top of page

Kaksi miljoonaa euroa vain 1,99

Päivitetty: 30. tammik. 2023

Kun miljoona ei ole mitään ja sata miljoonaa on vielä vähemmän. Velkainen valtio velkaantuu lisää helposti ja huomaamatta. Rahan tuhlailun varjossa kaivoslaki uudistetaan yhtä huonoksi mitä se on aina ollut.


Viime vuonna tammikuussa mediaanituloinen suomalainen ansaitsi kuukaudessa 2.968 euroa eli vuodessa 35.616 euroa. Tänä vuonna tuosta tulosta maksetaan kunnallis- ja valtion- sekä Yle-veroa ja erilaisia palkkaan liittyviä veronluontoisia maksuja yhteensä 5056 euroa. Kahteen miljoonaan euroon tarvitaan 396 mediaanituloisen suomalaisen kaikki verot vuonna 2023.


NATOn varjolla on lisätalousarvioon 2023 ujutettu turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran ja turvallisuuspoliittisen yksikön perustaminen varaamalla kaksi miljoonaa euroa muka tietotekniikan hankkimiseen ja yhteisiin palveluihin. Tuskin valtiovarainministeri on tätä jekkua huomannut. Eikä kukaan muukaan. Kahdella miljoonalla eurolla palkkaa 10 korkeapalkkaista virkamiestä. Ja kuten tiedämme, se on vasta käenpoika, joka kasvaa nopeasti kymmeniin virkoihin.


290.000 euroa tietotekniikkaan! Rahalla saa satoja tietokoneita. Muutoinkin asiassa on kauppojen 99-meininkiä. Varattu raha on 1,99 miljoonaa euroa. Se tuntuu pienemmältä rahalta kuin kaksi miljoonaa euroa.


Valtioneuvoston kanslian menot ovat lisääntyneet Sipilän 212,2 miljoonasta eurosta Marinin 240,5 miljoonaan (2023). Luvuissa ei ole mukana omistusohjausyksikköön budjetoituja satoja miljoonia euroja.


Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukseen on tälle vuodelle varattu 10,4 miljoonaa euroa. Sipilän hallituksen viimeisessä talousarviossa vuodelle 2019 sama määräraha oli 6,5 miljoonaa. Rinteen ja Marinin hallitukset nokittivat Sipilää heti 2,9 miljoonan euron lisämäärärahalla avustajien palkkaamisessa.


Sipilää on kehuttu pääministeriksi, joka sai Suomen talouden tasapainoon. Tosi on, mutta vippaskonstilla. Vuoden 2018 valtion tilinpäätös on 0,8 miljardia euroa ylijäämäinen. Yli-Viikarin VTV totesi tarkastuskertomuksessaan: ”Muun toiminnan tuottoihin sisältyy 1,390 miljardia euroa muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoittoja, jotka eivät perustu myynteihin vaan osakkeiden siirtoihin valtion kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.”


Sanna Marin on kuitenkin omassa luokassaan. Sipilän viimeinen tilinpäätös oli todellisuudessa tappiollinen 0,6 miljardia euroa. Marinin vastuulla oleva 2021 tilinpäätös on yli 6 miljardia euroa alijäämäinen. Marin on siis pääministerinä tuonut suomalaisille kivaa 10 kertaa enemmän kuin Sipilä.


Kaivoslaki petos kansaa vastaan – korruptiotako

Aloin tutkimaan Valtioneuvoston kanslian rahankäyttöä Sanna Marinin hallituksen aikana vuosina 2019-23. Vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioon oli merkitty 420 miljoonan euron pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (kolmen vuoden siirtomääräraha, eli käytettävissä vuosina 2021-23). Varsinaisessa talousarviossa 2021 oli 355,7 miljoonan euron siirtomääräraha osakehankintoihin. Se kirvoitti selvittämään, miksi.


Kaivoslait tuhon perustana - edelleen

Kaivoslaki vuonna 1943 tehtiin sodan oloissa, jolloin Suomi tarvitsi kaikki tärkeät luonnonvarat Suomen pelastamiseksi. Silloin kerättiin kansalaisten vihkisormuksetkin Suomen pelastamiseksi. Petsamon nikkeli oli vuodesta 1943 annettu saksalaisten sotateollisuuden tarpeisiin. 1944 Neuvostoliitto otti Petsamon haltuunsa sotakorvauksena.

Lain taustat ovat 1500-luvulta.


