top of page

Suomen parhaiten palkattu ammatti on yksinhuoltaja

Yhdeksänlapsinen yksinhuoltajaperhe voi saada sosiaalitukia kuukaudessa määrän, joka vastaa yli 11.392 euron kuukausipalkkaa. Sen päälle tulevat erilaiset harkinnanvaraiset toimeentulotuet ja kauppojen maksusitoumukset.

 

Tulotilaston 2022 mukaan suomalaisten 2,4 miljoonan palkkatuloja saavan keskimääräinen ansiotulo on 3720 euroa.

 

Maahanmuuttajat saavat ilmaispalveluja (terveydenhoito, koulutus erityistukineen, kotouttaminen, tulkkaus jne.) enemmän kuin kantasuomalaiset, mutta niitä ei tässä selvitetä.

 

Mitä tekee suomalaisnainen, jonka palkka on 11.400 euroa? Vaikka kuinka eläisi hulppeasti ja täyttäisi kodin hienolla elektroniikalla ja ruokapöydän kaviaarilla, jää rahaa ulkomaanmatkoihin, sähköautoon ja hienoihin vaatteisiin. Rahaa riittää, vaikka olisi useampi lapsikin.

 

Mitä tekee somaliäiti, jonka palkkaa vastaava sosiaalituki on 11.400 euroa? Kotielämään menee enemmän rahaa kuin työssä käyvällä suomalaisäidillä, mutta silti rahaa on hulppeasti. Rahaa siirretään kotimaahan jääneille sukulaisille, missä Suomen 100 eurolla elää leveämmin kuin suomalainen kotimaassa 1500 eurolla. Ja aina voi lähteä kuukausien lomalle (lomalle mistä?) kotimaahansa, jossa Suomen sosiaaliturvalla voi elää kuin kuningatar. Eikä tarvitse olla huumekauppias, kun perheen moniavioinen isä ajelee sosiaalituilla maksetulla autolla.


 

Jos Hirsi saa lisäksi työmarkkinatuen, hänen kuukausittaiset nettotulonsa lisääntyvät 700 eurolla (ks. perustelu jäljempänä). Se tarkoittaisi, että suomalaisen palkansaajan tulisi saada 12.900 euron kuukausipalkka, saadakseen saman nettona. Vuotta aiemmin samalla tavalla laskien hänen tukia vastaava palkkansa oli 13.300 euroa kuukaudessa.


Yli 12.500 euroa kuukaudessa 2022 ansaitsevia suomalaisia oli 26.800.


Karmea oikeistohallitus on leikannut Hirsi-rukan sosiaalituista hirmuisesti, koska hänen tukensa palkaksi muutettuna viime vuoden laskelmassa olivat 400 euroa suuremmat kuin tänä vuonna. Miksi aina köyhiltä ja haavoittuvassa asemassa olevilta otetaan?

 

Aivan liian vähän puhutaan asuntojen pimeästä vuokraamisesta. Moniavioisen somali-isän asunto voi olla vuokrattuna, koska hänellä on neljä kotia, joissa yönsä viettää. Hienoista lastenvaunuista oli muutama vuosi sitten meteliä, mutta meteliä ei riitä maksusitoumuksilla ostettujen sohvien, elektroniikan ja kodinkoneiden myyntiin Tori.fissä.

 

Suuret yksinhuoltajaperheet ovat usein somaleja. Useimmat heistä eivät ole yksinhuoltajia, vaan moniavioisen somalimiehen aviopuolisoja sharia-lain mukaan. Sharia hyväksyy somalimiehelle neljä vaimoa (toki heidät pitäisi uskonnon mukaan itse elättää, mutta kun Kela hoitaa saman asian, ei uskontoa tältä osin tarvitse noudattaa). Koska moniavioisuus ei ole Suomen lain mukaan mahdollista, äidit esiintyvät yksinhuoltajina, joista jokainen saa oman suuren perheasunnon ja lasten isä vielä oman pienemmän asunnon yhteiskunnan maksamana.

