top of page

Mitä tuhoa humanitaarinen maahanmuutto on tuonut Suomelle?

Osa 2: Onko maahanmuuttajista mitään muuta kuin taakkaa ja ongelmia?


Humanitaariset maahanmuuttajat ovat valtaosin muslimeja

Muslimit ovat olleet kautta historian valloittajia. Heidät on kaksi kertaa ajettu pois Euroopasta (Reconquista Iberiasta, päättyi 1492, sekä Wienin valloitusyrityksen jälkeen, 1683). Olivatko karkoittajat sen ajan islamofobeja?


Kuvan tekstissä Libyan presidentti Muammar Gaddafi sanoo: "Meillä on Euroopassa 50 miljoonaa muslimia. On merkkejä siitä, että Allah antaa Islamille voiton Euroopassa – ilman miekkoja, ilman aseita, ilman valloitusta – ja muuttaa sen muslimimantereeksi muutamassa vuosikymmenessä". Gaddafi on sanonut, että muutos tehdään maahanmuutolla ja suurella syntyvyydellä.

Muslimivaltioksi on määritelty valtio, jonka asukkaista yli puolet on muslimeja. Sitä ei saa selville onko Venäjältä tulleiden joukossa muslimeja tai kuinka monta heistä on Intiasta tulleiden (135) joukossa. Intian 1,4 miljardista asukkaasta muslimeja on 200 miljoonaa. Hindut ja buddhalaiset eivät juurikaan hae turvapaikkoja.


Islam on rauhan uskonto. Siksi on selvää, etteivät muslimivaltioista Eurooppaan tulevat ole turvapaikanhakijoita. He hakevat helppoa elämää sosiaaliturvan kautta ja ovat samalla osa muslimien Euroopan valloitusta. EU ja suurin osa Suomen puolueista haluaa maksaa siitä, että elinympäristömme tuhoutuu.


Suomen talouden tuhoaminen

Vuonna 2021 tekemäni laskelman mukaan kehitysapu- ja maahanmuuton menot olivat 78 % valtionvelasta.


Vuonna 2019 laskin, että 2017-18 tiedoilla humanitaarisen maahanmuuton menot olivat vuodessa 3,2 miljardia euroa. Sen jälkeen tulijoiden määrä on lisääntynyt ja heidän palvelujaan on lisätty. Tämän vuoden luvuilla laskettuna on 5 miljardia euroa ylitetty.


10 vuodessa on 50-69 vuotiaiden vieraskielisten määrä kaksinkertaistunut. Ilman uusia perheenyhdistämisiä tulee vuoteen 2040 mennessä maahanmuuttajaeläkeläisten määrä lisääntymään 90.000 eläkeläisellä. Suurin osa heistä ei ole ansainnut työeläkettä, minkä vuoksi he ovat takuueläkkeen piirissä. Toki voidaan sanoa, ettei siitä aiheudu lisämenoja, koska he nytkin elävät sosiaaliturvalla.


Ikävää on, että Suomessa töissä olleiden työeläke maksetaan vierastyöläisen kotimaahan, mikäli hän muuttaa takaisin työn loputtua. Vielä ikävämpää on se, että takuueläkeläinen voi asua synnyinmaassaan kuin kuningas suomalaisten rahoilla. Nykyjärjestelmä ei estä tällaista huijausta.

 

Heikko työllisyys

Maahanmuuttajat työllistyvät heikosti. Heitä näkee lähinnä bussi- ja taksikuljettajina ja siivoojina. Posti työllistää paljon maahanmuuttajia. Kaikki matalapalkka-aloja, joista ei kerry edes takuueläkkeen verran työeläkettä. Taksialan maahanmuuttajat ovat suurissa kaupungeissa tuhonneet, kuten tiedämme.


Vielä 1990-luvulla suomalaiset tekivät kaikki matalapalkkaisetkin työt ja olivat ylpeitä työstään. Suomalaisten työllisyyden heikkeneminen johtuu osaltaan siitä, että maahanmuuttajat ovat vieneet valtion tukemana heidän työnsä. Toinen suuri syy on yhteiskuntamoraalin romahtaminen, joka on johtanut siihen, ettei suomalaisten tarvitse tehdä matalapalkkatöitä, koska sosiaaliturvalla saa saman tulon. Ihmisluonto on perimmältään peruslaiska, joka käyttää kaikki tilaisuudet loisimiseen, jos yhteiskunta sen sallii.


