top of page

Kosmopoliitti kaasuputkimies

Yksi aikakausi on ohi. Paavo Lipponen jatkoi kaasuputkiyhtiöiden konsulttina kevääseen 2022, jolloin Nord Stream 2-yhtiö ajautui konkurssiin Venäjän pakotteiden seurauksena. (Wikipedia). On aika tehdä yhteenveto Lipposen toiminnasta energiakonsulttina.


Lipponen jäi pois eduskunnasta 66-vuotiaana vuonna 2007. Samana vuotena hän keskittyi oman sosialisminsa rakentamiseen perustamalla Cosmopolis Oy:n, jonka asiakkaana oli lähinnä venäläinen kaasuputkiyhtiö.


Lipposen sosialismi

Kirjoitin neljä vuotta sitten FB:ssä: SDP:n Paavo Lipponen oli vuonna 1974 sitä mieltä, että Suomi pitää sosialisoida. Lipposen tavoite on saavutettu. Suomen verotus on huipussaan kun lasketaan kaikki verot ja maksut, jotka kansalainen joutuu maksamaan sosialismin rahoittamiseksi. Aktiivivuosinaan keskituloinen perhe maksaa 60-70 % kaikista tuloistaan erilaisia veroja. Tavallinen työläinen Neuvostoliitossa taisi saada enemmän rahaa käteen työstään.

--- Sosialismiin siirtyminen ei tarvinnut toteutuakseen sotaa. Samalla tavalla hiljaa hivuttaen sosialistinen Suomi muutetaan islamilaiseksi valtioksi. Mutta sodat ovat edessä. Jonain päivänä Euroopan kansat havahtuvat Suomi niiden mukana, ettei tässä näin pitänyt käydä. Muuta ratkaisua ei silloin ole jäljellä kuin sodat.


Lipponen on ollut energian suhteen realisti. Wikipedia: Venäjän–Georgian sodan jälkeen, Lipponen varoitti energiariippuvuuden riskeistä, viitaten Euroopan riippuvuuteen Venäjän kaasusta. Lipponen moitti, että ”EU joutui kohtaamaan Georgian kriisin housut kintuissa” ja ”omavaraisuuden heikkous merkitsee poliittista heikkoutta”. Lipponen moitti kuinka monet suomalaiset ja saksalaiset poliitikot jarruttavat ydinvoiman rakentamista, koska he näkevät uusiutuvat energiamuodot ja ydinvoiman vastakkaisina, minkä tapainen fundamentalismi Lipposen mukaan ”tuhoaa sekä energiahuollon että ilmastopolitiikan”. Tekniikka & Talous. 22.10.2008


Yksinyrittämistä tulee kannustaa

Suomen Yrittäjät ”Suomessa on 294.965 yritystä, joista jo 194.000 on yksinyrittäjiä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjien määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 123.000.”


Kun huomioidaan yrittäjien aviopuolisot ja lapset, jotka usein toimivat yrityksessä, on yrittäjäperheenjäsenten määrä suurempi kuin suurimman puolueen, kokoomuksen, aluevaaleissa saama äänimäärä, noin 400.000. Yllättävän vähän yrittäjät kiinnostavat puolueita äänestäjinä, sitäkin enemmän kaiken hyvinvoinnin maksajina.


Suomen tulevaisuuden kannalta yrittäminen ml. yksinyrittäminen ja perheyrittäminen on tärkein niistä keinoista, joilla maamme voi säilyä hyvinvointivaltiona.


Suomen tilanne on nyt erittäin vaikea. Eläkeläiset tulevat olemaan tulevina aikoina suurissa vaikeuksissa, koska eläkkeet eivät riitä kohonneiden elinkustannusten maksamiseen. Siksi eläkeläisten työnteko ja yrittäminen ovat erittäin toivottavia. Se tuo eläkeläisille särvintä pöytään ja pitää mielen virkeänä. Monilla aloilla, esimerkiksi terveydenhoidossa, se voisi olla merkittävä osa tehtävien onnistuneessa hoidossa. Eläkeläisten työteon verotus on ankarampaa kuin palkansaajien, minkä vuoksi sitä tulee vähentää esimerkiksi nostamalla eläkeläisten työtulovähennystä.


Jokainen aloittaa yrittämisen siinä missä on hyvä. Eläkeläisellä ei juurikaan ole mahdollisuutta aloittaa uutta ammattia, minkä vuoksi on tehtävä sitä, missä on heti hyvä. Pääministeri Paavo Lipposella on ollut hyvät kansainväliset poliittiset suhteet, jolloin on luonnollista että hän käytti niitä yritystoiminnassaan.