Linkki kirjoitukseeni Moniavioisuus olisi hieno asia Suomessakin.

 

Somaliäidin sosiaalituet ovat suuremmat kuin somalien tulot kotimaassaan olisi 200 vuodessa. Somalien bruttokansantulo per asukas oli viime vuonna 644 dollaria. Ei ole ihme, että sosiaaliturva kiinnostaa. Eikä ihme ole sekään, että suomalaisella sosiaaliturvalla elätetään myös suku kotimaassaan (100 eurolla somaliperhe elää hyvin Somaliassa).


"Arvioiden mukaan yli 40 % kaupungeissa asuvista somalialaisista Somaliassa vastaanottaa rahalähetyksiä sukulaisiltaan. Suurin osa rahalähetyksistä on 50–100 dollarin suuruisia" (tutkimus 2011)

Maahanmuuttajat viihtyvät Lidlissä

Meillä on ollut useamman viikon kesälomaa viettämässä mökillämme seitsemän lasta ja lastenlasta minun lisäkseni. Näin konkreettisesti kuinka paljon tänään maksaa suurperheen ruoka Suomessa. Meille isot ruokakulut tulevat vain kesälomien ja juhlapyhien aikaan. Somaliperheillä ruoan kulutus on suurta joka päivä vuoden ympäri. Aloin jälleen kerran miettimään, miten se on mahdollista, koska somaliäidit eivät juurikaan töissä käy, ei edes lasten kasvettua aikuisiksi.

 

Onko Suomella todellakin velvollisuus elättää yksinhuoltajina esiintyviä ulkomaalaisia ja heidän suuria perheitään. Etenkään kun on selvää, etteivät muslimit sentään niin pahoja ole, että he vainoaisivat omia monilapsisia äitejään.

 

Somaleja on aina kohdeltu erityisenä kunniakansalainen-ryhmänä. Kun he tulivat Suomeen, he saivat jäädä, eikä turvapaikantarvetta edes selvitetty. Tein asiasta 2015 kyselyn oikeuskanslerille, joka vastauksessaan sanoi kyseessä olevan poliittinen päätös, eikä hän ota kantaa asiaan. Siis poliitikot ylittivät lain merkityksen kiimassaan. Kun asiaa virastossa selvitettiin, se tuli myös Migrin tietoon ja Migri alkoi 25 vuoden jälkeen tehdä turvapaikkapäätöksiä somaleista.

 

Hirsin saamat tuet

Olen saanut vuosia sitten Helsingin kaupungin sosiaalitoimistosta vuodatettuna 9-lapsisen Hirsin sosiaalitukipäätöksen. Olen sen perusteella seurannut samanlaisen perheen saamia tukituloja vuosien mittaan. Laskelman päivitys on paikallaan, koska niin paljon on puhuttu sosiaaliturvan leikkauksista. Niiden takia Suomessa lakkoiltiin urakalla talvella 2024.


Olen aiemmissa laskelmissa huomioinut sekä kotihoidontuen että työmarkkinatuen Hirsin saamaksi tuloksi. Kelan sivuilla kuitenkin todetaan, että kotihoidontuki vähentää työttömyyspäivärahaa. Sen perusteella jätin tästä laskelmasta työmarkkinatuen pois maksettavista tuista.


Monet asiakirjat osoittavat, että niiden maksaminen samanaikaisesti on mahdollista, mutta tuplamaksu perustuisi tarveharkintaan. Kun tietää virkamiesten innokkuuden tukea maahanmuuttajia kaikin tavoin, voisi uskoa, että harkinta on myönteistä.


Sain Sosiaali- ja terveysministeriön viestinnästä vastauksen kysymykseeni ja se tuki päällekkäin maksamista. Vastauksessa 2.7.2024 todetaan myös: Tällä hetkellä ei tiedettävästi ole suunnitelmia päällekkäisen maksamisen lopettamisesta.


