top of page

Suomen alamäki vauhdittui kesäkuussa

+ Yritetään edes pelastaa Suomi


Arvonlisäverokertymä on nopein mittari kertomaan Suomen talouden tilan. Käytännössä kaikesta maksetaan arvonlisäveroa, joten veron määrän muutos kertoo missä mennään. (Viennistä ei makseta veroa, mutta vientitulot näkyvät kuluttajien rahankäytössä.)


Arvonlisäverokertymä tilastoituu kaksi kuukautta jälkikäteen. Syynä on se, että alv-ilmoitukset on annettava 1 kk ja 12 päivän kuluessa kuukauden päättymisestä. Tilastotietojen keruuseen ja julkistukseen menee pari viikkoa. Kesäkuun alv-tiedot saatiin 25.8.23. Alkuvuodet tarkentuvat hieman, koska pieni määrä ilmoituksia myöhästyy tai niitä korjataan jälkikäteen.

Tilanne on pelottavan vaarallinen koko kansantalouden kannalta. Tammi-kesäkuussa veroa maksettiin 9,9 miljardia euroa eli vähemmän kuin vuosi sitten, 10,1 mrd €. Tammikuun jälkeen arvonlisäveroa on maksettu joka kuukausi vähemmän kuin viime vuonna. Luvut nimelliseuroina inflaatiota huomioimatta.


Kun 2023 arvonlisäverokertymään tehdään inflaatiokorjaus, on kertymä vain 9,4 miljardia euroa. Kun tehdään kesäkuun luvuille inflaatiokorjaus myös vuoden 2022 inflaatio huomioiden on tämän vuoden tammi-kesäkuun kertymä vain 8,77 miljardia euroa. Samansuuruinen nimelliskertymä oli vuonna 2018 (8,78 mrd euroa). Sanna Marinin hallituksen jälki Suomen taloudelle on ollut kammottava.


Talouden alamäki siis jatkuu ja kiihtyy. Jotta kaikki olisi täydellistä, uhkaavat ammattijärjestöt lakoilla syksyllä vastustaakseen valtion talousarvioon kaavailtuja säästöjä. Ay-johtajat ovat täysin pihalla kaikesta. Kun Suomella menee huonosti, he haluavat kiihdyttää alamäkeä entisestään.


Ensimmäinen Iltalehden kirjoitukseni 2010

Kirjoitin 6.4.2010: ”Suomi elää kohtalokkaita aikoja. Vanhat menettelyt eivät enää kerta kaikkiaan toimi. Päättäjiemme tärkein keino uuden laman alettua on ollut ottaa lisää velkaa. Velkaa otetaan vuodessa enemmän kuin hyvinä talouskasvun vuosina pystyttiin yhteensä lama-Suomen velkoja maksamaan takaisin. Samalla suurin osa valtion yhtiövarallisuudesta myytiin.


Jos näin jatketaan rakenteita muuttamatta Suomi on romahtanut kun alkanut vuosikymmen vaihtuu seuraavaan. Valtioiden romahduksia on tapahtunut vuosien saatossa useita: viimeisimpänä Kreikka.”

Rakenteita ei ole muutettu ja alamäki on kiihtynyt. Se, ettei romahdus ole vielä Suomeen tullut, on johtunut EKP:n painamasta rahasta. Tällaista zimbabwelaista hulluutta en osannut 2010 nähdä. Velkarahan painaminen on tullut tiensä päähän ja nyt eletään romahduksen partaalla.


Inflaatio jatkuu, eikä alene

Helmikuun inflaatio oli 8,8 %. Kesäkuun vuotuinen inflaatio oli 6,3 %, huhtikuussa 7,9 %. Jossain mediassa riemuttiin, että hinnat ovat laskeneet. Tosiasiassa hintojen nousu on jatkunut. Hintoja verrataan edellisvuoden vastaavaan kuukauteen. Viime vuonna huhtikuun hintojen nousu oli 5,7 % ja kesäkuun 7,8 %. Kun 2023 kesäkuun hintoja verrataan kesäkuun 2022 hintoihin, on vertailutaso paljon korkeampi kuin huhtikuussa. Tämän takia joillekin syntyy harhakuvitelma, että hinnat olisivat alentuneet.

