top of page

Suomalaisten parturien tuho – arabiparturit

Vantaan Myyrmäessä on ollut paljon suomalaisia partureita viime vuosiin asti. Nyt heidät savustetaan arabi-miesparturien toimesta. Sama tilanne varmaan kaikkialla.


Perhetuttu teki toukokuussa koeleikkauksen arabipaikassa – 15 euroa. Sillä eivät suomalaiset pysty leikkaamaan. Yksi syy on, ettei arabipaikassa voinut maksaa luottokortilla. Se mitkä verot työstä maksetaan voi itse kukin arvailla. Työn laadussa ei ollut moittimista – hyvin olivat leikanneet.

Otin kuvan uudesta parturista, jossa tarjous hiusten leikkuu 13 euroa. Kuva otettu eräänä lauantaina, enkä nähnyt paikassa yhtään asiakasta kun sitä hetken seurailin. Puitteet ovat komeat, ja ovat varmaan maksaneet paljonkin. Starttirahoilla tuskin maksettu.


Parturi-kampaajan perustutkinnon ammatilliset opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yleensä noin 2 - 3 vuotta. Missähän arabiparturit ovat saaneet oppinsa?

Mitä jää parturoinnista käteen

Ollaan varovaisia ja lasketaan paljonko asiakkaita tarvitsee kahden hengen parturi, jossa molemmat tavoittelevat 2000 euron kuukausipalkkaa. Palkka ei ole pienipalkkaisella alalla hääppöinen, sillä parturia joudutaan pitämään auki myös lauantaisin ja työpäivät voivat ylittää 8 tuntia. Tavoitteessa on huomioitu eläkemaksujen lisäksi myös viiden viikon kesä- ja talviloma sekä sairauden, opiskelun ja yrityshallinnon vaatima työaika, joka on ansaittava parturin työstä.

Yrityksen pyörittäminen Suomessa on kallista. 1700 euron nettopalkan ansaitseminen kahdelle parturille vaatii erilaisten menojen ja verojen maksamisen päältä.


Asiakkaita tarvitaan joka päivä 28, jotta se olisi mahdollista. 2000 euron kk-palkalla ei etenkään pääkaupunkiseudulla elä, joten asiakkaita tarvitaan paljon enemmän. Vaikka tulovero palkasta on pieni, arvonlisävero on todella iso, mikä käytännössä tarkoittaa isoa työllistämisen estettä. Tiedämme, ettei asiakkaita riitä jokaiselle parturille hintojakaan alentamalla niin paljon, että parturit saisivat lähellekään kuntataloudessa maksettavaa keskipalkkaa.


Maksavatko ulkomaalaiset arvonlisäveroa

Kaikki yrittäjät joutuvat maksamaan arvonlisäveroa, jos kalenterivuoden (tilikauden) myynti ylittää 15.000 euroa. Usein väitetään, etteivät ulkomaalaiset maksa arvonlisäveroa toiminnan alkuaikana. Tässä kysymyksiä ja vastauksia:


1. Lukija: Alvittomuudessa on siis tämä mainitsemasi alaraja, mutta onko siinä myös aloittajalle aikaraja?

Vastaus: Ajallista rajaa ei ole, vaan jos ennakoidaan rajan ylittyvän, on heti verovelvollinen. Vero määrätään taannehtivasti, jos raja ylittyy tilikauden aikana.


2. Lukija: Starttirahan perusteet ja kesto?

Vastaus: Starttiraha on harkinnanvaraista ja se on tarkoitettu uudelle yrittäjälle toimeentuloksi siihen saakka, kunnes yrityksestä saatavat tulot ovat vakiintuneet. Starttirahaa maksetaan korkeintaan 12 kk ajan. Ensimmäinen raha haetaan 6 kuukaudelle ja sen aikana voidaan hakea toiset 6 kk.


Starttiraha on työttömän peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Vuonna 2022 starttiraha on 34,50 €/pvä, noin 700 €/kk, Starttiraha on veronalaista tuloa aloittavalle yrittäjälle.


Starttirahaa ei makseta, jos se vääristää kilpailua. Parturialalla on niin paljon yrittäjiä, että mattivarmasti starttiraha vääristäisi kilpailua. Tuen harkinnanvaraisuus mahdollistaa sen, että arabipartureille raha maksetaan, ja kilpailun vääristyminen ohitetaan.


3. Lukija: Onko näistä poikkeuksia ulkomaalaisten eduksi? Ja jos, missä laissa ja millä perustein.

Vastaus: Ulkomaalaisille ei ole poikkeuksia lainsäädännössä.

Minulla ei ole näyttöä, mutta olen kuullut, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat olisivat saaneet yrittämisen nimissä harkinnanvaraisia tukia.