Eivät maahanmuuttajat itse osaa jokaista euroa hakea itselleen, mutta heitä auttavatkin virkamiehet virkavastuulla sekä erilaiset Pakolaisneuvonta ja muut verorahoilla toimivat järjestöt. Heidän tukiasiansa ovat varmasti kuurnittu perusteellisesti. Suomalaisilla köyhillä ei tällaista palvelua ole.


Maksetut tuet (laskelman rivi 1) on tarkistettu tilanteeseen 1.7.2024 Kelan ohjeiden ja sosiaalitukilaskurien avulla. Verotus on selvitetty OmaVeron veroprosenttilaskurilla 2024 henkilölle, joka asuu Helsingissä ja on muslimi, joka ei maksa kirkollisveroa.

 

Esimerkkiperheen yhdeksästä alle 18-vuotiaasta lapsesta kolme on alle kouluikäistä ja heistä kaksi alle 3-vuotiasta.


Työmarkkinatuki

 (rivi 2) Työmarkkinatuki on alentunut, koska siihen liittynyt lapsikorotus on poistettu. Tämä vähensi myös tuesta perittävän veron määrää. Tämä vähensi (Helsingissä) kuukaudessa maksettavan nettotuen määrää 216 eurolla. Työmarkkinatuki on veronalaista tuloa, mutta vero jää vaatimattomaksi. Vastaavan suuruinen (800 eur/kk) palkka olisi kokonaan verotonta, koska siitä saa työtulovähennykset.

 

Työmarkkinatuesta vähennetään kotihoidontuet, minkä vuoksi sitä ei ole tässä selvityksessä huomioitu. Kun lapset kasvavat ulos kotihoidontuen piiristä, maksetaan äidille työmarkkinatukea, joten nettotulot eivät juurikaan vähene.


Jos Hirsi ei ilmoittaudu työnhakijaksi, hän saa sitä vastaavan korvauksen toimeentulotukena.


Lapsilisät

(rivi 3) Lapsilisät ja niiden yksinhuoltajakorotus on noussut viime vuodesta 105 euroa. Lapsilisän rakenne on järjetön. Viidennen ja sen jälkeen tulevien lapsilisä on 192,69 euroa ja sen päälle 73,30 euron yksinhuoltajakorotus. Ensimmäisen lapsen lisä on 94,88 euroa. Kuitenkin jokaisen lisälapsen elatus on edellistä halvempaa etenkin kun asunnonkin maksaa Kela. Ja hienot uudet lastenvaunutkin maksetaan toimeentulotuen maksusitoumuksena. Sekä 1-lapsinen että 9-lapsinen perhe tarvitsee yhden seinätaulutelevision, yhden Aku Ankan tilauksen, yhden ruokapöydän (joka ei ole 9 kertaa suurempi) jne. Suomalaiset äidit ostavat lastenvaatteensa kirpputoreilta sekä kierrättävät vaatteet lapsilta toiselle; maahanmuuttajaperheissä ei tätä tarvita koska ei ole mitään tarvetta säästää mistään.

Lapsilisät ja muut tuet kannustavat liian suurien perheiden hankkimiseen. Se on tuhoisaa ilmastonmuutokselle sekä nopeuttaa väestönvaihtoa. Kun kehitysmaalaisen ÄO on mitä on, he eivät koskaan pysty kotoutumaan nettoveronmaksajiksi. Liian suuri sosiaaliturva on koko humanitaarisen maahanmuuton pahin moottori.

 

Todellinen ilmastoteko olisi, jos viidennestä ja sen jälkeisistä lapsista ei maksettaisi lapsilisää lainkaan, eikä sitä korvattaisi toimeentulotuella. Se vähentäisi lapsilykkyä ja väestön vaihtumista. Muutos koskisi muslimimaahanmuuttajien lisäksi lestadiolaisperheitä. Syrjinnästä ei voi valittaa, koska muutos koskisi kaikkia perheitä yhdenmukaisella tavalla.


Asumistuki

(rivi 4) Asumistuki on ollut yksi leikkausten kohteista. Asuntojen vuokrat ovat yleisesti alentuneet Suomessa.

