top of page

Kuka äänestää veronkorotuksia

Hallituspuolue vasemmistoliitto esittää suuria veronkorotuksia


Vasemmistoliitto tiedottaa, että lisämiljardi käytettäisiin hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kunnissa. Vasemmistoliiton esittämistä lisäveroista ei yksikään ole kunnan verotusoikeuden piirissä, mutta toki voidaan päättää, että valtio antaa kunnille tuon miljardin.


Tämän kirjoituksen innoittajana on toiminut vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma 2021 sekä Kauppalehden 5.3.2021 ohjelmaa käsitellyt artikkeli. Lehdestä ja ohjelmasta siteeratut tekstit on merkitty kursiivilla.


Kunnissa ei ole koskaan mitään leikattu

Kunnissa ei ole koskaan leikattu mistään mitään

””On huolestuttavaa nähdä, miten monessa kunnassa palvelut on nyt jo leikattu minimiin ja uusia leikkauksia suunnitellaan silti. Me haluamme tukkia turhat verovuodot, oikeudenmukaistaa verotusta ja ohjata rahat parantamaan kaikkien ihmisten arkea”, linjaa varapuheenjohtaja Jussi Saramo.” Saramo on hallituksen va. opetusministeri ja Vantaan kaupungin valtuutettu.


Kuntien menot ovat lisääntyneet joka vuosi vuodesta 1997-2019 ja nousivat edelleen vuonna 2020. Matematiikka ei ole koskaan ollut vasemmiston vahvuusaluetta.


No, toki kunnissa on leikattu lapsilta lopettamalla paikallisia kouluja. Mutta nämä leikkaukset eivät ole tuoneet rahallisia säästöjä, paitsi pikku summia väärin laskemalla.


Lapsuuteni koulun Perttelin Hiiden kansakoulun tilakustannukset, jotka lakkautuksen myötä häviävät, ovat vuodessa 59 000 euroa, mutta kuljetuskustannukset nousevat 50 000 eurolla. Palkkakulut jatkuvat opettajien jatkaessa lasten mukana samoina, ellei opettajia irtisanota ja ryhmäkokoja uudessa koulussa kasvateta.


Ristiinan kunta liitettiin pers´aukiseen Mikkelin kaupunkiin, joka pian liitosten jälkeen lopettaa Ristiinan lukion ja naapurista Suomenniemen koulun. Lukion lopettamisen ”säästöt” ovat 60.000 euroa. Suomenniemellä säästöt koulun lopettamisesta jäänevät 65.000 euroon, joka ei riitä kaupungin 4300 työntekijästä edes yhden kustannuksiin.


Porvoon mitalla

Kuva Porvoosta YLEn artikkelista Markku Rantala / Yle

Kunnat saivat koronatukia jopa puolitoista miljardia yli viime vuoden kulujen. Mihin tarvitaan lisää veromiljardi?


Porvoon kaupunki esitti toukokuussa 2020, että ”Porvoon johdon mukaan koronapandemia aiheuttaa kaupungille arviolta 15–20 miljoonan euron lisälaskun.” Sen takia Porvoo aikoo leikata kaupungin palveluita, henkilöstömenoja ja investointeja.


Joulukuussa tilanne oli päinvastainen. ”Näyttää siltä, että ylijäämää kertyisi tänä vuonna kuitenkin yli 15 miljoonaa euroa. ... Porvoo saakin valtiolta tänä vuonna reilu 23 miljoonaa euroa koronatukea.” Kannatti siis koronaitkeä. Mutta jos kuntien ja valtion taloudenpito on tätä tasoa, ei päättäjille saa antaa miljardia lisäeuroa veroina, vaan veronmaksajien on kaksin käsin pidettävä rahoistaan kiinni.


Tuhannen taalan kysymys on: miksi poliitikot saavat heitellä miljardin sinne, toisen tänne. Ja miksi kuntapäättäjät ovat näin kuutamolla miljardien suhteen.


Verotuksen moraali ja etiikka


Luonnollisesti on selvää, että yhteiskunta tarvitsee verotuloja, jotta se voi toimia. Kyse on verojen määrästä eli lähtökohtaisesti yhteiskunnan rahoittamien menojen määrästä.


Yhteisiä verorahoja tulee käyttää vähintään yhtä säästeliäästi kuin huolellinen, itsensä elättävä kansalainen käyttää omia rahojaan. Nykyisin yhteiskunta käyttää verorahoja kuin tuhlaajapoika – kaikenlaiseen maailman turhuuteen.