Sanotaan, etteivät bussit kulkisi ilman maahanmuuttajakuljettajia. Tältä se voi näyttää. Tosiasiassa yhteiskunta edistää ulkomaalaisten kuljettajien osuutta kouluttamalla heitä enemmän kuin kantaväestön kuljettajiksi haluavia. Alalle tulleina heidän palkkansa on pienempi kuin pitkään olleilla kuljettajilla, mikä nopeuttaa kuljettajien vaihtumista. Jos näitä tulijoita ei olisi, pääkaupunkiseudun bussinkuljettajat olisivat edelleen suomalaisia ja suomalaisten työttömien määrä olisi pienempi.

Kansainvälisen suojelun kautta tulleiden työllisyysaste on uuden tutkimuksen mukaan muka 10 Suomessa vietetyn vuoden jälkeen noin 60 prosenttia. Korkea luku, vaikka heillä on selvästi enemmän määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita kuin valtaväestöön kuuluvilla.


Tutkimushavainnot eivät ole luotettavia. Siinä väitetään verrokkina olleiden suomalaisten työllisyysasteen olleen yli 80. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime marraskuussa 73,3 %. Työlliseksi katsotaan henkilö, joka on tehnyt viikon aikana vähintään tunnin ansiotyötä tai ollut yrittäjä.


Suomessa asui suurimmista suojelun kautta tulleista kansanryhmistä työikäisiä 20-64-vuotiaita viime vuoden lopussa 28.500 naista ja 44.400 miestä. 10 vuotta aiemmin heitä oli 33.500. Tutkimus esittää, että vuoteen 2013 mennessä tulleista yli 20.000 olisi ollut töissä viime vuonna.


Huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan Suomessa oli yli 100.000 ulkomaan kansalaista työnhakijana, työttömänä, tempputyöllistettynä tai koulutuksessa. Heistä 9400 oli kokopäivätyössä, mutta etsivät uutta työtä. Karmeita lukuja ”työperäisestä” maahanmuutosta.

Suomessa oli huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan 91.000 työtöntä tai tempputyöllistettyä ulkomaalaista. Yhteensä todellinen työttömyys oli huhtikuussa 480.000. Tuohon puoleen miljoonaan sisältyvät ulkomaalaisten lisäksi kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset ja kantasuomalaiset työttömät.


Työttömyysprosentti on laskettu niin, että se näyttää jotenkin siedettävältä. Huhtikuussa työttömyysasteen trendiluku oli 8,2 %.

 

Hyvä esimerkki tästä on marjojen poiminta, joka vielä 1990-luvulla oli suomalaisten työtä. Nyt suomalaisten marjanpoimijoiden kaupallinen työ on loppunut, koska aiemmat luonnossa kulkijat ovat ikääntyneet ja nuorempia ei mansikanpoimintaan eikä metsiin saa. Jotta tuho olisi täydellinen, vaatii ulkoministeriö ulkomaisille poimijoille tuntipalkan maksamista työsuhteessa. Ainoa keino ryhdin palaamiseen olisi sosiaaliturvan maksamatta jättäminen marjakauden aikana.


Suuri osa maahanmuuttajien töistä on yhteiskunnan maksamia töitä, joita ei tarvittaisi lainkaan, jos maahanmuuttoa ei olisi. Esimerkiksi tulkit, erilaiset kulttuurikoordinaattorit ja vastaavat työt, päiväkotien ja koulujen tukihenkilöt, järjestöjen työllistämät huuhaa-työn tekijät jne. Tällainen työ on veronmaksajille vieläkin kalliimpaa kuin sosiaaliturvalla elättäminen.

Toki yksittäisiä maahanmuuttajia on vaativissa ja hyvin palkatuissa töissä yhteiskunnassa. Mutta heidän määränsä on kuitenkin marginaalinen. Ei yksi pääsky kesää tee.