Varsin yleistä on, että ulkomaalaiset jättävät kaikki verot ja maksut (mm. arvonlisäveron ja ennakonpidätykset) maksamatta. Käytännössä voi toimia näin ainakin vuoden. Kun verottaja uhkaa perinnällä ja ulosotolla, yritystoiminta lopetetaan. Liiketoiminta sinänsä voi jatkua jopa samoissa tiloissa eri henkilön, myös bulvaanin, nimissä”.


Lopetuksen jälkeen tilalle tulee toinen maanmies – usein samaa sukua tai klaania. Ja taas vuosi ja kapula annetaan kolmannelle. Tämän näkee hyvin etnisten ravintoloitten omistusmuutoksista.


Kysyjä epäili, etteivät arabiparturit suostu leikkaamaan naisten hiuksia. Tästä ei ole omakohtaista kokemusta muutoin kuin etten ole koskaan nähnyt arabiparturissa naisasiakkaita.


Suomalaisten työpaikat ulkomaalaisille

Katsastin samalla vanhoja parturipaikkoja – monet olivat jo lopettaneet.

Suomalaiset pikaruokapaikat ovat jo kadonneet. Etenkin pääkaupunkiseudulla taksit on annettu suosiolla maahanmuuttajille. Parturiala pysyy vielä jonkin aikaa suomalaisilla, jotka saavat viimeisiksi asiakkaikseen ikäihmisiä, jotka eivät uskalla mennä maahanmuuttajan parturoitavaksi.


EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman rekrytointia helpotetaan mm. uudella alle kaksi viikkoa kestävällä oleskelulupaprosessilla. Prosessien nopeutetaan sellaisilla aloilla, joilla työvoiman saatavuus on oleellisesti vaikeutunut. Tällaisia aloja ovat mm. hoivapalvelu-, ravintola-, maatalous-, rakennus-, metalli-, logistiikka-, siivous- ja kiinteistöpalveluala.


Mielenkiintoista, että siivousalallekin halutaan ulkomaista työvoimaa, vaikka Suomi on tulvillaan ulkomaalaisia työttömiä.


Mistä maista tullaan töihin – ja mistä siivellä lusmuilemaan

Migrin oleskelulupatilastot kertovat mielenkiintoisia asioita siitä, ketkä tänne olisivat tulossa töihin. Jopa somalit hakevat työperäistä oleskelulupaa, tosin vain harvat. Suuria työperäisiä lähtömaita ovat Filippiinit (hoitajat), Intia (ravintolat, koodarit), Kosovo (???), Ukraina (kausityöntekijät), Uzbekistan (rakennusmiehet), Venäjä (???). Ks taulukot.


Erityisen vaarallista on tällä hetkellä palkata Venäjältä työvoimaa, koska sitä ei tiedä minkälaisia vihreitä miehiä tänne tulee. Venäjä voi käyttää perusteena hyökätä Suomeen sitä, että täällä asuu paljon venäläisiä.

Turvapaikanhakijoita on viime vuonna ja tämän vuoden tammi-huhtikuussa tullut paljon vähemmän kuin muuta väkeä. Esimerkiksi perhesyistä oleskelulupia viime vuonna haki viisi kertaa enemmän tulijoita kuin turvapaikkaa. Maailmalle meno on nuorten harrastus. 18-34-vuotiaita oleskeluluvan hakijoita on yli puolet kaikista.


Työperäisen oleskeluluvan hakijan siivellä tulee enemmän muuta väkeä. Jos ja kun työt ovat pienipalkkaisia, elätettävää suomalaisilla riittää.


Amerikkalaisten houkuttelu veronmaksajien rahoilla

Amerikkalaisia on houkuteltu Suomeen hankkeella 90 day Finn, jossa 15 lähinnä Yhdysvalloista tullutta tutustui kolmen kuukauden ajan Suomeen ja täällä oleviin työmahdollisuuksiin. Projekti työllisti useita suomalaisia, joten kallista on muiden kuin kehittymättömien maiden kansalaisten rekrytointi Suomeen. Yhdysvalloista tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana saatiin 238 oleskelulupahakemusta ja kaksi turvapaikkaa etsivää. Töihin oli tulossa 97. Jostain Bangladeshistakin enemmän.


Lopuksi

Tämä on sitä hallituksen haluamaa työperäistä maahanmuuttoa. Heitetään suomalaiset työttömyyskortistoon ja työt saavat maahanmuuttajat paljon halvemmilla hinnoilla. Siinäpä olisi Akatemia-tutkijalla tutkittavaa: miten on mahdollista, että arabiparturien hinnat ovat niin paljon suomalaisten parturien hintoja alemmat.


***

Juttu on lyhyempänä julkaistu Facebookissa 21.5.2022.

Lisäykset FB-juttuun on merkitty keltaisella.


Comments


bottom of page