Vuoden 1965 kaivoslaissa säädettiin heti ensimmäisessä pykälässä oikeus omalla ja toisen alueella etsiä, vallata ja käyttää hyväksi esiintymää, joka sisältää kaivoskivennäisiä.


Vuoden 2011 kaivoslaki on häveliäämpi, mutta lopputulos on sama. Vasta 2 luvussa sanotaan, että ”Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö).”


Marinin hallituksella on työn alla kaivoslain uudistus. Pian näemme, ehtiikö se valmiiksi ennen eduskuntavaaleja. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 2024 alussa. Vaikka poliitikot ovat vuosikymmeniä puhuneet kohtuuttomuudesta, joka mahdollistaa Suomen luonnonvarojen anastamisen käytännössä korvauksetta ulkomaille sekä jättäen luonnon tuhot suomalaisten murheeksi. Mutta lakiesitys on yhtä huono kuin entisetkin – se on vain puettu arvottomiin hörhelöihin.

Hallituksen esitys

Terrafame (Talvivaara) uuden kaivoslain valossa

Marinin hallitus varasi 420 miljoonaa euroa Suomen Malmijalostus Oy:n pääomittamiseen. Yhtiö on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää kaivos- ja akkutoimialaa Suomessa. Vuosina 2015–2018 yhtiö toimi nimellä Terrafame Group Oy. Yhtiö on perustettu Talvivaaran katastrofikaivoksen rippeille Sipilän hallituksen toimesta.


Uuden kaivoslain mukaan metallimalmien vero olisi 0,6 prosenttia malmin sisältämän metallin verotusarvosta. Verotusarvo perustuisi metallien kansainvälisiin markkinahintoihin. Terrafamen liikevaihto 2021 oli 378 miljoonaa euroa. Jos malmit on myyty markkinahinnoin, olisi kaivosveron määrä ollut 2,27 miljoonaa euroa. Eli ei yhtikäs mitään verrattuna luonnonvarojen arvoon. Lobbarit ovat harhauttaneet hallitusta mennen tullen.


Jos maailmanmarkkinahinnaksi katsotaan raaka-ainepörssien hinnat, kaivosveron määrä ylittäisi vuodessa 4 miljoonaa euroa. Siinäpä sitä verokonsulteilla riittää työtä selvittää, mikä on veron peruste.


Kaivostoiminnasta maksetaan vähäisiä korvauksia alueen omistajalle. Nämä korvaukset verotetaan pääomatulona.


Malmijalostus Oy on sijoittanut valtion rahaa 537 miljoonaa euroa lähinnä Terrafamen omaan pääomaan. Valtio omistaa Terrafamesta 67 %. Kolmasosa yhtiöstä on monikansallisen Trafiguran omistama, 29,7 %.


Terrafamen liikevaihto on ollut vuosina 2018-21 sama kuin Malmijalostuksen konserniliikevaihto eli siinä on Malmijalostuksen saavutukset – omia nollan arvoisesti. Muut sijoitukset ovat vain vieneet valtion rahoja. Kuten Terrafamekin.


No, tulossa on jättipotti. Autot tarvitsevat akkuja. Ja veronmaksajilla on tytäryhtiö akkumateriaalihankkeita hallinnoiva Finnish Battery Chemicals Oy. Sen liikevaihto 2021 oli 98.000 euroa ja tappio miljoonan euron luokkaa.


Lisäksi Malmijalostus on ottanut velkaa 625 miljoonaa euroa, mikä on veronmaksajien vastuulla. Kaivosveron tuotolla voitaisiin maksaa korollisista veloista 1 %:n korko. Eduskunnan harhauttamista, jos suoraan sanotaan.


Eikä tässä vielä kaikki – suurin puliveivaus on alihintaan myynti

Terrafamen liikevaihto on ollut vuosittain yli 300 miljoonaa euroa. 31.12.2021 taseessa oli vaihto-omaisuutta 233,8 miljoonaa euroa, vuotta aikaisemmin 220,5 M€. Kate huomioiden malmi kiertää varastossa alle vuodessa.


Terrafame on tuottanut koko ajan tappiota (esim. vuonna 2021 87 miljoonaa euroa - Kauppalehden mukaan liiketulos -95 M). Ja miksei tuottaisi! Koska malmit myydään afrikkalaiseen tapaan alennuksella ulkomaille. Voitot siirtyvät veroparatiiseihin malmin mukana. Kansainvälisillä yrityksillä on tapana kierrättää ostonsa veroparatiisien kautta, jolloin voitoista ei juurikaan makseta veroja.