Ainoat humanitaaritaustaiset työtä tekevät kansanryhmät ovat Itä-Aasiasta tulleet vietnamilaiset ja kambodzalaiset. He ovat buddhalaisia, mikä selittää ahkeroinnin. Intiasta, Kiinasta ja Nepalista ei juurikaan tule turvapaikanhakijoita; samoin uskontoon perustuvista syistä. Ukraina on sitten oma lukunsa. On vaikeaa ymmärtää, miksi Suomi elättää asevelvollisuusikäisiä nuoria ukrainalaisia miehiä ainakin yli 10.000 ja samaan aikaan lähettää miljardien arvoiset aseet Ukrainaan. Suomi ei olisi itsenäinen, jos 1939 samalla tavalla Suomen miehet olisivat lähteneet Ruotsiin sotapakolaisiksi.


Humanitaariset maahanmuuttajat sitovat kymmeniä tuhansia suomalaisia heidän palvelemiseensa. Sen rinnalla humanitaaristen maahanmuuttajien työllisyys ei pysty mitenkään kompensoimaan aiheutunutta työvoiman tuhlausta.

 

Maahanmuuttajayrittäjät

Maahanmuuttajaparturit (kurdit, turkkilaiset) vievät hinnoilla ja myös palvelun sujuvuudella suomalaisparturien työt.


Käytin melkein 100 vuotta Mikkelissä toiminutta parturia, joka lopetti tammikuussa tänä vuonna. Sinne pääsi suoraan kadulta, odotusajat olivat nollasta 10 minuuttiin. Yritys työllisti 8 parturia, mikä mahdollisti joustavan palvelun. Viimeisellä kerralla keskustelin yrittäjän kanssa. Kun hän lopetti, ei kukaan halunnut jatkaa, ei yksin eikä yhdessä. Parturit menivät muualle kuka minnekin.


Oli pakko etsiä uusi parturi. Tarvitsin vain parran siistimisen, johon menee 5 minuuttia. Yksikään ei suostunut ottamaan paitsi monen tunnin päästä. Yhdellä kahden hengen yrityksellä oli muka varattuja aikoja, vaikka selvästi ketään ei ollut tulossa ainakaan 10 minuuttiin.


Sitten huomasin uuden mamuparturin. Menin sinne ja työ aloitettiin saman tien. On selvää, että suomalaiset parturit menettävät asiakkaitaan mamuille. Myös siksi, että he ovat halvempia. Suomalaiset jäävät työttömiksi ennemmin tai myöhemmin.


Minulla oli asiakkaana 15 parturikampaajaa työllistävä yritys. Siitä oli pakko tehdä parturituoliyrittäjien paikka, koska naisvaltaisella alalla aina joku oli sairaana, äitiyslomalla tai poissa muutoin vaan. Parturin katteilla ei voi olla samalla yrittäjä ja Kela. Mamuparturit ovat miehiä. Valtava kilpailuetu, joka selittää myös alempia hintoja.


Miesparturit ovat usein kurdeja, vaikka heillä on Turkin tai Irakin passi. DX-kuuntelijana opin jo pikkupoikana kurdien asemasta ja toivoin silloin heille omaa valtiota Kurdistan. Kurdistanin alue sijaitsee Turkin, Iranin, Irakin ja Syyrian raja-alueilla. Partureilta voi oppia kurdeista enemmän kuin Yleltä. Kurdit eivät voi saada omaa maata, koska se on luonnonvaroiltaan äärimmäisen rikas alue: öljyä, rautaa, hiiltä, kuparia, lyijyä, sinkkiä, magnesiumia, tinaa, uraania, kultaa, hopeaa ja kipsiä.


Kurdistanissa kantaväestön tulee olla hiljaa poliittisista asioista. Varomaton lause väärässä paikassa voi johtaa kurdin katoamiseen tästä maailmasta. Alue on rankasti korruptoitunut. Sinne virtaa paljon ulkomaista rahaa ja ottajia riittää.


Kurdiparturit levittäytyvät Suomeen työperäisen maahanmuuton siivellä. Tänne oleskeluluvan saanut perustaa parturin ja kutsuu sukulaisiaan ja tuttaviaan töihin. Suomeen päästyään he perustavat omia parturiyrityksiä.