Perheellä kahden huoneen asunto. Kuvaa otettaessa lapsia oli 8. Sen jälkeen äiti sai vielä yhden.

Helsingin kaupungilla on yhtiö Heka Asunnot Oy, joka rakennuttaa uusia asuntoja kaupunkilaisille vuokrattavaksi. Sen vuokratulot viime vuonna olivat 488 miljoonaa euroa. Asuntojen rakentamista varten otettujen kokonaisvelkojen määrä on 3,4 miljardia euroa. Se on 40 % kaupungin konsernitaseen koko velasta.

 

Hekan 54.500 asunnossa asuu yli 92.000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Olisi tärkeää selvittää, kuinka suuri osa asukkaista on maahanmuuttajia.

 

Asumistuki suosii suurperheisiä yksinhuoltajia. Mitä suuremman ja uudemman asunnon ottaa, saa saman asumistuen. Esimerkki vuokrattavasta asunnosta on otettu Kalasatamasta, jossa Hekan 112 neliön asunnon keskivuokra on 18,51 euroa ja asumistuki 1453 euroa. Jos ottaa (saa) pienemmän 98 neliön asunnon, on keskivuokra 18,76 euroa. Isomman vuokra euroina on 235 euroa suurempi, mutta ero kompensoituu suurempana toimeentulotukena.


Oikotiellä oli Helsingin Vuosaaressa vuokrattavana heinäkuun alussa (7.7.24) neljä 5 huonetta ja keittiön asuntoa. Jos perhe ottaa asunnokseen uuden tänä vuonna valmistuneen 123,5 neliön kerrostaloasunnon, jonka vuokra on 2280 euroa kuukaudessa, se saa asumistukea 1453 euroa. (ks. taulukko).

 

Helsingin kaupungin asuntoyhtiö Heka vuokraa Itä-Helsingistä uusia 100 neliön asuntoja, esimerkiksi 18,76 euron keskineliövuokralla. Vuokrataso ylittää jopa yksityissektorin vuokraamat asunnot. Syy on yksiselitteinen. Asunnot rakennetaan velaksi ja niihin asutetaan maahanmuuttajia, koska Helsinkiin ei enää muuta juurikaan muita asumaan. Kela maksaa asumistuen, jolla maksetaan rakennuksen velat, korot ja hoitokulut. Mitä suurempi vuokra, sitä enemmän Kela maksaa.

 

Helsingin kotimaisia kieliä puhuvien väestönkasvu oli viime vuonna 278 henkeä. Vieraskielisiä Helsinkiin tuli viime vuonna 10.194 enemmän kuin 2022. Luvut osoittavat, että Helsingin uusien asuntojen tuotanto tehdään pelkästään maahanmuuttajia varten.

 

Koska kyse ei ole omista rahoista, on selvää, että ilmaisasuja ottaa uuden ja ison asunnon perheelleen. Koska rahaa on enemmän käytössä kuin ministereillä. Eikä ole huolta huomisesta eikä mistään muustakaan.

 

(rivi 6) Kela maksaa asumistukena korkeintaan 70 % asumismenoista (vuokra, sähkö, vesimaksu). Jos yleinen asumistuki on alkanut ennen 1.4.2024, tuki voi olla 80 % asumismenoista. Omavastuun osalta voi saada harkinnanvaraista toimeentulotukea vuokran maksamiseksi. Tästä ei ole julkisuudessa esitetty tilastotietoja, joten sitä ei ole laskelmassa huomioitu.


(rivit 18-19) Perheen asunto Helsingissä (esimerkki)

18                  Asunto Helsingin Kalasatamassa             5 h + keittiö 

19                  Vuokra Helsingissä            2 280             102 m2


Moniavioinen perhe saa yhden ylimääräisen (isälle) asunnon, joka voidaan vuokrata pimeästi eteenpäin. Tästä tein selvityksen Iltalehteen 2014. Tuskin tilanne siitä on merkittävästi muuttunut. Usein venäjänkielisissä ilmoituksissa asuntoja ja yksittäisiä huoneita annettiin vuokralle, jos vuokran maksoi käteisellä, eikä niihin tehnyt muuttoilmoitusta. Pimeä vuokraus olisi helppo selvittää aika ajoin tehtävillä pistokoetarkistuksilla asuntoihin.


