top of page

Liian hyvä sosiaaliturva tuhoaa Suomen

Suomesta tullut kehitysmaiden vammaisten hoitolaitos

 

En ole koskaan Afrikassa kulkiessani nähnyt vammaisia. Vammaiset pidetään Afrikassa piilossa kotona. Ei ole pyörätuoleja eikä erikoisvälineitä vammaiskuljetuksiin, ei erikoisautoja. Afrikkalaiset vammaiset ovat kotona huonossa hoidossa. Eikä heitä siellä kotona kukaan vainoa. Eikä heistä aina edes tiedetä, koska ovat kotona.


Afrikkalaiset ja arabit, lähinnä muslimit, ovat oivaltaneet, että vammaiset lapset ovat hyvä bisnes. Tullaan Suomeen ja päästään sosiaaliturvan piiriin, elinikäiseen ilmaiseen hoitoon ja vielä rahaa elämiseen. Rahaa saadaan enemmän kuin suomalaiset ansaitsevat työllään. Osa on sen verran laiskoja, että ensin tulee perheen isä ja kun Migrille on valehdeltu ummet ja lammet, tuodaan perheenyhdistämisenä perässä vaimo ja vammaiset lapset.

 

Olen saanut käyttööni KELAn toimeentulotukipäätöksen kolmen vammaislapsen perheelle marraskuussa 2023 (kuva). Perhe ei asu pääkaupunkiseudulla.


Sen tiedoilla laskien perhe sai puhtaana käteen marraskuussa 4561 euroa, vaikka kumpikaan vanhemmista ei ollut töissä. Rahallisen tuen lisäksi perheet saavat ilmaiseksi ostolapuilla kaikki kodinkoneet, huonekalut, polkupyörät (jos lapsi pystyy sitä käyttämään), vammaisten tarvitsemat apuvälineet. Lääkkeet KELA maksaa suoraan apteekille.


Sosiaalituet ovat niin hulppeat, ettei tämän perheen jäsenistä yksikään tule koskaan tekemään mitään hyödyllistä Suomessa.


Mediaanituloinen 3-lapsinen (ei vammaisia) suomalaisperhe saa käteensä kuukaudessa hieman enemmän, 4914 euroa (kuva). Tosiasiassa vähemmän kun huomioidaan työmatkakustannukset, lasten päivähoitoon (varhaiskasvatukseen) menevät maksut ja muut työstä aiheutuvat menot.


Vammaisten ulkomaalaisten määrä kasvaa vuosi vuodelta

Kelan vammaisetuustilaston mukaan vuonna 2021 vammaisetuuksia saavia henkilöitä oli kaikkiaan 261.500, eli 4,7 % koko väestöstä. Jos lasketaan vain kantaväestöön kuuluvat, on heistä 3,9 % vammaisetuisuuksia saavia.

 

Suomessa syntyneistä lapsista noin 3 %:lla on merkittävä sairaus tai vamma. Väestöstä noin 0,5 % on älyllisesti kehitysvammaisia. (2014 Kehitysvammaliiton antama vastaus)

 

Vammaisia vieraskielisiä (= ulkomaalaisia) on Suomessa valtava määrä. On arvioitu Suomessa olevan vaikeavammaisia maahanmuuttajia noin 3600 ja jollain tapaa toimintarajoitteisia jopa 50.000 henkilöä. Toisen tutkimuksen (2020) mukaan Suomessa asuu (mahdollisesti) 61.870 vieraskielistä  henkilöä,  joilla  on  jonkinasteinen  vamma tai toimintarajoite. Se tarkoittaa 12,5 % Suomessa asuvista vieraskielisistä.

 

Suomi on ottanut pakolaisleireiltä vammaisia henkilöitä kiintiöpakolaisina. Mutta nuo luvut eivät mitenkään selity tällä syyllä.

 

Englannin, saksan, ranskan, japanin jne kielisistä maista ei tulla Suomeen vammaiset mukana elätettäviksi. Vammaiset tulijat ovat suurimmalta osin serkkuavioliittoja harjoittavista muslimimaista. Kuten tiedetään sukulaisten kesken lapsen hankkiminen on suuri riski saada vammainen lapsi.