Parturin perustaminen vaatii investointeja, joihin Suomi ei anna avustuksia starttirahan (740 euroa kuukaudessa) lisäksi. Finnvera antaa takauksen yrityslainalle, jonka takia pankit antavat heille perustamislainoja.

Kurdinkielisiä Suomessa on 10.000 miestä ja 7300 naista. Määrä on 10 vuodessa 1,7-kertaistunut.


Viiden euron pizzat. Suomalaiset ovat niin tottuneita korkeaan hintatasoon, että alkoivat epäillä viiden euron pizzapaikat yrityksiksi, joissa on pimeää myyntiä eikä kaikkia veroja ja maksuja hoideta. Turussa on kahden nuoren suomalaismiehen pyörittämä viiden euron pizzapaikka. Se on mahdollista, koska ei ole yhtään työntekijää. Yrittäjien työajat joustavat tarpeen mukaan. Saapa nähdä, miten nuorukaisten käy kun eläkevakuuttaja lyö korkeat yrittäjäeläkemaksut johtavan pizzanpaistajan kuukausipalkan mukaan.


Maahanmuuttajien ravintoloissa on pyöröovet ja omistajat voivat vaihtua vuoden välein. Vuoden ajan voi toimia jättämällä verot ja maksut hoitamatta ja myös ostolaskuja voi jättää maksamatta. Tilitoimistoista olen kuullut monia tarinoita, joista paras oli se, jossa yrittäjä vaihtoi vain passinsa ja jatkoi ravintolan toimintaa.


”Verohallinnon tiedote, 4.6.2024

Verohallinnon tekemä valvonta pitserioihin ja kebab-ravintoloihin on paljastanut, että väärinkäytökset ravintoloissa ovat hyvin yleisiä. Yli puolessa valvotuista tapauksista on aloitettu rikosilmoitusharkinta.

-- Reilun vuoden aikana Verohallinto on tehnyt eri puolilla maata ravintoloihin 174 verotarkastusta, joiden perusteella 114 tapausta on saatettu rikosilmoitusharkintaan. Rikosilmoitus on tehty noin 40 toimijasta. Veroja korotuksineen Verohallinto on määrännyt maksettavaksi noin viiden miljoonan euron edestä.

-- ravintolatarkastusten euromääräiset tulokset ovat yleisesti suhteellisen pieniä, mutta harmaata taloutta on alalla paljon.


Ravintoloissa on löydetty työntekijöitä, jotka eivät ole kirjoissa eikä kansissa. He ovat kuulemma sukulaisia, jotka ovat tulleet auttamaan yrittäjää palkatta. Elannon heille tuo sosiaaliturva.


Maahanmuuttajat ovat vallanneet parturien, ravintoloiden ja kebab-pizzapaikkojen lisäksi mm. käsin pestävien autojen ja renkaiden vaihdon markkinoita. Niihin on helppo palkata maanmiehiä, sukulaisia ja serkkuja töihin ja värvätä heitä lisää kotimaasta kuittaamalla matkat palkasta vähitellen maksamalla. Etninen ravintola voi palkata vain maamiehiään. Mutta jos suomalainen ravintola haluaa palkata kokki-/keittiöhenkilökuntaa, tulee yhdenvertaisuusvaltuutettu sakottamaan, jos palkkaat suomalaisia kokkeja (jos niitä edes enää saa mistään). Julkisuudessa on yrittäjä joutunut rasismista syyttelyn kohteeksi, kun hän pohti kuinka vaikeaa on pitää ravintolaa, jonka keittiössä puhutaan seitsemää eri kieltä, mutta ei suomea.

 

Asuntoalueet ghettoutuvat

Suomessa on lukuisia alueita, joissa maahanmuuttajien määrä ylittää 40 % asukkaista. Esimerkiksi vuonna 2022 Vantaalla Länsimäessä ja Havukoskella maahanmuuttajia oli yli puolet alueen väestöstä (51 %). Myös Hakunila (45 %) ja Mikkola (39 %) on tuhottu maahanmuutolla.


