top of page

Väestö vaihtuu vauhdilla – perheverotus kääntäisi suunnan


Suomalaisten määrä väheni viime vuonna 25.700:lla. Ilman ukrainalaisia ja turvapaikkaprosessissa olevia vieraskielisten määrä lisääntyi 41.800:lla. Väestönvaihto viime vuonna oli 67.500. 10 vuodessa 675.000.


Jos tästä eteenpäin vuodet olisivat veljeksiä, suomalaiset jäisivät vähemmistöön omassa maassaan vuonna 2090. Vieraskielisten määrä ylittäisi kahden miljoonan rajan vuonna 2058. Silloin kantasuomalaisia olisi vielä 61 % asukkaista.


Muutos on paljon nopeampi. Suomalaisten kuolleisuus lisääntyy vuoteen 2070 mennessä ja Suomeen halutaan tuoda jopa 44.000 työperäistä maahanmuuttajaa (+ heidän perheensä) vuosittain. Suuri osa ukrainalaisista tulee jäämään Suomeen. Välimeren yli vyöryää tulijoita ja uutta tulijaa syntyy tilalle moninkertainen määrä.


Suomeen tulee jo nyt hirmuinen määrä ulkomaalaisia joka vuosi asumaan. Viime vuonna tulijoita oli yli 100.000. Tänä vuonna etenkin perheen yhdistämiset ovat lisääntyneet vauhdilla. Perheyhdistettäviä onkin jo enemmän kuin työhön halukkaita. (Ks taulukko)

Tulijoiden vauhti kiihtyy - venäläisiä riittää

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2070 Suomessa asuisi 5,18 miljoonaa asukasta eli paljon nykyistä vähemmän. Oman laskuharjoitukseni mukaan samana vuonna olisi 6,3 miljoonaa asukasta. Tilastokeskus verorahoilla toimivana ei ole niin tarkka luvuistaan. Se ei selvästikään huomioi maahanmuuttoa suurena väestönvaihtoa aiheuttavana tekijänä. Omissa laskelmissa kuolevien suomalaisten määrä on liian alhainen, koska käytän ennusteena koko ketjussa 2022 lukuja.


Vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli viime vuonna Suomessa 79,2 vuotta ja tyttöjen 84,5 vuotta. Vuonna 2070 nyt elävät 40-vuotiaat suomalaiset ovat 88-vuotiaita. Keskimääräisesti niin miehet kuin naisetkin ovat silloin kuolleita. Osa toki elää yli 100-vuotiaaksi, mutta nykyisin alle 40-vuotiaat kuolevat vastaavasti.

Suomessa asuu nyt yli 40-vuotiaita naisia ja yli 45-vuotiaita miehiä yhteensä 2,7 miljoonaa. Viime vuonna suomalaisia lapsia syntyi 38.179. Jos 48 vuoden aikana (2022-2070) syntyy vuosittain sama määrä suomalaisia, olisi uusia suomalaisia 1,8 miljoonaa. Viidessä vuosikymmenessä syntyy melkein miljoonan määrän suomalaisuusvähennys. Näistä suomalaisista osa muuttaa ulkomaille ja osa kuolee ennenaikaisesti, mikä kiihdyttää suomalaisten vähenemistä.


Vastaavasti vieraskielisiä yli 40-vuotiaita naisia ja yli 45-vuotiaita miehiä oli yhteensä 151.000. Vieraskielisiä lapsia syntyi 6772, mutta vieraskielisiä lapsia Suomeen tulee myös maahanmuuton kautta. Vuonna 2000 vieraskielisiä alle 15-vuotiaita lapsia Suomessa oli 21.516, viime vuonna 4,3-kertainen määrä 91.563.


Suomalaisten määrä vähenee kovaa vauhtia. Poliitikoilla ei ole vähenemiseen muuta ratkaisua kuin maahanmuuton raju lisääminen. Seurauksista viis.


Maapallolla on 5 miljardia ihmistä liikaa. Mutta suomalaisista on puute. Mitä väliä? Suomi pärjäisi ihan hyvin kolmella miljoonalla asukkaalla, jos he olisivat kaikki suomalaisia. Tästä kirjoitukseni


Kolmen miljoonan asukkaan määrä ylitettiin vuonna 1912. Kaksi miljoonaa 1879. Neljä miljoonaa 1950 sodan jälkeisten suurten ikäluokkien myötä. Viisi miljoonaa ylitettiin 1991 ja samalla alkoi Suomen alamäki, joka on jatkunut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen kunnes tulee romahdus.


Viime vuoden lopussa suomalaisia (suomen, ruotsin, saamen ja viittomakielisiä) oli 5,068 miljoonaa ja vieraskielisiä 496.000. Vieraskielisten määrä on lisääntynyt viime vuosina hurjaa vauhtia maahanmuuton takia. Vuonna 2000 oli Suomessa 99.000 vieraskielistä.