Maahanmuuttajat oleilevat pitkiä aikoja kotimaassaan, jolloin asunnot Suomessa voidaan pimeästi vuokrata. Yleistymään tulee eläminen takuueläkkeellä kotimaassaan pysyvästi ilmoittamatta Kelalle. Suomessa käydään kyläilemässä ja ilmaisessa terveydenhoidossa. Rahan nosto Suomen pankkitililtä on helppo hoitaa ulkomailla maksukortilla tai Suomeen jäävien sukulaisten toimesta.


Vähintä, mitä pitäisi tehdä, olisi estää ulkomailla tehtävät nostot ja maksukortin käyttö pankkitileiltä, joihin Kela sosiaalitukia maksaa.


Hoitoraha, hoitolisä ja kuntalisä

(rivi 5) Kotihoidon tukea (hoitorahaa ja hoitolisää) maksetaan

  • Lapsen vanhemmalle, vanhemman puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

  • Lapsi on yli 6 kuukautta (syntymästä 160 arkipäivää) ja alle 3-vuotias.

  • Lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

  • Jos hoitaa lasta itse tai olet sopinut lapsen hoidosta toisen henkilön kanssa.

 

Kelan ohjeissa on kummallinen tieto: tukea maksetaan, vaikka on töissä tai vuosilomalla samaan aikaan kun saa kotihoidontukea. Kotihoidontuki johtaa lasten hankintaan parin vuoden välein, mikä takaa hyvät tulot niin kauan kuin äiti on synnytysikäinen.


Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole paikkaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.”

 

(rivi 6) Kuntalisä on kaupunkien maksama tuki kotona hoidettavasta lapsesta. Helsingissä kuntalisää maksetaan alle 1-vuotiaasta lapsesta 264 euroa.


Elatustuki

 (rivi 7) Elatustuki tulisi isän maksettavaksi, mutta isästä ei ole tietoa tai hän elää myös sosiaaliturvan varassa eikä pysty mitään maksamaan. Huumekauppiasisä toki voisi maksaa tuen helposti, mutta kuka nyt vapaaehtoisesti mitään maksaa. Siksi veronmaksajat maksavat Hirsille 1764 euroa elatustukea kuukaudessa. Yhden lapsen täysi elatustuki on 196,02 euroa.


Myös elatustuki tulisi määrätä sosiaaliturvan maksettavaksi vain neljästä lapsesta. Jos lapsia hankkii enemmän, voisi isäkin tulla osallistumaan perheensä elättämiseen. Tai sitten eletään säästeliäämmin. Tai sitten yksinhuoltaja hankkii ehkäisyneuvontaa.

 

Hiiden kylässä naapurissamme 1950-luvulla oli aviopari, jolla oli 8 lasta. Heidän ainoa sosiaalitukensa oli lapsilisä. Vuonna 1949 lapsilisämenot olivat noin 40 % kaikista Suomen sosiaalimenoista. Lapsilisän määrä oli nykyrahassa 32 euroa kuukaudessa. Siitä oltiin meilläkin kiitollisia, eikä kukaan valittanut, että tuet ovat liian pieniä. Kyläkirjasta: ”Muistan kun perheen vanhin poika Keijo meni vuonna 1961 lähetiksi rautakauppaan Saloon, hän osti ensimmäisestä tilistään osamaksulla äidilleen pyykinpesukoneen. Se kone tiesi paikkansa!” Keijo oli silloin 15-vuotias.


Toimeentulotuki

(rivi 8) Toimeentulotuki

Hirsin tiedoilla laskettu toimeentulotuen määrä on 278 euroa kuukaudessa. Tuki on sosiaalitukien summan ja hyväksyttyjen menojen erotus.


Hyväksyttyjä menoja ovat asumiskustannusten lisäksi terveydenhoitoon ja lääkkeisiin käytettävät arvioidut menot sekä vähäiset henkilökohtaiset menot.