Samat tulot toinen tuhlaa turhuuteen, päihteisiin, ylenmääräiseen kulutukseen ja huvitteluun. Toinen säästää oman asunnon, vaatimattomankin. Onko oman vastuun elämästään ottavilla velvollisuus elättää tuhlaajapojat? Tiettyyn rajaan kyllä. Mutta raja ylitetään räikeästi tuottamalla Suomeen nuoria afgaani-, irakilais- ja somalimiehiä, jotka elämänsä aikana eivät tee päivääkään töitä eivätkä ole aidosti edes oikeutettuja turvapaikkaan; eivät etenkään lopuksi ikäänsä.


Entä elämän hiipuessa? Onko säästäväisen perheen maksettava veroja kaikesta omaisuudestaan ja jakaa ne tuhlaajapojille?


Kuka äänestää vasemmistoliittoa?


Vasemmistoliitto ei edusta mitään uutta parempaa maailmaa. Sen juuret ovat syvällä kommunismissa. Kommunismi ei ihmisestä poistu puolueen nimi vaihtamalla. Kommunismin seuraukset on nähty Neuvostoliitossa, Euroopan itäblokin maissa, Pohjois-Koreassa, Venezuelassa jne. Kenelläkään ei voi olla epäselvää, että kommunistinen yhteiskunta ei toimi.


Kuka Suomessa haluaa sosialismia ja kommunismia? Kuka haluaa korkeampaa verotusta? Se on aika lailla itsestään selvyys. Ensisijaisesti henkilöt, jotka eivät halua tehdä omaa osuuttaan yhteiskunnassa. Mitä korkeampi verotus, sitä enemmän nämä henkilöt uskovat saavansa verorahoista itselleen mitään tekemättä tai näennäistyötä tekemällä.

Vuonna 2015 on julkaistu tutkimus ”Puolueiden kannatus eri väestöryhmissä ja yhteiskunnallinen vaikutusvalta”. Sen mukaan vasemmistoliiton kannattajista korkeakoulutettuja on 35 %. Joka kolmas vasemmistoliittoa äänestävä olisi korkeakoulutettu? Uskomatonta. Määrä on korkea, vaikka ajattelisi, että kommunismi periytyy perheessä ja lapset koulutetaan.


Tutkimuksen mukaan naisia on 46 %, miehiä 54 %. Tutkimuksen tekoaikaan ei vielä Suomessa kohkattu monisukupuolisuudesta, joka on etenkin vihervasemmiston mielipide nykyään.


Vasemmistoliiton äänestäjistä yli puolet, 54,5, % ei ole töissä. Määrä on selkeästi suurin kaikista äänestäjistä (kaikkien puolueiden keskiarvo 41 %). Mukana on opiskelijoita ja eläkeläisiä. Äänestäjien keski-ikä on 45 vuotta, joten ei tätä eläkeläisillä selitä. Selvästi vasemmistoliittoa äänestävät elävät jo tiellä kommunismiin eli muitten elätettäviksi.


Eniten hämmästyttää yrittäjien määrä 13 %. Miten yrittäjä äänestäisi vasemmistoliittoa, joka haluaa korottaa hänen verotustaan. Osa yrittäjistä on yhteiskunnan tukien ja apurahojen varassa eläviä taiteilijoita, mutta ei heitä noin paljon voi olla. No, ehkä ihminen haluaa tulla kurjistetuksi. Tai sitten kommunistit ovat hyviä bisneksen tekijöitä. Köyhistä oloista rikkauksiin oli päätynyt menestynein asiakkaistani. Hän oli käynyt Sirola-opiston.


Etenkin Lapissa kommunistien saamat äänimäärät ovat olleet huikeat. Siksi on mielenkiintoista, että 90 % vasemmistoliiton äänestäjistä elää taajamissa. Maaseudulla kommunistit alkavat olla uhanalainen luonnonvara kuten riekot Lapissa.


Vasemmistoliiton neljästä puheenjohtajasta vain yhdellä (Jouni Jussinniemi, 3. varapuheenjohtaja) on työkokemusta oikeasta elämästä.


Yli miljardi euroa lisää veroja ”erittäin suurituloisille”

Kuntien verotulot ovat 20 vuodessa kaksinkertaistuneet. Kuntapäättäjille esitetään tilasto, jonka mukaan inflaatiokorjattu verotulo ei juurikaan ole noussut. Minkälainen helmitaulu Kuntaliitossa mahtaakaan olla käytössä.

”Ehdotetut verouudistukset eivät muuta tavallisen palkansaajan tai pk-yrityksen arkea, vaan verot kohdistuvat pääosin erittäin suurituloisiin”, Saramo sanoo.