Hintojen aleneminen olisi deflaatiota. Asuntojen hinnat ovat alentuneet, mikä alentaa myös inflaatiota. Siitä eivät hyödy asunnon jo hankkineet mitenkään. Vastaavasti elintarvikkeiden hinnat ja korot ovat nousseet ja paljon. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat huhtikuussa 13,7 % verrattaessa huhtikuun 2022 hintoihin.


Keskiarvojen taakse jää ihmiselämän tragedioita. Työeläkkeitä korotetaan kerran vuodessa vuoden vanhoilla hintamuutoksilla. Viime vuonna joulukuun inflaatio oli 9,1 %, työeläkkeiden korotus 6,8 %. Sen jälkeen hinnat ovat nousseet kuukausittain 6-9 prosenttia, eli eläkkeiden ostovoima on jatkanut heikentymistään.

Asuntojen hintojen alentuminen helpottaa asuntojen ostajien velkataakkaa, mutta korkojen nousu tuhoaa asunnon jo ostaneiden ostovoiman. Elintarvikkeiden hintojen nousu koskettaa etenkin eläkeläisiä ja muita pienituloisia, joiden kulutuksessa ruoalla on isompi merkitys.


Indeksi on keskiarvo ja se valehtelee yksittäisen perheen elämäntilanteesta enemmän tai vähemmän. Vuoden 2023 ostoskoria ei ole julkaistu, mutta etenkin sähkön hinnan raju korotus sekä korkojen nousu ovat varmasti lisänneet asumisen ja sähkön osuutta kotitalouksien menoista (kuvan taulukon rivi 4).


15.4.2011 kirjoitin Iltalehteen Valhe inflaatiosta.

”Suomen inflaatio on noussut tämän vuoden (2011) alussa kolmeen prosenttiin. --- Todellinen inflaatio on ollut yli 10 prosenttia. Juuri siksi kansalaiset kokevat, ettei raha riitä mihinkään. --- Tilastovalhe on mahdollista, koska indeksin perusteita rukataan usein ja samasta tuotteesta tulee näennäisesti uusi malli. Kuluttajahintaindeksiä uudistetaan muutaman vuoden välein vastaamaan uusia kulutustottumuksia. Näin sanoo virallinen totuus.


Miksi meille valehdellaan näin isossa asiassa? Valhetta tarvitaan, jotta palkkojen ja eläkkeiden korotukset saadaan pienemmiksi. Tämän pienituloinen kansalainen näkee joka päivä – rahat eivät enää riitä. Suurta inflaatiota taas tarvittaisiin, jotta velat saadaan näennäisesti maksetuiksi.”


Inflaation vaikutus kulutukseen

Arvonlisäverokertymien luvut tarkoittavat, että suomalaiset ovat tänä vuonna kuluttaneet 13 % vähemmän kuin vuonna 2021 samaan aikaan. Vuositasolla se tarkoittaa, että vuoden aikana kahden kuukauden kulutus on jäänyt pois. Tai että kuukaudessa pidetään neljä nälkäpäivää. Nälkäpäivä voi olla liikalihaville suomalaisille hyväksi, mutta kansantalouden kannalta se tarkoittaa lisää työttömiä, koska asiakkaita ravintoloihin, kahviloihin eikä ruokakauppoihin riitä entisessä määrin.


Vienti vähenee

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 6,1 miljardia euroa kesäkuussa. Viennin volyymi laski 6,1 %, ja vientihinnat laskivat 9,0 % vuoden takaisesta. Viennin arvo oli 15,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 kesäkuussa.


Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo laski 3,5 vuoden 2022 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -4,2 prosenttia (12-kuukauden liukuva keskiarvo, heinäkuu 2022 - kesäkuu 2023).”


Kauppatase oli kesäkuussa 215 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-kesäkuussa alijäämää kertyi 970 miljoonaa euroa.”


1990-luvun lamasta selviydyttiin devalvoimalla ja Nokian ihmeen avulla. Uutta Nokiaa ei Suomeen tule enää koskaan, ei ainakaan lähivuosikymmenien aikana. Devalvoimaan päästään, jos eurojärjestelmä hajoaa.