Vieraskielistä väestöä oli Helsingin seudulla 255.000 henkeä vuoden 2021 lopulla. Määrä kasvaa ennusteen mukaan yli kaksinkertaiseksi (543.400 henkeen) vuoden 2040 loppuun mennessä.


Kieliryhmittäin suurimmat ryhmät olivat vuoden 2021 lopulla Venäjän ja entisen Neuvostoliiton kielet ja muun Aasian kielet. Suurimmaksi kieliryhmäksi nousevat jatkossa muun Aasian sekä Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kielet.

Ennusteen mukaan Vantaalla joka kolmas on maahanmuuttaja vuonna 2030.


Suuri vieraskielisten määrä alueella heikentää viihtyvyyttä, aiheuttaa suurempia hoitokustannuksia rakennuksille ja ympäristöön sekä alentaa asuntojen hintoja.

Lisääntyvä väestö ei maksa omaa asumistaan omalla työllään. Siksi uusien asuntojen rakentaminen tulijoita varten vaatii miljardien eurojen investoinnit lähivuosikymmenten aikana. Koska missään ei ole rahaa, rakentaminen tehdään velaksi. Tämä velkaantuminen on valtionvelan kasvun päälle, koska velat ovat kunnilla ja asumistuella rahoitetuilla yksityisellä rahalla (Kojamo jne).


Suuriin kaupunkeihin tarvitaan lähinnä maahanmuuton takia yli puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä; samaan aikaan Suomessa on alueita, joissa viidesosa asunnoista autioituu. Tulijat halutaan sijoittaa suuriin kaupunkeihin, vaikka maaseudulla olisi tilaa heille yllin kyllin. Uusia asuntoja ei tarvita suomalaisille, koska kantasuomalaisten määrä vähenee.


Uusien asuntojen rakentaminen maksaisi vuosittain vähintään 10 miljardia euroa seuraavien 15 vuoden ajan.

 

Terveydenhoitojärjestelmä on rikki

Terveydenhoidossa on jonkun verran toisen polven humanitaareja sairaanhoitajina ja apuhoitajina, muutama lääkärikin on. Mutta kun huomioidaan humanitaaristen sitovan tuhansia suomalaisia terveydenhoidon ammattilaista tulijoiden palvelemiseen, on kokonaissaldo rankasti negatiivinen. Se on myös iso selitys pitkiin hoitojonoihin. Maahanmuuttajat pääsevät moniin palveluihin suoraan ja näin suomalaisten sairaiden kohtalo huononee jatkuvasti.

Olen käyttänyt julkisia terveydenhoitopalveluja sekä Vantaalla että Ristiinassa (Mikkelissä). Ero on valtava. Mikkelissä palvelut ovat inhimillisiä ja ne tehdään rauhallisessa ilmapiirissä. Vantaalla ilmapiiri on rauhaton ja kiireinen. Hälinää riittää. Parhaiten eron näkee synnytyssairaaloissa ja päivystyksessä.

Suomesta on tullut sosiaaliturvaturismin lisäksi terveydenhoitoturismin maa. Uusista HIV-sairaista vuonna 2022 ulkomaalaiset toivat Suomeen viisi kuudesta.


Tuberkuloosi saatiin hävitettyä Suomesta, nyt se on tullut tulijoiden myötä takaisin. On saatu myös erilaisia kehitysmaiden tarttuvia tauteja sekä kaikenlaisia ötököitä hiuksiin ja asuntoihin.


Tulijat vievät suomalaisten hoitopaikat. Kuuroilla oli oma psykiatrian klinikka vielä muutama vuosi sitten. Se lopetettiin ja henkilökunta siirrettiin osaksi perustettua kulttuuripsykiatrian poliklinikkaa. Suomeen on tuotu kehitysmaista kuuroja aikuisia, muka vainottuja, jotka eivät ole koskaan viittoneet. He eivät tule koskaan olemaan osa Suomea, vaikka sitovat hirmuisesti resursseja palveluissa. Samalla suomalaisten kuurojen tarvitsemat psykiatriset palvelut ovat heikentyneet valovuoden.