 

Suomessa asuu noin 150.000 muslimienemmistöisistä valtioista tulleita. Karkeasti arvioiden jopa joka viides/kuudes heistä olisi vammainen. Vuonna 2010 Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan joka neljäs turkkilaisnainen elää Saksassa sukulaisavioliitossa. Suomessakin olisi välttämätöntä laajentaa tilastoja huomioimalla lähtömaa ja uskontokunta. Näin voitaisiin ymmärtää yhteiskunnallisia asioita paremmin ja tehdä Suomen kannalta oikeita valintoja.


USA:ssa PISA-tulokset julkaistaan rodun mukaan jaotellen

Tilastoista huolimatta jokainen ihminen on lähtökohtaisesti samanarvoinen ja yhdenvertainen. Tämä on yleisperiaate. Tuskin kukaan vakavissaan uskoo, että Tampereella vapaana asuva liberialainen joukkomurhaaja, raiskaaja ja ihmissyöjä olisi samanarvoinen edes afrikkalaisten keskuudessa.


Vammaisturismi heikentää suomalaislasten elämän edellytyksiä

Vanhemmat rakastavat vammaisia lapsiaan yhtä paljon kuin "tavallisia" lapsiaan. Tällä kirjoituksella korostan suomalaisten vammaisten hyvää elämää, koska ulkomailta tullut vammaisturismi heikentää ensisijaisesti juuri suomalaisten vammaisten elämää.Erityisen selkeästi tämä näkyy Helsingissä, jonne maahanmuuttajat pakkautuvat. Gallerian kuvat suurenevat klikkaamalla.


Mikko Paunio, helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti kirjoitti OikeaMediassa: … ”Helsinki on velvollinen tasapainottamaan SOTEPE-budjettiaan seuraavan kolmen vuoden aikana yli sadalla miljoonalla eurolla. SOTEPE-lautakunnalle tuotiin 15.8.2023 tiedoksi alustava muutosohjelma säästö- ja lisärahoitustoimineen. Yksikään mietityistä säästökohteista ei kohdistunut maahanmuuttajille annettaviin räätälöityihin ja kalliisiin SOTE-palveluihin.


Helsingissä toiminut invalidien ammattikoulu on muutettu espoolaiseksi kouluksi, jossa täysin terveet, mutta kielitaidottomat ulkomaalaiset ovat vieneet suomalaisilta vammaisilta opiskelumahdollisuuksia.


Sosiaalituilla pääsee Suomessa tulokärkeen

Hirsi on parhaiten palkattu virkanainen Suomessa

Sain käyttööni Helsingissä tehdyn sosiaalitukipäätöksen Hirsille vuosia sitten. Olen päivittänyt sitä muutaman kerran ja nyt tätä kirjoitusta varten. Hirsin lapsista osa on jo aikuisia, mutta 9 lapsen yksinhuoltajia Suomessa riittää, joten laskelma on edelleen ajankohtainen.

 

Jos Hirsi olisi töissä, hänen pitäisi saada 13.296 euron kuukausipalkka saadakseen käteensä saman summan kuin mitä hän saa erilaisina sosiaalitukina. Hirsi olisi julkisen sektorin parhaiten palkattu nainen ja miesten joukossa kuudes. Vertailussa tein verolaskelman siitä, kuinka suuren palkan jälkeen Helsingissä jää käteen sosiaalitukien määrä.

 

Jokaisen poliitikon ja virkamiehen pitäisi ymmärtää, että noin suuret sosiaalituet ovat järjettömiä ja kohtuuttomia. Ne houkuttelevat työtä vieroksuvia ihmisiä kaikkialta maailmasta, mutta eniten muslimivaltioista. Suomen 5 miljoonainen kansa ei mitenkään voi elättää afgaaneja (42 miljoonaa), irakilaisia (44) eikä somaleja (Somaliassa 18) saatikka afrikkalaisia (1,4 miljardia) etenkin kun näiden maiden väestöräjähdys on valtava. Yksinkertaisimmankin virkamiehen ja poliitikon pitäisi tämä ymmärtää. Mutta etenkin vihervasemmistolaisten ymmärrys siihen ei riitä ja siksi Suomi tuhoaa itsensä maahanmuuttoon.

