top of page

Olisinpa siirtolainen – ei olisi huolta huomisesta


EU on todellinen veroparatiisi. Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Siksi EU jaksaa jauhaa veronkierrosta, mutta mitään moraalista oikeutta siihen sillä ei ole.


Samaan aikaan EU tuhoaa pienillä tuloilla omillaan pärjäävät suomalaiset kaikenlaisilla vihreillä siirtymillä. Etenkin maalla ja taajamien omakotialueilla asuminen tehdään mahdottomaksi. Inflaatio vie ostovoiman. Pakollinen kulkeminen tehdään kalliiksi ja mahdottomaksi. Puunpolton kieltäminen on edessä ja se nostaa asumisen kustannukset omakotialueilla pilviin. Lisänä suomalaisten tuhossa ovat uudet energiatehokkuusvaatimukset.


Alikersantti Lahtisen sanoja mukaillen päättäjät ajattelevat yhä useammin: ”Tulis korona ja tappas” nuo kalliiksi tulevat pienituloiset (ikäihmiset).


Sylttytehdas Brysselissä: EU

EU:ssa on yli 40.000 työntekijää. Noin suurelle määrälle ei ole järkevää tekemistä. Mutta jokaiselle heistä on annettu tehtävä, vaikka osaamista sen tekemiseen ei ole. Viisainta olisi, että heille maksettaisiin palkka siitä, etteivät tee mitään.


Suurella osalla EU-laisista ei ole elämänkokemusta oikeista töistä. Monet ovat palkkiovirassa jostain poliittisesta puuhastelusta. Monet ovat tulleet suoraan koulusta. Heidän palkkansa on korkea. Verot minimaaliset. Kovalle eläkkeelle pääsee nuorena. Asumisen Brysselissä maksaa korkeista verottomista kulukorvauksista.


Direktiiviehdotukset ovat toinen toistaan hullumpia. Se johtuu paljolti elämästä vieraantuneiden, hulppeita vähän verotettuja palkkoja nostavien idealistien puuhasteluista. Kun komissio esittää jotain, lähtee liikkeelle juna, jota ei voi pysäyttää. Päinvastoin Suomen MEPit (etenkin vihreät ja kokoomuksen Pietikäinen) katsovat, että he ovat luotijunan matkassa, eikä juna pysähdy EU:n syrjäkylässä Suomen kohdalla.


Taas uusi tuhoisa komission ehdotus

EU-komission ehdotuksen mukaan EU-maiden on määriteltävä energiatehottomin 15 % rakennuskannasta. Nämä asunnot on peruskorjattava siten, että niiden energiatehokkuusluokka nousee korkeammaksi. Sen jälkeen lienee seuraavan 15 %:n vuoro. Jossain vaiheessa peruskorjattu asunto on taas huonoimmassa luokassa. Tuleeko sitten vaatimus uudesta peruskorjauksesta.


Jotta huonoin 15 % voidaan määritellä, pitää kaikkien omakoti-, rivi- ja kerrostalojen energiatehokkuus tutkia. Omakotitalojen energiatodistukset maksavat 300-500 euroa, kerrostalojen 10 kertaa enemmän. Miljoonan omakoti- ja paritalon energiatutkinnasta tulee vajaan puolen miljardin lasku. Kerros- ja rivitalot päälle. Sen lisäksi tultaneen perustamaan energiatehokkuustutkimusvirasto, jonne satakunta poliittista virkaa. Täytyyhän energiatodistukset laittaa tehokkuusjärjestykseen ja korjausmääräysten toteuttamista valvoa.


Kun entisen itäblokin kommunismin aikana tehtyjä kerrostaloja aletaan energiakorjaamaan, on varmaa, että "rikas" Suomi pistetään niidenkin maksajaksi. Ainakin jos nykyinen pääministeri on asiaa neuvottelemassa.


EU-virkamiehet tehtailevat direktiivejä veroparatiisissa

Suomen valtioneuvoston kanslia: Euroopan unioni työllistää yli 40.000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla. Valtiotieteilijöiden, oikeustieteilijöiden, ekonomien ja kääntäjien lisäksi työtehtäviä on muun muassa maantieteilijöille ja elintarvikealanosaajille.