Metallien hintatietoja kertovat esimerkiksi Metalcentergroup.fi ja investing.com. Epäselväksi jäi miten sinkkifutuurit hinnoitellaan. Sivustolla investing.com mittayksikkö on 1 kg ja hinta 300 euron molemmin puolin. Taulukon hinnat ovat Metalcentergroupin tammikuulta 2022. Sivulla statista.com sinkin hinta on taulukon tasolla. Sinkin hintoja. Nikkelin hintoja.


Suomen Malmijalostus eli Terrafame tuotti vuonna 2021 yli 28.000 tonnia sinkkiä ja yli 54.000 tonnia nikkeliä. Jos kaikki on myyty, olisi niistä saatu liikevaihtoa vuoden 2021 maailmanmarkkinahinnoilla 763 miljoonaa euroa. Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa eli puolet maailmanmarkkinahinnoista. Se on mahdollista, jos ostajan myyntikate on on hulppeasti puolet, 50 %.

Mitenkä näin voi käydä? Vuosikertomus kertoo: ”Tuotteet toimitettiin loppuasiakkaille pääosin Trafiguran myyntiverkoston kautta”. Trafigura on kyseenalaisen maineen (toinen uutinen) kerännyt monikansallinen kaivosjätti, jonka vuoden 2022 liikevaihto oli 318 miljardia USD ja tilivuoden voitto verojen jälkeen 7 miljardia USD. Veroja yhtiö on maksanut (kassavirta) 0,7 mrd USD. Trafigura on tuhat kertaa suurempi kuin Talvivaaran jämät. Eikä ihme – tuollaisilla hinnoilla sitä tekee voittoa, vaikkei muuta olisi kuin röyhkeyttä.

Sinkin hinta vaihtelee rajusti pörssissä

Luonnonvarojen kauppa on kuin sähkökauppaa, ne myydään etukäteen pörsseissä futuureina. On mahdollista, että Trafigura myy Terrafamen malmit futuurikaupankäynnissä lähipiirilleen halvemmalla ja sen jälkeen ne myydään eteenpäin oikealla hinnalla. Asia vaatisi valtavaa selvitystyötä, johon kirjoittajalla ei ole resursseja.


Kallista työllistämistä

Valtion ei kannata odottaa verotuloja yhtiöstä eikä kuntien yhteisöverojen osuuksia. Uutta rahaa malminjalostus tarvitsee, mitä VNK:n budjettiin varaamat 400 miljoonaa euroa osoittavat. Toiminnan tappiollisuus on vain savuverho, jolla valtio saadaan maksamaan lisää. Onko kaivostoiminnasta mitään hyötyä Suomelle?


Terrafame tekee hienot kalkyylit toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kun lasketaan yhteen kiinteistövero, palkkojen ennakonpidätykset, tilitetty arvonlisävero, sähkövero, polttoaineverot ja viranomaismaksut, oltiin vuonna 2020 tappiolla 3 miljoonaa euroa eli yhtiö sai rahaa, ei maksanut. Vuonna 2021 oli maksuja sentään 24,8 miljoonaa. Ks. laskelma.

Kaivostoiminta tuo jätteitä valtavat määrät. Tuhannen euron jätemaksulla ne hoituvat.

Suomen Malmijalostus-konserni työllisti toissa vuonna 935 henkilöä ja maksoi palkkoja 47 miljoonaa euroa, keskipalkka kuukaudessa 4191 euroa. Oy työllisti 21 henkilöä ja maksoi 2,3 miljoonaa euroa palkkoja, keskipalkka 9028 euroa. Emoyhtiön kovapalkkaiset nostivat duunarien keskipalkkoja 111 euroa.


Toimitusjohtajan palkka oli toissa vuonna 248 tuhatta euroa. Se sisältää tulospalkkiota tappiollisesta toiminnasta 32 tuhatta euroa.


Kovin on kallista ja tuhoisaa työllistämistä. Sitä enemmän rahaa on taottu Trafiguran sijoittajille.


Länsimaita syyllistetään Afrikan luonnonvarojen ryöstämisestä. Aivan oikeutetusti. Mutta miten Suomen kaivoslaki poikkeaa Afrikan kaivostoiminnasta. Sanat ovat kauniimpia. Jos Suomen luonnonvarat pitää viedä, otetaan niistä edes kova hinta hyvin pitkällä aikavälillä.

Ajaton mielipide Nigeriasta.