 

Jos päättäjämme ajattelisivat edes hivenen, he ymmärtäisivät, ettei turvapaikan haku ole mikään ihmisoikeus. Kellään ei ole oikeutta tulla toisten elätettäväksi. Voimme toki sääliä vammaisia, mutta sääli ei ole peruste turvapaikkaan. Maailma ei ole oikeudenmukainen eikä reilu. Jokainen joutuu kantamaan omat ristinsä. Paitsi turvapaikkahuijarit.


Ay-liike lakkoilee hallitusohjelman sosiaaliturvaleikkauksia vastaan. Hirsi saa tammikuussa 2024 peräti 39 euroa vähemmän, koska työttömyyskorvauksen lapsikorotusta alennetaan (kuva). Miksi köyhiltä aina leikataan? Hirsi säilyy leikkauksista huolimatta virkamiesten TOP10-parhaiten palkattujen listalla.


WHO:n mukaan joka kuudes maapallon asukas on vammainen. Eli vammaisia on 1,8 miljardia maapallon 8,1 miljardista asukkaasta


”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”

 

Kehitysapu ja maahanmuutto aiheuttanut 75 % valtionvelasta

Ensimmäiset somalit tulivat Moskovan junalla Suomeen 1990. Samaan aikaan alkoi Suomen lama, joka on jatkunut julkisena velkaantumisena yli 30 vuoden ajan.

Kehitysavun ja maahanmuuton vaikutukset valtionvelkaan ovat kammottavat. Vuoden 2023 tiedoilla peräti 75 % valtionvelasta johtuu näistä suvaitsevaisten ihmisten tekemistä ja kannattamista ratkaisuista. Kaksi vuotta sitten tekemässäni selvityksessä kustannukset olivat 78 %, mutta sen jälkeen valtionvelka on noussut nopeammin kuin maahanmuuton kustannukset.

 

Jos Suomi haluaa pelastaa itsensä romahdukselta, sen on välttämätöntä lopettaa heti humanitaarinen maahanmuutto - niin terveiden nuorten miesten kuin vammaistenkin. Kiista siitä kuinka paljon itärajalta tulee Venäjän työntämiä ”pakolaisia” on toissijaista näpertelyä tämän kokonaisuuden rinnalla.


Heikon älykkyystason vammaiset

Tutkimuksista ei selviä, kuinka suuri osa maahanmuuttajista on luokiteltu vammaiseksi heikon älykkyyden takia. Somalien älykkyysosamäärä on 67,8. Se tarkoittaa, että puolella somaleista ÄO on alle 67,8 ja toisella puolella yli. Tulkitsen, että vain osa somaleista luokitellaan älyn takia vammaiseksi.

 

Korostan, että vammaisuus ei tarkoita heikkoa älykkyyttä. Päinvastoin, vammaiset joutuvat ponnistelemaan elämässään enemmän kuin ns. "normaalit”, mikä voi johtaa huippuälykkyyteen.

 

ÄO-arvo 51 - 70

Yksilöt, joiden ÄO on välillä 51 - 70, kykenevät käymään apukoulua, jos heille omistetaan tarpeeksi aikaa ja huomiota. He kykenevät huolehtimaan itsestään ja hallitsevat jokapäiväiset toimet. Kyseessä on lievä henkinen retardaatio (debiliteetti). Väestöstä on näitä henkilöitä lähes 7%.


ÄO-arvo 21 - 50

Kyseessä on keskiasteen henkinen retardaatio (imbesilliteetti). Tällaisia arvoja saavuttavat yksilöt eivät kykene opiskelemaan, mutta he kykenevät huolehtimaan itsestään ja elämään suhteellisen itsenäisesti. Väestöstä heitä on 2%.