Konkurssien määrä kiihtyy

⁠Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut 21 % viime vuodesta. Tammi-kesäkuussa tänä vuonna konkurssiin haettiin 1325 yritystä. Menetettyjen työpaikkojen määrä konkursseissa on ollut 4-5 kertaa konkurssien määrä.


Työnantajayritysten määrä laski yli 10 prosentilla viime vuonna 87.000:sta työnantajayrityksestä 78.000:een. Tänä vuonna vauhti tullee kiihtymään. Vuonna 2021 alle 10 henkeä työllistävät yritykset Suomessa työllistivät 310.000 henkilötyövuotta (uudempia tilastoja ei ole). Yksinyrittäjien määrä on alle 200.000.


Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi tänä vuonna tammi-heinäkuussa 1154 lasta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistäkin suuri osa on maahanmuuttajien lapsia. Edellinen blogini Väestö vaihtuu vauhdilla – perheverotus kääntäisi suunnan käsitteli suomalaisten jäämistä vähemmistöön omassa maassaan.


Automaatio ja digitalisaatio tulevat vauhdittamaan työpaikkojen vähenemistä yksityissektorilla.


Yksityissektorin nettoveronmaksajien määrä tulee Suomessa edelleen vähenemään ja vähenemistä kiihdyttää väestön vaihtaminen kehitysmaista tuleviin haittamaahanmuuttajiin.


Työttömyys kurjistuu

Heinäkuussa työttömyyden koko kuva on heikentynyt merkittävästi viime vuoden heinäkuusta. Suomi on haalinut etenkin ulkomaan kansalaisia työttömiksi viimeisen vuoden aikana. (Suomen kansalaisuuden saaneet työttömät luokitellaan suomalaisten lukuihin.)

 • Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 31.900:lla

 • Uusia avoimia työpaikkoja 24.600 vähemmän kuin edellisvuonna

 • Työttömiä työnhakijoita 6500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin

 • Kokoaikaisesti lomautettuja 3800 enemmän

 • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tempputyöllistettävinä 100.000 henkilöä; 2000 enemmän kuin vuosi sitten

 • Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli heinäkuun lopussa 378.800. Se on 8500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 • Ulkomaalaisia oli työttöminä ja tempputyöllistettyinä heinäkuussa 69.100, peräti 9500 enemmän kuin vuosi sitten.


Mitä tulee tehdä?

1 Kaikenlainen rahan tuhlaaminen lopetetaan

Esimerkkejä:

 • yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto lopetetaan tarpeettomana, 36 virkahenkilöä, vuosikertomus, eikä mikään muukaan info sisällä toimiston kustannuksia. Pelkästään palkkamenojen määrä vuodessa ylittää 3 miljoonaa euroa. Jotain voi arvioida vuosikertomuksen lauseesta: ”Valtuutettu huomauttaa myös, että lakiuudistukseen kohdistettu 22 miljoonan euron lisärahoitus on varsin vaatimaton lisäresurssi.” --- Jos rahaa ei ole, ei sitä ole maailman parantamiseen ja kaikkien hyviksi katsottavien asioiden hoitamiseen.

 • Business Finland lopetetaan yritysten epätasa-arvoisuutta lisäävänä laitoksena, samalla estyy kaikenlainen kavereiden tukeminen, mikä nähtiin koronatukia jaettaessa

 • kaikki yritystuet muutetaan (pitkäaikaisiksi) lainoiksi tai pääomalainoiksi – jos yritys epäonnistuu, valtio menettää lainasta maksamatta olevan määrän - jos yritys onnistuu, sillä on varaa maksaa laina takaisin. Suurin osa BF:n tukemista hankkeista toteuttaisiin, vaikka mitään tukia ei annettaisi, jolloin lainaksi muuttaminen vähentäisi hakemusten määrää olennaisesti

Tätä feminismitutkimusta ei olisi tarvittu, vaikka Ukrainan sotaa ei olisi tullut
 • Suomen Akatemian hankkeet käydään kovalla kädellä karsien läpi, kaikenlaisten ajatuspajojen tukeminen verorahoilla lopetetaan, verorahoilla elätettävien tutkijoiden määrä alennetaan 5 vuodessa yhteen viidesosaan nykyisestä

 • turvapaikanhaku keskeytetään kokonaan kunnes Suomen talous on saatu tervehdytettyä (eli sellaista päivää emme näe) – hyvä tiedostaa, että suurin osa hakemuksista todetaan Migrissä aiheettomiksi. Myös ukrainalaisten miesten suurta määrää Suomessa pitää vähentää (eli tilanne on sama kuin Suomi olisi lähettänyt sodan aikana miehet turvaan Ruotsiin lasten mukana!)