Europa.EU.info: Komission palveluksessa on noin 32.000 vakinaista virkamiestä ja määräaikaista toimihenkilöä, esimerkiksi toimintapolitiikasta vastaavia virkamiehiä, juristeja, tutkijoita, assistentteja, kääntäjiä ja tulkkeja.


Naiset ovat vallanneet myös Euroopan Unionin. Heitä on 56 % henkilökunnasta. Joka viides työntekijä on alle 40-vuotias ja joka viides 40-44 vuotias.


Onko EU:ssa 8000 pimeää palkansaajaa, vai mistä noin valtava ero syntyy.


EU-työntekijöiden palkat, verotus ja eläke-edut

Epäilen vahvasti, että EU-työntekijöiden hulppeat edut, veroparatiisielämä ja aikaisin eläkkeelle pääsy vaikuttavat tehtäviin esityksiin rakenteellisen korruption kautta. Ajatellaan Baltian maista, Bulgariasta ja Romaniasta tulleita työntekijöitä. Heidän palkkansa EU:ssa on jopa monikymmenkertainen kotimaassaan maksettaviin palkkoihin verrattuna. Totta kai he alkavat mielistellä EU:ta, jotta saisivat jatkaa rikasta elämäänsä. EU:lle tämä sopii sikäli, että näin Puolan ja Unkarin vastalauseet murenevat vuosien kuluessa.


EU:ssa tulkin alkupalkka on noin 5500 euroa kk:ssa, josta se nousee 7400 euroon. Suomessa tulkkien keskipalkka on yli puolet pienempi: 3368 euroa kuukaudessa. Verot ja eläkemaksut ovat paljon pienemmät kuin Suomessa.


MEP:in eli näiden Suomen puolta pitämättömien parlamentin jäsenten palkka on 8933 euroa/kk eli yli 107.000 euroa vuodessa. Lisäksi he saavat kuukausittain 4563 euron verottoman kulukorvauksen sekä EU:n maksamat matkat ja 304 euron päivärahat. Suomalaisen päiväraha työmatkalta Belgiaan on 67 euroa. Suomessa ensimmäisen kauden kansanedustaja saa palkkaa 6614 euroa ja verotonta kulukorvausta korkeintaan 1809 euroa/kk.


EU kertoo maksettavista veroista häveliäästi: ”EU-virkamiehet maksavat palkoistaan ​​ja eläkkeistään progressiivista tuloveroa, joka on 8–45 prosenttia. Lisäksi he maksavat erityistä 6 tai 7 prosentin solidaarisuusmaksua. Kun kaikki verot ja sosiaaliturvamaksut lasketaan mukaan eläke- ja sairausvakuutukseen, marginaaliverokanta voi joissain tapauksissa nousta yli 50 prosenttiin.”


Häveliäisyys peittää tiedon: ”Euroopan komission lukujen mukaan valtaosalla työntekijöistä verojen ja muiden vähennysten keskimääräinen prosenttiosuus peruspalkasta on 12–25 %.”


EU perii palkasta eläkemaksua 9,7 %. Eipä maksuista paljoa veroihin ja sairasvakuutusmaksuun jää. Eläkkeelle pääsee 10 vuoden työn jälkeen halutessaan 58-vuotiaana. Eläkkeen suuruutta en selvittänyt.


MEP maksaa palkastaan 9,7 %:n eläkemaksun lisäksi noin 15 % veroa ja se sisältää mahdollisen solidaarisuusmaksun.


MEP ei maksa veroja lainkaan Suomeen. Samansuuruisesta palkasta suomalainen maksaa veroja ja eläkemaksuja 44,5 %. Lisäksi palkansaajan työnantaja maksaa eläkemaksua 18,7 %. Yrittäjän eläkemaksu on 24,1-25,6 %. Suomalainen ei saa kulukorvauksia. Hänen marginaaliveronsa MEP-palkasta on 61 %.