Lipposen osaaminen energia-alasta ei ehkä olisi riittänyt konsultointipalkkioihin, mutta suhteilla ja niihin liittyvällä lobbaamisella voi ansaita moninkertaisesti sen, mitä kansanedustajana ja ministerinä ansaitsee. Konsultointi juuri NordStreamin yhteydessä voi tuoda mieleen moralisointia, mutta jätän sen jokaiselle lukijalle pohdittavaksi omissa oloissaan.


Cosmopolis Oy

Cosmopolis-nimen Cosmo tarkoittaa maailmankaikkeutta, kosmosta ja Polis kaupunkivaltiota. Kosmopoliitti on maailmankansalainen. Hyvä yrityksen nimi juuri Lipposelle.

Cosmopolis Oy:n nettisivut 2015. Sivuja ei enää ole

Yhtiö on perustettu syksyllä 2007. Wikipedia: ”Vuonna 2008 Lipponen palkattiin vuodeksi venäläis-saksalaisen Nord Stream -kaasuputkiyhtiön konsultiksi. Hän kertoi tehtävän olevan vuoden mittainen ja saavansa kansainvälisen tason konsultointipalkkioita. Konsultintehtävän tultua julkisuuteen Lipponen luopui kaikista luottamustehtävistään veteraanitoimintaa lukuun ottamatta ilmoittaen syyksi asiasta nousseen mediakohun.


Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan mietinnössä vuonna 2022 Lipponen nostettiin esimerkiksi niistä eurooppalaisista poliitikoista, jotka Venäjä oli "kaapannut" edistämään etujaan”.


Konsultointi ilmeisesti onnistui saajan kannalta erinomaisesti, koska yhdestä vuodesta tuli 14 vuoden työ.


Lipposen yrityksen alkutaival oli helpompi kuin useimpien aloittavien yritysten: yhtiöllä oli jo elokuussa 2008 suuri asiakas. Yhtiö alkoi konsultoimaan venäläisenemmistöistä Nord Stream AG -kaasuputkiyhtiötä kaasuputkihankkeessa. Yhtiön osakkaat ovat venäläinen Gazprom (51 %), saksalaiset Wintershall Holding AG (BASF:n tytäryhtiö) (20 %) ja E.ON Ruhrgas (20 %) sekä alankomaalainen Gasunie (9 %). Yhtiön pääkonttori sijaitsee Sveitsin Zugissa. Yhtiön johtokunnan puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2005 Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder. Schröder on tunnettu putinisti, jonka taustat ovat sosiaalidemokraattisessa puolueessa kuten Paavo Lipposenkin.


Yhtiön asiakkaana oli myös suurteollisuuden omistama Pohjolan Voima, joka on ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima Oy:n enemmistöomistaja.


Suomen kalleimpien verokonsulttien tuntiveloitus on 1000 euroa (+ arvonlisävero). Jos katsotaan kaasuputkikonsultoinnin arvoksi sama tuhat euroa, tarvitaan viime vuoden liikevaihtoon 369 tunnin konsulttilaskutus. Laskuttamattomia tunteja yritystoiminnassa on aina (hallinto, matkat, koulutus, erilaiset neuvottelut, markkinointi, lomat, sairastaminen jne) ja niiden osuus on paljon käytetylläkin konsultilla kolmasosa työajasta. Lipposen työmäärä olisi vuonna 2021 näin laskien ollut 500 tuntia, mikä 80-vuotiaalle eläkeläiselle on hieno saavutus. Toki tuosta työmäärästä osa on voinut olla muiden kuin Paavo Lipposen tekemiä. Yhtiön maksamat vähäiset eläkemaksut palkoista eivät sitä ajatusta kuitenkaan tue.


Cosmopolis Oy:n 14 vuoden menestys luvuilla

Palkkaa vai osinkoa - siinäpä yrittäjien valinta

Yhtiön liikevaihto vuosina 2008-2021 on ollut yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Kuukauden liikevaihto on ollut keskimäärin 21.595 euroa, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Lipposen eläketulot vuonna 2020. Lipposen ansiotulot, lähinnä eläkkeistä, olivat vuonna 2020 noin 120.000 euroa eli 10.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän sai osinkotuloja 20.000 euroa. Verojen määrä tuloista Iltalehden verokoneen mukaan olivat 41,4 %.