 • maassa laittomasti olevat palautetaan kyselemättä kotimaihinsa, jos kotimaa ei ota vapaaehtoisesti vastaan, jätetään palautettavat lentokentälle ja kone palaa tyhjänä Suomeen

 • kaikenlainen kotouttamispuuhastelu lopetetaan; maahanmuuttajien yhdistysten tukirahat lopetetaan

 • kehitysapu ajetaan 4 vuodessa nollaan. Se olisi kehitysmaiden ihmisille paras tapa ottaa vastuu omasta elämässään.


2 Julkisen sektorin tervehdyttäminen

Julkisen sektorin tulee toimia kuten kotitaloudet. Kun rahat hupenevat, kulutetaan vähemmän. Ei tämä sen kummallisempaa ole.


Suomen julkisen sektorin kokoa on leikattava kovalla kädellä. Se on aivan liian suuri valtion, alueiden ja kuntien menoihin verrattuna.


Julkisen sektorin määrää koskeva tilastointi on onnetonta. Yksityissektoriin kuuluviksi katsotaan mm. kuntien, aluehallinnon ja valtion omistamien yhtiöiden työntekijät sekä kirkon työntekijät. Verorahoilla rahoitetaan satoja (tuhansia?) erilaisia järjestöjä, jotka ovat myös yksityissektoria. Kuten yritykset, jotka toimivat verorahoilla (esim. vanhusten hoitolaitokset). Asian siivoaminen tulisi aloittaa kunnollisten tilastojen tekemisellä (esim. jos yhteisö saa tuloistaan yli 50 % verorahoista, se katsotaan julkisen sektorin työnantajaksi).


Julkisen sektorin ylipitkät lomat ja kohtuuttoman pitkät sairaslomat uudistamalla vapautuisi 40.000 työntekijää julkiselta yksityissektorille. Se vähentäisi tarvetta kalliiksi tulevien maahanmuuttajien palkkaamiseen. Rahaa säästyisi myös lomarahat poistamalla, eihän niitä kaikissa yrityksissäkään makseta. Julkisen sektorin palkkataso ei saa ylittää yksityissektorin palkkoja ennen kuin julkisen sektorin koko on saneerattu paljon nykyistä pienemmäksi.


Nyt julkisen sektorin työntekijät ja korkeapalkkaiset virkahenkilöt porskuttavat. Julkinen sektori ei osaa kiristää vyötä, vaan se ratkaisee kaiken lisää verottamalla ja velkaa ottamalla. Kun se tekee apotit kaikissa IT-ratkaisuissa, se ratkaisee asian rahalla: lisää hankintoja, lisää työntekijöitä. Kun se rakennuttaa homekouluja, on ratkaisu lisää rahaa korjaamiseen. Kun se tuo ulkomailta kymmeniä tuhansia elätettäviä, jotka eivät sopeudu Suomeen, on ratkaisu lisää rahaa kotouttamiseen ja lisää elätettäviä kehitysmaista. Julkinen sektori lisää byrokratiaa ja ratkaisee asian siirtämällä työtä korvauksetta yhä enemmän yrityksille ja palkkaamalla lisää turhaa väkeä (kuten kompostitarkastajia).


Uniperin miljardihävitys tehtiin pääministerin rokkifestivaalien humussa tekstiviestillä. Samaan aikaan Saksa toi neuvotteluihin parikymmentä parasta asiantuntijaansa. Ja suomalaiset joutuivat huijatuksi, mitä osoittaa Uniperin valtavat voitot tänä vuonna. No siinä jos missä toteutui vanha viisaus Tuppurainen tappuraisen (Marinin) takuunaisena.


Nuo ongelmat ratkeavat sillä, että julkisen sektorin vastuullisille henkilöille määrätään osittainen omavastuu tehtyjen virheiden kokonaissummasta. Jos rahallinen korvaus on mahdoton hoitaa, annetaan potkut. Kummasti ryhti julkisissa hankinnoissa paranisi.