Afrikka-komissaarin palkka on €22,367.04 kuukaudessa. Suomen ulkoministerin palkka on 14.145 euroa ja verotus korkeampi.

EU haluaa veroparatiisit kuriin. Pitäisikö aloittaa Brysselistä

Pääministeriä mukaillen sanon EU-virkamiehille: ”Että te kehtaatte!”


Solidaarisuusvero olisi hieno Suomessakin. Jokainen voisi päättää itse olisiko solidaarinen kehitysavulle. Näin kerätyt varat olisi määrä, joka kehitysapuun käytettäisiin.


Energiatehokkuuskorjausten laskut

Putkiremonteista tiedetään, että samassa yhteydessä tehtävät erilaiset energia- ym korjaukset tulevat maksamaan jopa 2500 euroa neliöltä. Yli 1,8 miljoonalla kotitaloudella on Suomessa oma asunto. Uusi direktiivi edellyttäisi noin 300.000 asunnon peruskorjausta. Jos korjaus maksaisi 25.000 euroa asuntoa kohti, se tarkoittaisi 7 miljardin euron investointeja. Myös vuokra-asunnot on korjattava, eikä se ole yhtään halvempaa. Tämä kostautuu mm. kuntien omistamissa vuokrataloissa. Kun vuokrat nousevat, nousevat myös asumistuen määrät.

Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että jokaisen jäsenvaltion julkisen sektorin on saneerattava kolme prosenttia kaikista omistamistaan kiinteistöistä vuosittain. Se tarkoittaisi kunnille noin 3,6 miljardin euron lisäinvestointeja vuosittain.


Muistammeko hössötyksen nollaenergiataloista? Hössötys loppui kun huomattiin, että talot homehtuvat huonon ilmanvaihdon takia.


Pientaloissa seinien lisäeristys on huolellisesti suunniteltava, jotta seinän kosteusolosuhteet olisivat eristyksen jälkeen sellaiset, ettei hometta ala muodostumaan. Liian harvoin tiedetään, että lisäkerros ulkoseinään voi muodostaa nollapisteen (nolla asteinen ilmakerros), josta alkaa talon homehtuminen. Pientalon puisen ulkoverhoilun poistaminen, lisäeristyksen tekeminen ja uusi puinen julkisivuverhous on kallis kokonaisuus, jonka hintaa on yleisellä tasolla vaikeaa arvioida. Talo kannattaa ennemmin useissa tapauksissa purkaa.


Energiatehokkuutta voidaan kasvattaa eristämisen lisäksi ilmanvaihtoa kunnostamalla ja siirtymällä esim. maalämpöön (maalämpö + muutokset 15.000 euroa). Vesi-ilmalämpöpumppu, joka lämmittää pattereiden ja käyttövesivaraajan veden on halvempi, mutta se ei kovimmilla pakkasilla riitä ja tarvitaan varalle muuta lämmitystä, esim. takka.


Kaukolämpö Vantaalla tehdään jätevoimalassa sähkön oheistuotteena. Koska jätteistä ei päästä eroon, on mieletöntä hinnoitella kaukolämpö niin korkeaksi, että kerrostalot ovat Vantaalla siirtymässä siitä pois.


Myös ikkunoiden ja ovien uusimisella voidaan tehokkuutta lisätä (hinta-arvio 10.000 euroa). Rintamamiestaloja myydään 100.000 eurolla. Kuolevilla paikkakunnilla ne ovat arvottomia.


Valtio tukee öljylämmityksen vaihtamista ekologisempaan lämmitysmuotoon kotitalousvähennyksen avulla. Vuoden 2022 alusta alkaen kotitalousvähennys on suurempi niillä, jotka siirtyvät pois öljylämmityksestä. Korotettu tuki on voimassa vuoteen 2027 asti. Myös ELY-keskukset tukevat öljylämmityksestä luopumista. Kun omakotitalon öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön tai ilmavesilämpöön, avustuksen määrä on 4 000 euroa.