Jotain kiintoisaa on siinä, että yhtiön liikevaihto on ollut viimeiset 10 vuotta +-300.000 euroa vuodessa. Mukana on ilmeisesti Päivi Lipposen työhyvinvointikonsultointia, mikä ei voine olla noin mittavaa. Lipponen on 81-vuotias, mikä ikämiehelle on upea suoritus, koska hän ansaitsee konsultoinnista enemmän kuin useimmat nuoruuden voimissa olevat.


Yhtiö on maksanut palkkoja 926.000 euroa, joista ensimmäisen 7 vuoden aikana 762.000 euroa. Palkanmaksuja on helpottanut se, ettei eläkemaksuja juurikaan ole ollut, vain 11.000 euroa koko toiminnan aikana. Vuoden 2014 jälkeen palkanmaksut ovat olleet hillittyjä ja yhtiö on keskittynyt osinkojen maksamiseen. Siihen lienee vaikuttanut valtiovarainministeri Urpilaisen osinkoverotuksen lieventäminen 2014.


Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti yrittäjäeläkemaksujen korottamisesta. Kymmenille tuhansille yrittäjille se onkin kohtalonkysymys, toisin kuin eläkeläisyrittäjille, jotka eivät eläkemaksuja joudu maksamaan.


Cosmopolis maksoi vuonna 2020 osinkoja 42.199 euroa eli Paavo Lipposen osuus yhtiön osakkeista olisi noin puolet. 14 vuoden aikana osinkoja on maksettu yhteensä 384.000 euroa. Suurin osa osingoista on maksettu lievällä verotuksella, jonka saa kun osingot ovat korkeintaan 8 % omasta pääomasta (alkuvuosina 9 %).


Vuosina 2016 on osinkoja maksettu enemmän (20,8 % omasta pääomasta) ja 2018 (13,5 %). Kahdeksan prosenttia ylittävältä osalta maksetaan ansiotuloveroa 75 %:sta ylittävän osingon määrästä. Kirjoituksessani Verovälttelyä vai yliverotusta – 430 miljoonaa? osoitan, että 20 (sekä 30) vuodessa palkansaajan nettoansiot ovat suuremmat kuin yrittäjän nettoansiot. Lipposen kohdalla ero on pienempi, koska hän ei ikänsä vuoksi joutuisi maksamaan yrittäjäeläkemaksuja.


Veroja Cosmopolis on maksanut 334.000 euroa 14 vuodessa. Julkisuudessa puhutaan verojen välttelemisestä osakeyhtiön avulla. Totuus on ihan muuta. Cosmopolis maksoi viime vuonna veroja 59.000 euroa ja sitä ennen 275.000 euroa ja näin Lipposen perhe sai 42.000 euron osingot, joista veroja tuli maksettavaksi 3.600 euroa. Ehkä SDP:n jäsenet ymmärtävät tämän todellisuuden ex-puheenjohtajansa kautta, että yrittäjä maksaa enemmän veroja kuin palkansaaja samoista tuloista. Ja lopettavat puheet osinkojen korkeammasta verotuksesta, jota etenkin vasemmistoliiton edustajat esittävät.


Jos Cosmopolis lopettaa toimintansa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen, voi perhe saada yhtiön omaisuuden haltuunsa maksamalla vielä 150.000 euroa veroja (oletus: yhtiön omistamien pörssiosakkeiden arvo ei ole muuttunut ostohetkestä).


Tilinpäätösanalyysin tekemistä hankaloittaa oman pääoman muutosten virheellinen ilmoittaminen 2008-2015 tilinpäätöksissä. Yhtiön käyttämä tilitoimisto eikä HT-tilintarkastaja olleet virhettä huomanneet.


Yhtiö on merkinnyt ostamansa pörssiosakkeet pysyvien vastaavien sijoituksiin, mikä ei ole kirjanpitolain tarkoittama paikka. Suurempi määrä osakkeita on hankittu vasta 2021 (264.000 euroa). Tämä määrä viittaa aiempaan verrattuna sijoitusasuntoon, mikä kirjattaisiin pysyviin vastaaviin. Tarkempaa tietoa ei tilinpäätöksestä saa selville.