Tilastokeskuksen mukaan kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32 vuonna 2022, mikä on vuodesta 1776 alkavan seurannan matalin syntyvyyden taso. Luvut valehtelevat. Viime vuoden luku lasten määräksi muutettuina oli ihan toista luokkaa verrattuna vuoden 1879 kahteen miljoonaan asukkaaseen.


Mikä ratkaisuksi?

Maahanmuutto ei ole ratkaisu, se on ongelma. Tietynsuuruista maahanmuuttoa aina tulee olemaan ja se on kohtuullisessa määrin toteutettuna Suomelle eduksi. Mutta kehitysmaista tuleva maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan. Emme tarvitse kielitaidottomia, huonosti koulutettuja, kulttuuriltaan täysin erilaisia ja kaiken lisäksi väkivaltaisia maahanmuuttajia mihinkään Suomessa. Se, mistä ei ääneen puhuta on tulijoiden ÄO. Se on keskimäärin niin heikkotasoinen, ettei sillä suomalaisessa yhteiskunnassa voi menestyä. Eikä heitä kotimaassaan kukaan vainoa - kyse on vain teatterista, jonka suomalaiset viranomaiset ja poliitikot hyväksyvät.


Vaihtoehto, joka olisi maapallollekin hyväksi, olisi hyväksyä Suomen väkiluvun aleneminen 3 miljoonaan ja muuttaa koko yhteiskunta sen mukaiseksi. Töiden automatisointi ja digitalisaation eteneminen mahdollistavat pienemmän väestömäärän, ja silti voidaan turvata tärkeät palvelut yhteiskunnassa. Se toki edellyttää palkkaperustaisten sosiaalimaksujen uudistamisen.


Jos tähän ei pystytä, hyväksytään nykyinen väestömäärä, mutta tavoitellaan sen olevan suomalaisia, eikä etenkään kehitysmaista tulevia ulkomaalaisia.


Tässä vaihtoehdossa on lopetettava maailman lopun propaganda ja nostettava perhearvot takaisin kunniaan. Homoja, transseksuaaleja, moniavioisia jne on edelleenkin, mutta heidän hypettämisensä lopetetaan. Media käyttäisi resurssejaan perhearvojen puolesta kirjoittamiseen. Tällä hetkellä perhearvojen rapauttamisen puolesta puhuvat monet tutkijat ja media toistaa heidän älyttömät puhumisensa.


On mahdollista, että ilmastonmuutos vaikuttaa suureen osaan maapallon asutusta ja muuta elämää. Koska ihmisiä on miljardeja liikaa, eikä väestönkasvun rajoittamisesta saa edes puhua, olisi kaikille onneksi ja maapallon monimuotoiselle elämälle eduksi, jos puolet 8 miljardista ihmisestä jäisi vedenpaisumuksen alle. Toki jokaisella on oikeus olla selviytyjien puolella, mikä johtaa sotiin ja väkivaltaan. Mutta niin tulee tapahtumaan joka tapauksessa, mikäli nykymeno jatkuu.


Lapsilisien korottaminen ei ole ratkaisu, koska se johtaa kehitysmaalaisten lasten ylisuuren määrän edelleen kasvamiseen.


Perheverotukseen palaaminen on ratkaisu. Suomessa oli aviopuolisoiden yhteisverotus vuoteen 1976 asti. Se poistettiin, koska haluttiin naiset työelämään ja naisten itsenäisyyttä miehistä haluttiin edistää. Se on saatu, mitä tilattiin. Avioliitot kariutuvat yhä useammin. Lapsiperheet ovat taloudellisesti vaikeuksissa. Kouluissa on sekasorto ja kaduilla maahanmuuttajien väkivaltaiset jengit nöyryyttävät suomalaisia lapsia.


Aviopuolisoiden yhteisverotus vai perhekoon mukainen verotus

Olen laskenut muutamia esimerkkejä perheen nettotuloista. Jos 2-lapsisen perheen bruttoansiotulot ovat 5000 euroa kuukaudessa, maksaa yksin töissä oleva Vantaalla asuva kirkon jäsen vuodessa 7711 euroa enemmän veroja kuin jos sama tulo ansaitaan kahden pienituloisen töissä käynnin perusteella. Eli jos siirrytään (vapaaehtoiseen) yhteisverotukseen perheiden tulot tasoittuvat yli 600 euroa kuukaudessa. Kun molemmat ovat töissä, tarvitaan lapsille päivähoitopalveluja, mutta Helsingin käytännön mukaan niistä ei pienituloiset maksa mitään.

Verot laskettu 2023 perusteilla

Jos perheen bruttotulot ovat 7500 euroa kuukaudessa, säästö jää samansuuruiseksi (6844 eur), koska päivähoitomaksuihin mene 3003 euroa kuukaudessa.