Vihreä siirtymä

Hallitukselle tämä puliveivaus ja sen taustalla oleva korruptio*) on ollut helppo myydä.

*) Ei ole näyttöä korruptiosta, mutta vaikeaa ajatella, että ihan suomalaisten parhaaksi on tehty ja edelleen tehdään onnettoman huonoja kaivoslakeja. Korruptiolla tämän uudenkin lain parhaiten selittäisi.


Yhtiön mahtipontinen julkitulo:

Suomen Malmijalostuksen tehtävänä on kehittää vastuullista kaivostoimintaa ja akkuarvoketjua Suomeen. Samalla olemme tukemassa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, jonka mukaan Euroopan tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.”


Hei. Siis tavoitteena on vuosi 2050. Ei hallituksen tavoite 2035. Kuinkas nyt noin.


Hallitusohjelma: Pelastakaa koko maailman ilmasto – tuhotkaa Suomen luonto ja vesistöt sekä Suomen talous

Ulkomaalaiset yhtiöt valtaavat Suomen luonnon pala palalta.


Heppoisen kaivoslain loiskeita

– lisäys 29.1.23 klo 20.52


Lukijatoiveen perusteella kirjoitan muutaman sanan GTK:sta eli Geologian Tutkimuskeskuksesta.


GTK on alun perin ollut valtion 100 %:sti omistaman Outokummun tukena toiminut virasto. Se on kartoittanut koko Suomen alueen luonnonvarat.


Esimerkiksi Lopella on Kairasydänarkisto, jossa on tietoja ja näytteitä 38 000 kairauksesta. Kairasydämiä on yli kolme miljoonaa metriä.


Lopella on jopa majoitustilat näytteiden tutkijoille. Huonemaksu on 50 euroa vuorokaudelta.


Kuka tahansa mistä maailman kolkasta tahansa voi tulla tutkimaan GTK:n tietoja käytännössä ilmaiseksi. Siis annamme kelle tahansa arvokkaat tiedot Suomen maaperästä. Suomi lienee maailman ainoa maa, joka antaa näin hyvää palvelua kenelle tahansa muodolliseen hintaan.


GTK on täynnä johtajia. Pääjohtajaksi nostettiin keskustapuolueen Kimmo Tiilikainen, koska hän ei päässyt eduskuntaan 2019. Hänen alaisinaan on 28 erilaista johtaja- ja päällikkötason henkilöä. Tutkimusprofessoreita ja vastaavia on 12. Joka kymmenes 429 työntekijästä on jonkin sortin johtaja. Keskipalkka on 4524 euroa kuukaudessa (2021).


Nyt tulijoita on kaikkialta maailmasta. Mm. akkuteollisuuden tarvitsemat materiaalit on aikaisemmin jääneet pienten pitoisuuksien takia rauhaan. Nyt etsitään kaikenlaisia materiaaleja vaikka kuinka pienin pitoisuuksin. Ja sen jälkeen vallataan isot maa- ja vesistöalueet kaivostoiminnan aloittamiseksi.


Tuollainen hulluus on lopetettava. Ja kävijöiden tutkimusveloitukset on ainakin satakertaistettava, jotta vuosikymmenten työ ei menisi ilmaiseksi minne sattuu. Kyse ei ole mistään tilakorvauksesta vaan valmiiden tutkimustulosten hyödyntämisestä.


GTK:n menot olivat toissa vuonna 48 miljoonaa euroa. 15 miljoonan tuottojen jälkeen veronmaksajat rahoittivat toimintaa 32 miljoonalla eurolla. Tämäkin raha pitää periä kaivosveroina (ulkomaalaisilta) yrityksiltä. lisäys päättyy


Hallitus käyttää salakieltä, media matelee hallituksen edessä

Ei nämä valtion menolisäykset niin vaikeita asioita ole. Havainnointiin tarvitaan kuitenkin johtolanka. Luin IS jutun ja vartissa tein oheisen kuvan tiedot lisätalousarviosta sekä kirjoitin tekstin FB:hen. Mutta ei kukaan tuota rahareikää ymmärrä hallituksen esitystä lukemalla. Niin salakielellä se on esitetty.


On iso riski, että Facebook poistaa kaikki 14 vuoden aikana kirjoittamani ja kuvittamani tekstit sekä niihin tulleet sadat tuhannet tykkäykset sekä kymmenet tuhannet kommentit. Siksi teen suosituimmista FB-kirjoituksista blogin, johon täydennän lisätietoja aiheesta.
***

Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

Commentaires


bottom of page