Cosmopolis´in tilinpäätöksessä kiintoisin erä on liiketoiminnan muut kulut. 2015 tilinpäätöksiin on pysyvästi tullut Kuparitalon vuokravakuus, mistä aiheutuvat vuokrakulut kirjataan muihin kuluihin. Jos tilikauden verojen määrä ylittää kulloisenkin verokannan, on kirjanpidossa eriä, joita ei saa vähentää verotuksessa. Esimerkiksi edustuskulut, joista on saanut vähentää puolet vuodesta 2015 (sitä ennen oli vuosien jakso, jolloin edustuskuluja ei saanut lainkaan vähentää). Toki syitä on muitakin: verotuksen viiveistä aiheutuneet maksut ja korot sekä tappioiden vähentäminen. Arvioin edustuskulujen määrää viime vuosilta ja totesin ne vähäisiksi.

Päivi Lipposen asema yhtiössä

Päivi Lipponen oli kansanedustajana 2007-15. Hän aloitti Cosmopoliksen toimitusjohtajana 2015 ja yritys laajensi toimintaansa Nord Streamin konsultoinnista työhyvinvoinnin alalle. Hän nosti keväästä 2015 lähtien kansanedustajan sopeutumiseläkettä, toimitusjohtajan palkkaa ja opettajan palkkaa. Päivi Lipponen luopui toimitusjohtajuudesta 5. lokakuuta 2017, kaksi vuorokautta sen jälkeen kun Iltalehti oli pyytänyt Cosmopoliksen osakeluetteloa.


Työhyvinvointikonsultoinnin laskuttaminen yhtiön kautta on mielekästä, koska se vähentää molempien osapuolien byrokratiatyötä merkittävästi. Hänen kohdallaan lisäbonuksena oli se, ettei yhtiön kautta tehty laskutus vaikuttanut sopeutumiseläkkeen määrään.


Päivi Lipponen joutuu maksamaan yrittäjä- ja ansiotuloistaan eläkemaksun, koska hän on 55-vuotias. Vuosina 19-21 eläkemaksut ovat olleet noin 10 % palkoista, mikä kertoo joko yrittäjäeläkemaksusta ja/tai Paavo Lipposelle maksetuista palkoista. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on leasingvastuu (työsuhde)autosta.


Protagon Consulting

Lipposen osaomistama yhtiö on perustettu 2014. Yhtiö perustettiin hoitamaan yhteiskuntasuhteita ja strategista viestintää. Se ei onnistunut, mutta 2020 toimialaan lisättiin vesi- ja jätekonsultointi. Heti onnistui. Ulkoministeriö antoi tukea afrikkalaisten neuvontaan 109.000 euroa.


UM:n rahoilla ei pitkälle päästy. Yhtiö on poistettu viime vuoden lopussa arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja tämän vuoden maaliskuussa ennakkoperintärekisteristä.


Yhtiön suunnitelmat eivät ole toteutuneet, eikä UM ole antanut lisää rahaa. Viime vuoden tappio oli 15.650 euroa. Yhtiöön sijoitetut 138.000 euroa on menetetty. Sama kohtalo on niin monella yrityksellä Suomessa.


Yhtiön omistajina ovat olleet Paavo Lipponen (noin 36 %), Tapio Pekkola (36 %, sdp, Lipposen entinen avustaja, toiminut myös kaasuputkihankkeissa, asuu Sveitsissä), Heikki Mamia (10 %), Sanitation5 Finland Oy (19.10.2020 alkaen 12,7 %). Iltalehden kertomista luvuista puuttuu 5 % omistus.


Tapaus kertoo kuinka helppoa on saada yhteiskunnan rahoja kun hakijana on arvovaltainen henkilö ja kun asiana on afrikkalaisten auttaminen. Ei tarvita kuin suunnitelma, ei mitään näyttöä aikaisemmista hankkeista.


Sanitation5 on näitä kehitysapurahoja kärkkyviä yrityksiä. Se ei ole toimittanut tilinpäätöksiään 2020 eikä 2021 kaupparekisteriin. Se on poistettu ennakkoperintärekisteristä marraskuussa 2021.


Ennakkoperintärekisteristä poistaminen voi tarkoittaa maksamattomia veroja tai pitempään (noin vuoden, minkä verottaja näkee arvonlisäveroilmoituksista) jatkunutta yrityksen toimimattomuutta. Rekisteristä puuttuminen johtaa käytännössä toiminnan lopettamiseen tai muuttumiseen pienimuotoiseksi. Pahin kanto kaskessa on ostajan velvollisuus pidättää työsuorituksen laskuttamisesta verottomasta hinnasta 13 % ennakonpidätys. Laskutuksesta vero on 13 %, mikäli yhtiön voitto on 65 %. Sellaiseen lähellekään ei pystynyt edes Nokia suuruuden vuosinaan. Tuollaisen veron jälkeen vain kitumaan tottunut ja vailla muita elämisen mahdollisuuksia oleva yrittäjä jatkaa. Veron voi saada takaisin, jos pystyy hoitamaan veroasiansa. Kassavirta on kuitenkin tuhottu, koska veron palauttamiseen voi mennä yli vuosi.