Lämmitysmuodon muutokseen voi saada myös ARAn energia-avustusta. Avustuksen määrä on enintään 4 000 euroa, kun talon E-luku paranee vähintään 44 % rakentamisajankohtaan verrattuna. Avustus on enintään 6 000 euroa, kun talon energiatehokkuus paranee lähes nollatasolle. Kotitalousvähennystä ja muita tukia ei ilmeisesti voi saada samanaikaisesti. Viime vuoden lopussa ARAn tukihakemuksissa oli usean sadan käsittelemättömien hakemusten jono.


Valtio tukee hoetaan. Ei valtio mitään tue. Jos talonomistaja saa ”tukia”, maksaa hän remontista arvonlisäveroja enemmän valtiolle takaisin. 25000 euron remontti sisältää arvonlisäveroa 4800 euroa. Eli voittaja on: valtio!

Rintamamiestalo Etuoven myyntiesitteessä

Huonoimmissa asunnoissa asuvat eläkeläiset. Asunnot ovat esimerkiksi vanhoja rintamamiestaloja. Niiden energiakorjauksessa ei ole mitään järkeä, jos siellä asuu eläkeläispariskunta. He eivät pysty maksamaan korjauksia, eikä heidän energialaskunsa alene edes sen vertaa, että he pystyisivät loppuelämänsä aikana saamaan takaisin kuin osan remonttikuluista. Inflaatio nostaa sähkö- ja muita maksuja enemmän kuin energialasku alenee.


EU ei odota. Vuoteen 2027 mennessä on korjattava muut kuin asuinrakennukset, asuinrakennusten takarajana on vuosi 2030.


Mitä valtio tekee, jos eläkeläinen sanoo, ettei korjaa mitään, eikä ole varaa muuttaa kerrostaloon, koska oman talon myyntiarvo on lähellä nollaa useilla paikkakunnilla. Määrätäänkö sakot?


Tässä kirjoituksessa ei käsitellä kerros- ja rivitalojen energiatehokkuuskorjauksia, koska niiden kustannukset vaihtelevat merkittävästi talojen koon ja rakennustavan mukaan.


Seuraavaksi kielletään puusaunat ja takat

Olen omin käsin tämän puusaunan rakentanut. Majavien kaatamia puita riittää vuosiksi. Vaikka millaiset käskyt EU:sta tulisi, en saunomista lopeta; edes talven pakkasilla.

Hallituksen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa on ehdotuksena päästöjen vähentämiseksi kannustimet, jotka tulisivat vanhojen kiukaiden uusimiseksi, esimerkiksi romutuspalkkio. EU:ssakin on huomattu puunpolton pienhiukkasten vaarallisuus, joten on vain ajan kysymys kun ne kieltävät puusaunat. Suomessa on arvioitu puun polton aiheuttavan parisataa kuolemaa vuodessa. Niinpä.


Kun kaikki kielletään, meistä tulee kuolemattomia. Elämä toki tulee olemaan tosi tylsää, mutta tärkeintä on, että eletään pitkään. Vaikka toisaalla ikäihmisten elämä tehdään helvettiäkin pahemmaksi.


Puuta on käytetty elämän helpottamiseksi Suomessa jääkauden loppumisen jälkeen 11.500 vuotta. Totta, tutkijat ovat oikeassa. Kaikki suomalaiset ovat kuolleet sata vuotta edeltäneen 11.400 vuoden aikana. Puunpolton lopettamisen jälkeen suomalaiset jäävät eloon.


Pakko taas muistuttaa, että kaikki tämä koohotus johtuu väestöräjähdyksestä. Vuonna 1970 maapallolla oli 3,7 miljardia ihmistä: nyt yli kaksi kertaa enemmän 7,7 miljardia, ja pian kolme kertaa enemmän, yli 10 miljardia. Jos lasten määrä kehitysmaissa olisi samaa tasoa kuin Euroopassa (ilman siirtolaisia), ei olisi mitään hätää missään. Turha toivoa, että Afrikka-komissaari Urpilainen ottaisi edes puheeksi väestönkasvun hillinnän.