ÄO-arvo alle 20

Kyseessä on vaikea henkinen retardaatio (idiotia). Tällainen yksilö ei kykene vastaanottamaan koulutusta tai opetusta. Yleensä hän on riippuvainen toisten avusta, itse hän ei kykene huolehtimaan itsestään, hän elää usein omassa maailmassaan eikä kiinnitä huomiota ympäristöön. Väestöstä heitä on 0,2%.

 

PISAn heikkeneminen johtuu ensijaisesti maahanmuutosta

PISA-tulosten jatkuvan heikkenemisen suurin selittäjä, mutta ei ainoa, on maahanmuutto kehitysmaista.

 

PISA-päivitykseni X:ssä ja Facebookissa 5.12.2023

Tuokaa lisää tulijoita kehitysmaista, niin puhkaistaan lattia

PISA-tulokset ovat taas laskeneet Suomessa. Syynä on ensisijaisesti maahanmuutto, mutta huolestuttavaa on, että kantasuomalaisten älykkyysosamäärät ovat laskeneet viimeiset 20 vuotta.

 

Tuloksia yritetään vähätellä sen sijaan, että tehtäisiin korjausliike. Kantasuomalaisten matematiikan pisteluku PISAssa on 491. Se on 78 pistettä enemmän kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla 413. Toinen sukupolvi sai tuloksen 442.

 

Suomalaisten älykkyysosamäärä on keskimäärin 101,2. Jos vertaamme matematiikkatuloksia ÄO:hon suomalaisten lukuihin, on ensimmäisen polven maahanmuuttajien matematiikkatulos ÄO:na 85.

 

Maahanmuuttajissa on valtavia eroja. Japanilaisten 106,5, kiinalaisten 104,1. Afrikan sarvesta tulleiden somalien 67,8. Suurin Suomeen tullut arabiväestöllä irakilaisilla ÄO on 89,2:ssa. Kolmanneksi suurin muslimikansanryhmä afgaanit ovat jääneet 82,1:een, koska jatkuva sotiminen ei älykkyyttä nosta.


Maakohtaisia ÄO-tietoja https://www.worlddata.info/iq-by-country.php

Venäläiset ovat älykkäitä, 96,3. Heitä ei pidä kuitenkaan ottaa Suomeen, koska itse Äiti-Venäjä on vaarallinen. Kaksoiskansalaiset tulisivat konfliktissa ajamaan alkuperäisen kotimaansa etuja.

 

Jos Suomessa maahanmuutto pisteytettäisiin, tänne ei pääsisi lainkaan afrikkalaisia eikä Aasian muslimeja. Kun asiasta ei saa edes puhua, noista maista tulleet ovat muuttajien kärjessä. Mahdoton tehtävä integroida heidät Suomeen. Tämä on jo nähty Ruotsissa

 

Afrikkalaisten elämä on vuosituhansia ollut niin paljon helpompaa kuin pohjoisten eurooppalaisten, ettei heidän ole tarvinnut olla kekseliäitä pärjääkseen. Verrataan esimerkiksi asumista Saharan etelän puoleisessa Afrikassa ja Suomessa. Ihmisen älykkyys kehittyy kun kaikkea ei saa valmiina ja liian helposti.


***


Tue blogin toimintaa https://www.vahtera.blog/tilaus


Blogisivuston ylläpito maksaa ja lisäksi joudun maksamaan eräistä tietopyynnöistä. Samaan aikaan Suomen asioita sekoittavat henkilöt saavat hulppeita palkkoja ja bonuksia.


Siksi pienikin tuki on paljon, jos useampi taho osallistuu vapaaehtoisen tilausmaksun maksamiseen.


Yritykset saavat vähentää tilausmaksun omassa kirjanpidossaan sekä arvonlisävero (10%)- että tuloverotuksessa, koska sivustolla käsitellään paljon yrittämiseen ja verotukseen liittyviä asioita.

Comments


bottom of page