Miten jatkuu?

Cosmopolis Oy:llä on edessään kohtalo, jonka useimmat kokevat aikanaan. Yritys hiipuu ja se lopetetaan. Kukaan ei osta yhtiötä, jonka toiminta on keskittynyt niin vahvasti yhteen henkilöön, joka lopettaa yrittämisen. Yhtiöllä ei ole mitään liikearvoa, joten sen rahavarallisuudesta ei kannata maksaa juuri puolta enempää pankkitilillä olevia varoja tai osakevarallisuutta.


Vaihtoehto onkin lopettaa yhtiö ja nostaa varat omalle tilille. Rahoista joutuu osakas maksamaan 18 %:n pääomatuloveron (yli 30.000 eurosta 20,4 %). Jos pörssiosakkeiden ja muun varallisuuden arvo on noussut, on arvonnoususta yhtiön maksettava 20 %:n vero ennen lopettamista.


Vaihtoehtoisesti on mietittävä perintö- ja lahjaveroa. Jos lahjoittaa lapsilleen yhtiön ja pidättää tuottoarvon kuolemaan asti, on lahjavero perintöveroa pienempi. Cosmopolis ei voi saada sukupolvenvaihdon verohuojennusta, koska sillä ei ole työntekijöitä, eikä varsinaista liiketoimintaa. Jos lapset ovat viitselijäitä, he voivat nostaa vuosien mittaan yhtiöstä varat 7,5 %:n verolla osinkoina. Lopettamiseen menisi yli 40 vuotta, jos hoitaa byrokratian itse "ilmaiseksi". Viimeisten vuosien eurot olisivat senttien arvoisia, sillä inflaatio olisi syönyt yhtiön varallisuuden.


Osakeyhtiön lopettaminen on tehty liian vaikeaksi. Ensin yhtiö on haettava selvitystilaan ja haettava virallista kuulutusta velkojille. Se maksaa kaikille yhtiöille 305 euroa. Digitalisaation myötä kestää 2-3 kuukautta ennen kuin selvitystilaan merkitseminen tehdään. Siitä alkaa vähintään 3 kuukauden odotus, jonka jälkeen on tehtävä lopputilitys, maksettava lopulliset verot ja mahdolliset velat, sekä ilmoitettava tiedot kaupparekisteriin ja verottajalle. Jotkut juristit laskuttavat tästä muutaman sadan euron työstä tuhansia euroja, jopa enemmän.


Kaikki olisi helpompaa, jos yhtiö vain voisi päättää lopettamisesta, maksaa velat ja jakaa jäljellä olevat varat osakkaille. Hallitukselle voidaan säätää korvausvelvollisuus, jos menettelyssä rikotaan jonkun osakkaan oikeuksia. Tällaisia riitatapauksia tulisi olemaan marginaalinen osa kaikista lopetuksista. Mutta byrokratiaa ei voi kuin lisätä. Vähentäminen olisi ennenkuulumatonta, eikä sitä voi sallia.


NordStream-konsultointi täysin laillista toimintaa

MEP ja eduskunnan entinen puhemies Eero Heinäluoma vakuutti YLEn keskusteluohjelmassa 2019, että kaasuputkikonsultointi on täysin laillista liiketoimintaa. Tässä kirjoituksessa ei tätä hänen antamaansa vakuutusta kyseenalaisteta.


Suomessa korruptio puetaan laillisuuden kaapuun. Sitä on myös liiketoiminnan muotoon puettu korruptio. Laillisuusverhon takia Suomi on niin korkealla korruptiolistauksissa.


Tulevan maalituslain mukaan tällainen kirjoitus voisi olla rangaistavaa. Mutta, mutta. Jos saisin jostain 3,4 miljoonaa euroa aika vähällä vaivalla, minua ei haittaisi lainkaan, mitä kansalaiset puhuisivat ja kirjoittaisivat somessa. Ihan sama. Korkeintaan sanoisin vastaantuleville PÖÖ.


***

Comments


bottom of page