keskipalkka 3892 euroa kuukaudessa, henkilöstöstä sekä vakituisia, että määräaikaisia molempia yli 500. Naisia 70 %. Migriläiset sairastavat paljon. Etätöissä oli viime vuonna enimmillään 90 % henkilöstöstä.

 • Migrin tekemät palvelujen ostot, 88,3 miljoonaa euroa (tulkit, VOKit, SPR jne)

 • Kojamo, jne sijoittajat, joiden maahanmuuttajille vuokraamien asuntojen vuokrat maksaa valtio

 • Rakennusyhtiöt, jotka rakentavat uusia asuntoja maahanmuuttajille

 • Vastaanottokeskuksiksi muutetut hotellit ja rakennukset, joiden remontit ja kulut sekä voitot maksaa valtio

 • Yritykset, jotka myyvät maahanmuuttajille mitä moninaisimpia tavaroita ja palveluja: autoja, autokouluopetusta, ajokortteja, lastenvaunuja, matkapuhelimia, tietokoneita, huonekaluja, kodinkoneita, vaatteita, ruokaa, kodin tarvikkeita, matkoja, tulkkausta. On erityisiä yrityksiä Suomesta saadun rahan lähettämiseksi tulijoiden kotimaihin, esimerkiksi Dahabshiil. Valtio ja kunnat rahoittavat suurimman osan.

 • Matkapuhelinoperaattorit Telia, Elisa, DNA, jotka saavat jokaisesta maahanmuuttajasta ainakin 25-30 euroa joka kuukausi. Kännyköitä näkee myös peruskouluikäisillä lapsilla.

 • Maahanmuuttoteollisuuden työntekijät kunnissa, valtiolla, kouluissa ja päiväkodeissa, järjestöissä ja yrityksissä. On tulkkeja, kielenopettajia, oppilasavustajia, kulttuurikoordinaattoreita, on vaikka mitä. Maahanmuuttajat työllistävät myös opettajia, lastenhoitajia, lääkäreitä, poliisia, vankeinhoitolaitoksen henkilökuntaa… Esimerkiksi Suomen monikulttuurisimmaksi kaupungiksi itseään mainostavalla Vantaalla on kaiken muun lisäksi erityinen maahanmuuttajapalvelujen yksikkö, jossa on 39 henkilöä töissä. Teollisuusalan henkilöstön kokonaismäärää ei kukaan ole selvittänyt, mutta varmastikin se on viisinumeroinen luku. Akatemiatutkijat tutkivat mieluummin, miten somalit viihtyvät Suomessa. Siihen saa puoli miljoonaa euroa tutkimusrahaa. Mitä sitä turhaan oikeita asioita tutkisi.

 • Maahanmuuttoteollisuudesta palkkatuloja saavat suomalaiset ovat poissa oikeista töistä, minkä takia Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa. Sen ja esimerkiksi uusien talojen rakentamisen takia kymmenet tuhannet töihin Suomeen tulleet ulkomaalaiset elättävät perheensä suomalaisten rahoilla.

 • Poliitikot, jotka saavat äänestäjiä esittäessään hyvää ihmistä.

Suomessa romahtaneet toiminnat

Maahanmuuttajat ovat romahduttaneet monet aiemmin hyvin toimineet asiat Suomessa. Esimerkkejä:

 • koululaitos, josta konkreettisin näyttö on PISA-tulosten romahtaminen

 • terveydenhoito: maahanmuuttajat kiilaavat lääkäreitä ja erityisesti hammaslääkäreitä tarvitsevien suomalaisten jonojen ohi

 • kansalaisten turvallisuus: raiskaukset, katujengit, huumekauppa, ryöstöt ja väkivaltaiset pahoinpitelyt – maahanmuuttajat ovat kaikessa mukana

 • oikeuslaitos: poliisi, tuomioistuimet, vankilat ovat ruuhkautuneet maahanmuuttaja-asioiden käsittelyn takia. Suuri helpotus tulisi pelkästään siitä, ettei turvapaikkaa voisi hakea kuin yhden kerran.

 • taksiala (lisätty 9.12.22)

 • julkinen velkaantuminen on räjähtänyt käsiin – Suomen valtionvelasta 78 % johtuu kehitysavusta ja humanitäärisestä maahanmuutosta

Tässä romahtaneiden toimintojen luettelossa maahanmuuttajilla tarkoitetaan muslimimaista ja Afrikasta tulleita turvapaikanhakijoita ja heidän perheitään.


Disclaimer: Kirjoittaja on tietoinen siitä, että töissä käyviä, perheensä elättäviä ja rehellisiä maahanmuuttajia ongelmallisista maista on. Työttömyystilastoista voi lukea, että suurin osa ei ole töissä. Töissä käyvistä huolimatta kyse on haittamaahanmuutosta kokonaisuutena.


---

 • Humanitääriset maahanmuuttajat vievät rahamme ja pilaavat yhteiskuntamme.

 • Me taas pilaamme heidän elämänsä viemällä mahdollisuuden samanlaiseen kasvutarinaan, jolla Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi hävityn sodan jälkeen.

---

 • Kun kaiken saa mitään tekemättä, ei millään ole mitään arvoa.

 • Kun elää omalla työllään, iloitsee pienistäkin asioista ja antaa kaikelle arvoa.

---


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

Comments


bottom of page