Äidille arvioidaan suurempi perusosa (670 euroa). Jokaiselle lapselle arvioidaan 311 – 382 euron perusosa siten, että nuoremmille lapsille osa on pienempi.

 

Kela paheksuu liian suuria asumiskustannuksia ja voi edellyttää halvempaan (pienempään) asuntoon muuttamista. Tällaisia kirjeitä ovat saaneet myös kantasuomalaiset. Tuskin Hirsin perhettä häädetään halvempaan asuntoon, koska henkilöä kohti tilaa on vain 11 neliötä ja huoneissa (joksi ei lasketa keittiötä) joutuu asumaan 2-3 lasta, mikä on normien vastaista.


Helsingissä asukaskohtainen neliömäärä on keskimäärin 34,5 m2, joten siitä riittää sosialisoitavaa kunhan tulijoita on niin paljon, ettei asuntoja riitä kaikille. Lakihan on jo säädetty, eikä siitä juurikaan keskusteltu saatikka lakkoiltu.

 

(rivi 9) Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Sosiaalitoimistot antavat elektroniikka-, kodinkone- ja muihin kauppoihin maksusitoumuksia maahanmuuttajille harkinnanvaraisena toimeentulotukena. Minulle kerrotun mukaan ostajat haluavat usein vaihtaa sitoumuksen kohteen kahteen eri laitteeseen, mikä on kiellettyä. Maksusitoumuksen laskuttaa myyjä sosiaalitoimistolta.


Facebookin Marketplacella ja Torilla useat myyntikohteet ovat aivan uusia. Onko selvitetty, ovatko myytävät uudet tuotteet varastettuja tai mahdollisesti maksusitoumuksella ostettuja? Voivat olla myös postimyyntituotteita, jotka jätetään maksamatta. Vai miksi myydä uusia puhelimia, pesukoneita, jopa sohvia. Sosiaalivirkailijaa lienee helppo narrata selittämällä että puhelin varastettiin tai että se putosi veteen tai mitä kaikkea nyt sattuukaan.


Harkinnanvaraista tukea annetaan kodin koneiden lisäksi mitä ihmeellisimpiin tarkoituksiin: lasten vaunuihin, lasten harrastuksiin, kansallispukuvaatteisiin, lasten tapaamisiin, ajokortteihin. Kaupunkien tulisi julkistaa vuosittain tilastot maksetuista tuista tuote- ja palveluryhmittäin. Nimiä ei ilmoitettaisi, mutta tukien jakautuminen suomalaisten ja vieraskielisten mukaan ryhmitellen avaisi sosiaalitukien salaisuudet. Veronmaksajilla on oikeus tietää.


Laskelmassa ei ole voitu huomioida harkinnanvaraisen tuen määrää. Jos maksusitoumuksella ostettava laite maksaa 1000 euroa, on suomalaisen hyvätuloisen ansaittava sen ostamiseksi palkkaa 2203 euroa. Tukieurot ja työllä ansaitut eurot ovat eri asioita. Ja jotta sosiaalitoimisto voi antaa maksusitoumuksen, on jonkun suomalaisen tullut ansaita lisätuloja sen takia 2203 euroa. Ja sen takia suomalaisen työnantajan on pitänyt maksaa palkkaa ja sosiaalikuluja 2681 euroa. Eikä siinä vielä kaikki, työnantaja on joutunut maksamaan lomapalkkaa, lomarahaa, sairasajan palkkaa, työpaikan tila-, laite- ja hallintokustannuksia noin 1725 euroa. Kalliita ovat maahanmuuttajille annettavat iPhonet.


Tukien yhteenveto

(rivi 10) Tuet yhteensä/kk rivillä on sosiaalitukien nettosumma verojen jälkeen, 6495 euroa – kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisen keskipalkka, josta maksetaan verot ja maksut.

 

(rivi 11) Nettotulot vuodessa tukirahoista sisältää kuukausittain maksettavat tuet kerrottuna 12:ta.