 

Koulujen PISA-tulokset romahtaneet

Kun maahanmuuttajan lapsi viedään kouluun, hän on kieleltään ummikko. Hänellä ei ole mahdollisuuksia osallistua opetukseen, minkä seurauksena hän alkaa hälinän ja opetuksen häirinnän. Heikko ÄO heikentää edelleen oppimattomuutta. Lisäongelmia aiheuttaa se, etteivät muslimit kunnioita naisopettajia.


Koululaitoksen tuhoa on vauhdittanut vasemmistolainen opetussunnitelmien muuttaminen. Esimerkiksi Sanna Marinin hallituksen päätös oppivelvollisuuden jatkamisesta 18 vuoteen oli paha virhe, koska heikon luku- ja matematiikan osaamisen korjaaminen pitäisi aloittaa alaluokilla. Sama tuhoinen ilmiö on nähty päiväkodeissa.


Viimeisin PISA-tutkimus on tehty 2022, sitä edellinen 2018. Suomen keskiarvo on lukutaidossa laskenut 4 vuodessa 30 pistettä, mikä vastaa yhden vuoden oppimäärän tason laskua. Samaan aikaan Viro on mennyt kirkkaasti Suomen ohi kaikilla Pisa-osaamisalueilla. Kun Ruotsista on tullut PISAn rupusakkimaa, voi jokainen päätellä mistä tämä kaikki ensisijaisesti johtuu.

 

Rikollisuus ja väkivalta lisääntyvät

Ruotsissa murhat ja tapot ovat 3-kertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana maahanmuuttajien takia.


Berliinissä tehtiin viime vuonna 111 joukkoraiskausta. Suurin osa tekijöistä eivät olleet Saksan kansalaisia. Saksassa kansalaisuuden voi saada kolmen vuoden maassaolon jälkeen. Jokainen tietää, etteivät kantaväestöön kuuluvat tee joukkoraiskauksia; se ei ole eurooppalaista kulttuuria. Saksalaisetkin peittelevät karmeaa tilannetta.


Vuonna 2020 ulkomaalaiset muodostivat Suomessa 38 prosenttia raiskauksista epäillyistä. On vielä matkaa Ruotsiin, jossa ulkomaalaisten osuus on jo 2/3-osaa.

Ulkomaalaistaustaisten osuus selvitettyihin ryöstöihin ja pahoinpitelyihin epäillyistä alle 18-vuotiaista on Helsingissä ja Espoossa 50 %, Turussa ja Tampereella 40 %. Katujengien jäsenet ovat valtaosin maahanmuuttajia ja heidän toisen sukupolven lapsia.


Vankeja oli viime vuonna keskimäärin 3140. Ulkomaalaisten vankien osuus kaikista vangeista oli 18 prosenttia. Tilastot valehtelevat. Suomen kansalaisuuden saanut ulkomaalainen ei ole tuossa %-luvussa.


Hyvät ihmiset valehtelevat itselleen selittäessään suuria raiskauslukuja. ”Raiskaavathan suomalaisetkin” on yleinen väittämä. Ikään kuin olisi tyttöjen ja naisten kannalta samantekevää onko raiskaajia paljon vai kaksi kertaa enemmän paljon. Samoin selitetään raiskauksen johtuvan kotimaassa koetuista vainoista. Höpöhöpö.


60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa rekisteröidään joka päivä 115 raiskausta, vaikka vain yksi 25:stä raiskauksesta ilmoitetaan poliisille. Kun muslimi tai afrikkalainen tulee Suomeen, hän takuulla tietää raiskauksen olevan rikos ja ehdottomasti kielletty. Mutta ei hänestä kuoriudu hyvää ihmistä sillä, että astuu rajamme yli. Hän tuo mukanaan oman maansa kulttuurin, naisten halveksinnan ja etenkin vääräuskoisten naisten raiskaamisen hän kokee oikeutetuksi. Millään TikTok-videolla tai kotouttamisella ei seepra pääse irti raidoistaan.


Ulkomaalaisten rikollisuus ja jatkuvat kieleisten turvapaikkahakeukset oikaisuvaatimukset ovat osaltaan tukehduttaneet oikeuslaitoksen, jonka käsittelyajat ovat jopa vuosien pituisia.


