top of page

Tamperelaisen verotus

Kantasuomalainen tamperelaismies saisi suuremman rangaistuksen kuin tamperelaismies.

160.000 euron tulojen ilmoittamatta jättäminen 4 vuoden aikana on tässä selvityksessä laskettu keskimääräiseksi 40.000 euron vuosituloksi. Vuosina, jolloin tulot ovat suuremmat, marginaalivero on enemmän kuin alempien vuosien verot alenevat. Tuloista saa vähentää tulonhankkimiskulut, jotka YouTube-kanavan ylläpidosta jäävät vähäisiksi, koska kanava välitti uutisia Afrikasta, joita voidaan netistä kopioida ja linkittää ilmaiseksi.


Nettimaksut (noin 500 eur vuodessa) ja tietokonehankinnat saa vähentää, jos niitä ei ole maksettu sosiaalitukena. Vähennyksiä ei ole huomiotu selvityksessä.


Nettitulot verotetaan kuin ansiotulot

Tulojen määrä sekä niiden ansaitsemisen aiheuttama työmäärä ovat niin suuria, että kyse on ollut yrittäjätoiminnasta - ei satunnaisista tuloista


Oletetaan, ettei yrittäjällä ole muita tuloja, paitsi työttömyyskorvaus. Vuoden peruspäivärahoista 9675 euroa veroa maksetaan Tampereella 1523 euroa.


40.000 yrittäjätulosta saa 5 %:n yrittäjävähennyksen. Yrittäjätulon ja työttömyyskorvauksen verot olisivat yhteensä 12.260 euroa eli yrittämisestä maksettava lisävero olisi 10.737 euroa.


Koska veropetos on jatkunut neljä vuotta, se on ollut toistuva ja siksi törkeä. Siitä määrättäisiin korotettu 10 %:n veronkorotus ilmoittamatta jätetystä tulosta eli 4000 euroa per vuosi. Korotus lisäisi veroja vuosittain 1680 euroa.


Veroille maksetaan viivekorkoa (nyt) 7 % alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään. Eli vuoden 2018 tuloista tulee vuosilta 2019-2023 maksettavaksi korkoja 3006 euroa ja kaikista jälkiveroista yhteensä 7515 euroa.


Tamperelainen mies sai maksettavaa 37.000 euroa. Suomalainen tamperelainen olisi maksanut 57.000 euroa. Jos tamperelaismiehellä on ollut työttömyyspäivärahan lisäksi tai sijasta muita verotettavia tuloja, hänen maksettavansa olisi suurempi.


Eikä tässä vielä kaikki

Koska kyse on käräjäoikeudesta sen pitää tuomita maksamaan myös yrittäjäeläkemaksut jokaiselta neljältä vuodelta 2018-21 sekä mahdollisten sosiaalitukien takaisinperintä.


Jos henkilö on saanut työttömyyskorvauksia, asumistukea ja muita sosiaalitukia, nämä tuet on perittävä takaisin korkoineen, koska 40.000 euron vuositulot eivät oikeuta sosiaalitukiin.


Aloittava yrittäjä saa 48 ensimmäiseltä kuukaudelta alennuksen eläkemaksuun. Tällä hetkellä alennettu maksu on 18,8 % ilmoitetusta työtulosta. YEL-maksun saa vähentää verotettavasta tulosta. Maksuperuste on ilmoitettu työtulo. Jos työtuloksi määritellään taannehtivasti 1000 euroa kuukaudessa, olisi eläkevakuutuslaskun oltava 9000 euroa + korot.

Comments


bottom of page