 

(rivi 12) Tuet muutettuna palkaksi osoittaa paljonko töissä käyvän suomalaisen pitää ansaita, jotta hänen nettotulonsa ovat samat kuin Hirsin käteen saamien sosiaalitukien määrä. Suomalaisista 64 % on veroja maksavan kirkon jäseniä, minkä vuoksi veroissa on huomioitu Helsingissä maksettava kirkollisvero.

                                          

(rivi 13) Verot ja maksut bruttopalkasta tieto kertoo OmaVeron veroprosenttilaskurilla laskettuna, paljonko Helsingissä asuva maksaa ansiotuloista veroja ja erilaisia verojen yhteydessä perittäviä maksuja (mm. Yle-vero, sairas- ja päivärahamaksut).

 

(rivi 14) Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut peritään palkansaajalta veroluontoisena maksuna. Ne ovat alentuneet edellisvuodesta ja ovat nyt bruttopalkasta 7,94 % (53–62-vuotiailla 9,44 %). Viime vuonna 8,65 % (53–62-vuotiailla 10,15 %).

 

(rivi 15) Bruttopalkka vuodessa. Suomalaisen on ansaittava saadakseen nettona käteen saman, minkä 9-lapsinen yksinhuoltaja saa tukina vuodessa. Jos työmarkkinatukea ei makseta, Hirsin vuosipalkka on 136.700 euroa. Jos hän saa myös työmarkkinatuen, vuosipalkka nousee 155.000 euroon.

                     

(rivi 16) Kuukausipalkka on bruttopalkka jaettuna 12 kuukaudelle. Hirsin kk-palkka on 11.392 euroa. Jos hän saa myös työmarkkinatuen, palkka nousee 12.917 euroon.

 

(rivi 17) Nettotulot vuodessa palkoista on verojen sekä eläke- ja muiden maksujen jälkeen käteen jäävä ansiotulo. Luvussa on vähäinen ero (37 euroa) rivin 11 tuloon johtuen siitä, ettei palkanlaskentaa optimoitu viimeiseen euroon asti.


Vammaisturismia

Yksi humanitaarisen maahanmuuton kummallisuuksia on vammaisten lisääntyvä tulo Suomeen. Ovatko lähtömaat niin kammottavia, että niissä vainotaan vammaisia ihmisiä? En päivittänyt vammaislaskelmaani viime vuodelta. Se osoittaa, että Suomeen tullut 3-lapsinen vammaisperhe saa sosiaalitukia enemmän keskituloinen suomalainen aviopari saa ansiotuloistaan yhteensä nettona kun molemmat käyvät töissä.


Uusista HIV-sairaista vuonna 2022 ulkomaalaiset toivat Suomeen viisi kuudesta. Tulijat vievät suomalaisten hoitopaikat. Kuuroilla oli oma psykiatrian klinikka vielä muutama vuosi sitten. Se lopetettiin ja henkilökunta siirrettiin osaksi perustettua kulttuuripsykiatrian poliklinikkaa. Suomeen on tuotu kehitysmaista kuuroja aikuisia, muka vainottuja, jotka eivät ole koskaan viittoneet. He eivät tule koskaan olemaan osa Suomea, vaikka sitovat hirmuisesti resursseja palveluissa. Samalla suomalaisten kuurojen tarvitsemat psykiatriset palvelut ovat heikentyneet valovuoden.


Toki voidaan sanoa, että kirjoittaja on rasisti, fasisti ja vieläpä ilkeä ihminen. Hyville ihmisille kerron, että maapallolla asuu yli miljardi vammaista ihmistä. Heistä yli 100 miljoonaa on alle 14 vuotiaita. Eikö heillä kaikilla ole ihmisoikeus tulla Suomeen elämään yhdenvertaista elämää hyvien ihmisten kanssa. Maailma ei todellakaan ole reilu, eikä se reiluksi muutu, vaikka kaikkien ihmisten tulot ja varallisuus sosialisoitaisiin.***


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

コメント


bottom of page