Eurooppaan sopeutumaton uskonto ja kulttuuri

Muslimiuskonto ei sopeudu Eurooppaan. Muslimit on ajettu kaksi kertaa Euroopasta.


Muslimien määrä lähestyy kolmea miljardia vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa, että paineet muuttaa Eurooppaan tulee lisääntymään. Kyse on myös Euroopan valloittamisesta.


Suomessa jopa evankelis-luterilainen kirkko kannattaa islam-uskoisten tulemista Suomeen ja on jopa piilottanut kielteisen päätöksen saaneita estääkseen maasta poistamisen. Tämän ajan kristinusko ja 600-luvulle jäänyt islam (= alistuminen) eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Uskonnon takia muslimimaat ovat jääneet kehitysmaan asteelle Malesiaa, Indonesiaa ja pieniä öljyvaltioita lukuunottamatta.


Muslimit jakaantuvat useampaan lahkoon. Sunneja on noin 80 % muslimeista, shiioja viidennes. Sunnit ja shiiat jakaantuvat useisiin pienempiin lahkoihin. Ja lahkot taistelevat vallasta. Sunnit kannattavat profeetta Muhammedin seuraajien valtaa, shiiat taas profeetan sukulaisten valtaa.


Islamissa naisten ja tyttöjen asema on heikko. Myös eläinten asema on länsimaihin verrattuna huonompi. Islamiin uskovat pitävät itseään ainoana oikeina uskovaisina, kristityt ovat vääräuskoisia. Valitettavan monet Eurooppaan tulleet ovat toteuttaneet uskonnon perusajatusta siitä, että vääräuskoiset pitää tappaa.

On aivan sama vaikka rukoilisivat joka tunti, jos se tehdään heidän kotimaissaan. Euroopassa rukoileminen johtaa mm. töiden ja työtilojen järjestelyyn uskonnon toteuttamiseksi.

Yksi länsimaiden kannalta huolestuttava asia on sharia-laki, joka hallitsee muslimien elämää. Sharia on länsimaisen oikeuden yläpuolella yhteisön sisällä. Esimerkiksi somaliäideistä yli puolet on yksinhuoltajia, vaikka todellisuudessa he ovat moniavioisten miesten vaimoja. Näin maksimoidaan sosiaalitukien määrä.


Olen kirjoittanut moniavioisuudesta Afrikassa reppumatkoilla koetusta.


Lapset aivopestään jo pikkulapsena alistumaan uskontoon, minkä vuoksi mitään korjausta ei muslimivaltioissa tule tapahtumaan satoihin vuosiin. Kun maahanmuuttajien määrä ylittää 30 % väestöstä, alkaa yhteiskunta muuttumaan tulijoiden kaltaiseksi. Tästä lähihistoriasta on surullisena esimerkkinä Libanon.


Väestönvaihto

Kantasuomalaisten määrä on laskemassa maastamuuton ja syntyvyyden vähenemisen takia. Sen tilalle Suomeen muuttaa etenkin muslimeja kehitysmaista. Vaikka massiivinen somalien muutto Suomeen alkoi 1990, oli vuonna 1993 Suomessa vain 10.400 maahanmuuttajaa, jotka puhuivat kieliä, joita puhutaan maissa, joissa on muslimienemmistö. 10 vuotta myöhemmin määrä oli kasvanut 30.000:een. Vuonna 2013 muslimeja oli näin laskien 69.000 ja viime vuoden lopussa 155.000. Viimeisen 10 vuoden aikana muslimien määrä on 2,3-kertaistunut.


Eniten vieraskielisiä oli venäjältä, viime vuoden lopussa 99.600. Joukossa varmaan muslimeja, mutta niiden määrää ei pysty tilastoista selvittämään.

Vieraskielisten määrä Suomessa on 30 vuodessa kymmenkertaistunut 558.300:aan. Samaan aikaan suomalaisten määrä on lisääntynyt 20.000:lla.


Kaikki tietävät, vaikka eivät halua julkisesti myöntää, että humanitaarinen maahanmuutto on sosiaaliturvaperäistä. Tulijat eivät edes halua työllistyä, vaikka sellaista teatteria ylläpidetään. Eivätkä he edes voi työllistyä, koska alhaisen koulutuksen omaavia luku- ja kirjoitustaidottomia on mahdoton työllistää mihinkään tuottavaan ammattiin.