3 EU:lle sanotaan, kiitos nyt riitti, ei tällä kertaa

Suomen talous on kurjassa kunnossa. Koska Suomessa verot ja hintataso ovat korkeat, EU:n tavalla käyttää nimellislukuja maksuperusteena Suomi joutuu aina nettomaksajaksi. EU:lta tulee koko ajan uusia vaatimuksia, esimerkiksi ennallistaminen tulee maksamaan 19 miljardia euroa ja asuntojen pakkoremontointi voi tulla maksamaan 30 miljardia euroa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tuollaiseen tuhlaamiseen. Siitä riippumatta onko maksajana valtio vai veronmaksajat suoraan.


Sanna Marinin Brysselin yössä sopima elpymisrahastomaksu on osoitus osaamattomuudesta, mutta myös avustavien virkamiesten pölhöydestä. Tämä ei ole jälkiviisautta, mitä osoittaa heti Marinin Suomeen paluun jälkeen kirjoittamani kirjoitus Euroopan velkaUnioni.


Suomen tulee vaatia EU:n maksuperusteeksi ostovoiman, johon on liitetty vähentävänä velkojen vähentäminen. Näin Suomesta tulisi oikein laskettuna EU:n nettosaaja.


Suomi voisi luopua kokonaan Euroopan parlamentin MEP-paikoista, koska niistä on Suomelle vain haittaa. MEPit toimivat suomalaisia vastaan. Toinen vaihtoehto on, etteivät puolueet aseta ehdokkaiksi pahimpia Suomen vihaajia (Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö jne), koska äänestäjät eivät ymmärrä omaa parastaan.


4 Suomi pelastuu vain kansalaisten oman vastuun lisäämisellä – Yrittäminen on kaunein tapa ottaa vastuu omasta elämästä

Vasemmistohallitusten keino julkisten menojen maksamiseksi on aina ollut yritysten lisäverottaminen ja yritysbyrokratian lisääminen (muka harmaan talouden vähentämiseksi). Nyt on päästy tilanteeseen, jossa yrittäminen hiipuu Suomessa.


Olen useassa blogissani esittänyt uudistuksia yrityslakeihin ja -käytäntöihin. Ne löytyvät hakemalla blogista kirjoituksia Yrittäjyys-luokittelusanalla.


Olen myös kirjoittanut yrittäjäohjelman, mutta se ei ole kiinnostanut puolueita. Ehkä nyt olisi oikea aika herätä.


Summa summarum

Kun leikkauslistojen tekeminen on poliitikoille niin tuskallista, esitän että Pauli Vahtera (eli kirjoittaja) palkataan valtiosihteerin palkalla kolmeksi kuukaudeksi tekemään 15 miljardin euron leikkauslistan. Poliitikot voivat niistä valita 5 miljardia, joita ei poliittisista syistä haluta tehdä. Jäljelle jää 10 miljardia euroa eli ensi vuoden budjettiin suunnitellun lisävelan määrä.


Voisin jatkaa pestiä kahdella kuukaudella ja tehdä yrittämisen selviytymisohjelman, joka ei sisällä verohelpotuksia, mutta antaisi paremman mahdollisuuden yrityksille selviytyä. Ja johtaisi uusien yritysten perustamiseen.


***

Stallone selviytyi

Tällaiset selvitykset kuuluisi virkamiesten tehdä. Kuten myös laskea maahanmuuton aiheuttamat kustannukset.


Suomi on kuilun partaalla ja putoamassa rotkoon. Koko kesä on jankutettu rasismista, jota ei virallisten määritelmien mukaan Suomessa edes ole. Tämän osoitan kirjoituksessani Rasismin vastainen teatteri. Media ei edes pysty tekemään uutisia tärkeistä aiheista. Virkamiehet ja -naiset osaavat tilastoida, mutta eivät analysoida tilastojen sisältöä. Tilastoistakin suurin osa on liian vanhoja akuutin tilanteen korjaamiseen.


Nöyrin kiitokseni saamistani vapaaehtoisista tilausmaksuista. Blogialustani on nostanut hintoja reippaasti, joten pienikin tuki auttaa.


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus

Comments


bottom of page