Jos perheen yhteisverotus jaettaisiin huomioimalla alaikäiset lapset, se tässä esimerkissä tarkoittaisi verojen jakamista neljälle. Verosta vastuussa tietenkin olisivat ansiotulojen saajat kuten nytkin. Nettotulot lisääntyivät 36.544 euroa vuodessa (miinus päivähoitomaksut).


Muutos mahdollistaisi lapsilisistä luopumisen kokonaan. Toki on täysin ansiotulottomia perheitä, joilla voi olla 10 lasta. Uudistus voitaisiin toteuttaa siten, että lapsilisien maksu lopetetaan kokonaan 3. tai 4. lapsen jälkeen, mikä poistaisi yhteiskunnalle kalliiksi tulevan lapsitehtailun ajan kuluessa. Toinen mahdollisuus oikeudenmukaisuuteen on laittaa lapsilisät verolle, jolloin pienituloiset saavat sen kokonaan ja suurituloisille jäisi marginaaliveron jälkeen vain rippeet jäljelle. Silloinkaan terveessä yhteiskunnassa ei pidä suosia valtavia suurperheitä sosiaaliturvan avulla.


Tosiaan perheverotus voisi olla vapaaehtoinen. Jos joku haluaa pitää aviopuolisonsa kaukana itse hankituista rahoistaan, voi hän kruksia veroilmoitukseen, että haluaa erillisverotuksen. Jos perhe on yhdessä toimiva yksikkö, jossa varat ja velat ovat yhteisiä, aviopuolisot jättävät kruksin merkitsemättä.


Päivähoitomaksu on nykykielessä jotain varhaiskasvatusmaksua. Käytin Helsingin lukuja, koska Helsingillä on netissä laskuri määrän selvittämiseksi, Vantaalla ei ole.


Työeläkkeen jakaminen

Samassa yhteydessä tulisi uusia työeläkejärjestelmä siten, että aviopuolisot voivat jakaa työeläkekertymän keskenään sopimallaan tavalla, esimerkiksi puoliksi. Se ei vaikuttaisi eläkemaksuihin mitenkään, mutta antaisi pienempituloiselle tai tulottomalle aviopuolison mahdollisuuden kohtuulliseen eläketurvaan takuueläkkeen sijasta. Tämä olisi etenkin avioerojen Suomessa tärkeä uudistus.


Toki naiset elävät pitempään ja saavat eläkettä 5 vuotta pitempään kuin miehet. Vastaavasti takuueläkesäästö kompensoi pitempää työeläkettä.


Väärinkäytöksiä, olisiko niitä - toki

Suomi on tulvillaan korruptiota ja erilaisia sosiaalitukihuijauksia. Onko se rakkautta vai verohuijaus, että kuusikymppinen vuorineuvos ottaa vaimokseen parikymppisen naisen ulkomailta? Ihan sama. Yhtä hyvin voidaan kysyä onko suomalaisen ikänaisen mukanaan tuoma gambialaisnuorukainen työperäinen maahanmuuttaja vaiko sosiaaliturvahuijaus.


Suomessa jo nyt avopuolisot ja samaa sukupuolta olevat puolisot ovat samanarvoisia kaikessa elämän riennoissa. Nykyistä vapautta ei tarvitse muuttaa verouudistuksen takia mitenkään.


Perheverotus vähäisen kiinnostuksen kohteena

Perheverotus on ollut vähäisen kiinnostuksen kohteena Suomessa, vaikka sen kuuluisi olla olennainen osa hallitusneuvotteluja tilanteessa, jossa suomalaisväestö vähenee vauhdilla.


Asiasta on kirjoittanut ystäväni ja ammattikollega Tom Lindholm Uudessa Suomessa 2018 ja kristillisdemokraattien Tiina Ahva myös Uudessa Suomessa 2023. Kun omat lapseni olivat pieniä, kirjoitin KaksPlus-lehteen asiasta kirjoituksen noin vuonna 1985.


Oululainen Henri Heikkinen julkaisi 2018 mielipidekirjoituksen HS:ssa perheverotuksen puolesta. Lotta Backlundia kirjoitus puistatti ja hän sai vastustavan kirjoituksen julki HS:ssa kolme päivää myöhemmin.


Perheverotusta vastustavia kirjoituksia on aika ajoittain julkaistu. Esimerkiksi Yle vuonna 2009.


STTK:n johtaja Mikko Mäenpää esitti 2009 Kansan Uutisissa, että perheverotus olisi askel menneisyyteen. Toki, mutta STTK ei ymmärrä, että ennen asiat olivat paremmin. Suomen alamäki alkoi 1985 ja jatkuu edelleen. Siitä kerron eri jutussa myöhemmin.
***


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

Comments


bottom of page