Tutkimuksen mukaan suurista turvapaikanhakijamaista (Afganistan, Irak, Somalia) tulleiden mediaaniansiot Espoossa olivat nolla euroa. Se tarkoittaa, että yli puolet tulijoista ei ansaitse euroakaan työllään vuoden aikana.

Karmea tilastoluku kertoo kaiken: palkka- ja yrittäjätulojen mediaani on nolla euroa kun tulija on tullut Suomeen isosta pakolaismaasta (Afganistan, Irak, Somalia, Syyria). Mediaani nolla tarkoittaa, että yli puolet 25-60-vuotiaista tulijoista ei ansaitse sosiaaliturvan lisäksiEspoossa euroakaan vuoden aikana.


Väestönvaihto tulee kiihtymään. Viime vuonna Suomessa syntyi 36.200 lasta kantasuomalaisille ja 7200 (17 %) maahanmuuttajille. Lisäksi tänne tulee ulkomailta alle vuoden ikäisiä lapsia.


Suomessa asui viime vuoden lopussa yli 75-vuotiaita 620.000 kantasuomalaista ja 7000 vieraskielistä. 10 vuoden kuluttua suurin osa noista ikäihmisistä on kuollut. Viime vuoden syntyvyys- ja ikäihmisten kuolleisuusluvuilla Suomen väestö vähenee 10 vuodessa 260.000:lla ja vieraskielisten lisääntyy 65.000:lla.

Jos ulkomaalaisten tulo on samaa tasoa kuin viimeisen 10 vuoden aikana, heitä tulee lisää 10 vuodessa 270.000. Väestönvaihto 10 vuodessa olisi 600.000. Suomalaiset jäisivät omassa maassaan vähemmistöön näillä luvuilla 2050-luvun aikana. Muslimeja Suomessa olisi noin puoli miljoonaa, eli libanonilaistuminen olisi vauhdittumassa.


Maahanmuutto olisi hyvä asia, jos tulijat olisivat koulutettuja, kieli- ja ammattitaitoisia, heidän ÄO:nsa olisi eurooppalaista tasoa ja jos tulijoista yksikään ei olisi muslimi.


Keskimääräisiä älykkyysosamääriä: Afganistan 81, Irak 88, Kongo (Kinshasa) 64, Nigeria 68, Palestiina 80, Somalia 69, Syyria 76, Suomi 101. Keskiarvo tarkoittaa sitä, että puolet kansalaisista on keskiarvon alapuolella.


Duodecim: ”Lievän älyllisen kehitysvammaisuuden kriteereinä … on testeillä mitattu älyllinen kokonaistaso, joka on alle 70 ÄO-pistettä, ja todetut ongelmat koulussa, töissä ja muussa toimintakyvyssä.”


Lopuksi


Kirjoituksessa on tuotu esille muutamia elämänalueita, jotka ovat menneet pilalle humanitaarisen maahanmuuton takia. Esimerkkejä riittäisi moneen kirjoitukseen. Monet suomalaiset eivät enää mene suurissa kaupungeissa uimahalleihin sattuneesta syystä. Busseista on isoissa kaupungeissa tullut melun ja älämölön liikennevälineitä. Takseihin naiset eivät uskalla mennä illalla, koska on pelko seksuaalisesta häirinnästä. Vaatii rohkeutta kulkea Helsingin rautatieasemalla iltaisin. Kauppakeskukset ovat muuttuneet levottomiksi; esimerkiksi Helsingin Itäkeskus muistuttaa jotain lähi-idän basaaria enemmän kuin suomalaista kauppakeskusta.


Poliittiset päättäjät sulkevat silmänsä ja korvansa kaikelta ikävältä ja pahuudelta. Näin he voivat jatkaa halujaan siirtää Lähi-Itä ja Afrikka enenevässä määrin Eurooppaan. Miksi? Sitä ei yksikään talonpoikaisjärkensä säilyttänyt pysty ymmärtämään.

 


***


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

Commentaires


bottom of page