Kaiken tämän pakkomaksamisen lisäksi kerrostaloissa asuvien murheina ovat putkiremontit ja niiden yhteydessä tehtävät hissikorjaukset, sähköautojen latauspaikat, kaukolämmön vaihtamiset jne. Suomalainen ei näistä enää voi selvitä etenkään maalla, jossa polttoaineiden hinnankorotukset ovat nostaneet matkakustannukset pilviin. Se heijastuu myös ruoan hintaan kuljetuskustannusten nousun takia. Tämä olisi oman kirjoituksen väärti.


Summa summarum: ”Olisinpa siirtolainen – ei olisi huolta huomisesta”

Jos olisin tullut Suomeen ”turvapaikanhakijana” ei minulla olisi huolta huomisesta. Ei tarvitse mennä töihin, ei maksaa veroja, elanto tulee KELAsta. Takuueläkkeen saa, vaikka ei olisi koskaan tehnyt töitä ja se alkaa olla yhtä suuri kuin 40 vuotta työssä raataneen pienituloisen eläke.


Eikä siirtolaisia EU:n säännöt koske. Ihan sama, vaikka asuminen maksaisi viisi kertaa nykyistä enemmän. Sillä nolla kertaa viisi on nolla.


---

Loppumietteitä, jotka eivät perustu tieteelliseen tutkimukseen

Radio Japan luki kirjeeni eräänä sunnuntaina klo 10 kun olin 13-v

Pikkupoikana harrastin DX- eli radionkuuntelua. Auringonpilkuissa on 11 vuoden jaksot. Auringon aktiivisuuden vaihtelu noin 11 vuoden jaksoissa vaikuttaa suuresti siihen, mitä asemia milloinkin kuuluu. Kun auringossa on paljon ns. auringonpilkkuja, sen aktiivisuus on suuri. 11 vuoden välein Suomessa pystyi kuuntelemaan pieniä amerikkalaisia paikallisradioasemia keskipitkiltä aalloilta.


Lapsuuden kokemukset heijastuvat käsityksiini ilmastonmuutoksesta. Keskiajan lämmin kausi oli noin vuosien 600–1400 välillä ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vallinnut verraten lämmin ajanjakso. Entä jos nykyinen jakso on maapallon ja avaruuden normaalia vaihtelua. Silloin puunpolton ja öljyn käytön lopettamisella ei ole mitään merkitystä. Sen takia Suomen hallitusohjelman mukaisia utopistisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä ei kannattaisi tehdä. Sen sijaan yleinen säästäväinen elämäntapa on viisautta siitä riippumatta, mikä tilanne maapallolla on. Ilmastonmuutoksen ja koko eurooppalaisen elintavan kannalta tehokkainta olisi kieltää siirtolaisuus (humanitäärinen maahanmuutto). Se vaikuttaisi enemmän kuin mikään pakolla tehty energiatehokkuuden nostaminen.

Astuvansalmen kalliomaalaus Ristiinassa

Jos pahin tapahtuu ja merten saaret ja maanosien rannikot jäävät veden alle, niin se on tulevaisuuden kannalta hyvä asia, jos puolet maapallon asukkaista tuhoutuisi siinä yhteydessä.


Kesämökkimme lähellä ovat Astuvansalmen kalliomaalaukset, jotka sijaitsevat noin 7,7–11,8 metriä nykyistä Saimaan veden pintaa korkeammalla. Korkeimmalla olevat maalaukset on tehty 5000 vuotta sitten. Kun Saimaan vesi laski, jäi silloinkin asutusta veden alle. Ei ollut vihreää siirtymää, joka olisi yrittänyt pysäyttää veden laskemisen.


Jos rantasaunamme jää veden alle, kiipeän sen takana olevalle kalliolle ja laulan "Metsän poika tahdon olla ..." Jokaisen oikeus on pelastautua, mutta kaikki miljardit ihmiset eivät selviydy. Ikävää. Niin oli suomalaisten nuorten miesten kuolema sodassa yhtä ikävää perheille ja sukulaisille.Commentaires


bottom of page