Jos erittäin suurituloinen ansaitsee vuodessa yli 100.000 euroa, on heitä 92.000 (2018). Jos heiltä kerätään lisää miljardi euroa veroja, se tarkoittaa, että hänen veroprosenttinsa nousee 41 %:sta 52 %:iin. No, jää siitä sentään melkein puolet omaan käyttöön. Jotta voi maksaa kiinteistöveron, autoveron, polttoaineveron, sähköveron jne ja tulevat ruuhkamaksut ja EU-verot. Ministeri Saramo itse tietää, että raha riittää hyvin, sillä hänen vuoden 2019 veronmaksajien rahoittamat tulonsa olivat 110.000 euroa.

2019 alle puolet kuntien tuloista tuli kuntaverosta. Siinä ei miljardi näy missään.

Jos Saramo ei kehtaa kutsua itseään erittäin suurituloiseksi politiikkatyöstä, voidaan raja korottaa 150.000 euroon. Maksajia on 31.000 ja maksettavaa tulisi jokaiselle lisää 32.258 euroa. No jäähän siitä vielä jotain pennosia itsellekin. No, vasemmistoliitto ei korottaisi palkkaveroja, mutta kansalaisen kannalta se on ihan sama, millä nimellä lisäveroja kutsutaan.


Miljardin veronkorotus ei riitä mihinkään. Ensin on tasapainotettava valtion ja kuntien tulot ja menot. Kuntien menot ylittivät vuonna 2019 tulot 4,5 miljardilla eurolla 9 miljardin euron valtion avustuksista huolimatta. Sen jälkeen jos lyhennetään kuntien 26 miljardin velkaa miljardi euroa vuodessa, velan maksu loppuu vuonna 2047 – osin aikaisemmin kuin EU-koronarahastovelan maksu. Valtion velan lyhentäminen on kolmas tarvittava miljardi. Kun lyhennetään miljardi vuodessa, loppuu valtion velka vuoden 2150 jälkeen. Silloin suomalaiset ovat jo vähemmistönä omassa maassaan, joten voimme heittäytyä muiden elätettäviksi.

Naisten valta. Saramo saa esittää, mitä naiset sanovat

Puolue, joka haikailee veronkorotuksia palvelujen ”parantamiseksi” pitäisi lakkauttaa tai laittaa sen valtaapitävät peruskoulun ala-asteelle opiskelemaan laskemista.


Vasemmistoliiton veronkorotukset: varallisuusvero -> 100 miljoonaa euroa


”Varallisuusveron tulisi koskea kaikkea sellaista omaisuutta, jota ei tällä hetkellä veroteta”, vasemmistoliitto linjasi maaliskuussa 2019. SAK puolestaan linjasi, että ”osakkeet, talletukset, sijoitusrahastot, metsät ja pellot” tulisi laittaa verolle. Vasemmistoliitto huomauttaa nyt, että puolueen ehdottama vero ei koskisi esimerkiksi asuntoja.


Varallisuusvero aloitettaisiin ”hyvin maltillisella” 0,1 %:n verolla. Poliitikot lupaavat aina lisää maltillisuutta. 10 vuoden kuluttua varmaan oltaisiin 1 %:ssa. Verotuksen viimeisenä vuotena 2005 henkilöt maksoivat varallisuusveroa 250.000 euroa ylittäneestä varallisuuden osasta 0,8 prosenttia.


Ruotsista varallisuusvero poistettiin 2007. Ruotsalainen lastenkirjailija Astrid Lindgren kirjoitti satiirisen sadun Pomperipossa huomattuaan maksavansa 102 prosenttia veroja.


Varallisuusveron iso ongelma on se, että varallisuus ei välttämättä tuota rahaa, jolloin vero joudutaan maksamaan säästöistä tai esimerkiksi palkkatuloista. Tuottamatonta varallisuutta ovat esimerkiksi pankkitalletukset, asunnot ja kesämökit, autot, osinkoa jakamattomien yhtiöiden osakkeet. Metsäomaisuudesta ei saada tuottoa edes jokaisen sukupolven aikana.


Pääomatuloasteikon progression kasvattaminen (+100 M€)


Pääomatuloista kuten osingoista tai vuokratuloista maksetaan pääsääntöisesti veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti, ja tätä suuremmista tuloista 34 prosenttia. ”Vasemmistoliiton tavoitteena on luopua ansio- ja pääomatulojen erillisverotuksesta. Yhdistetty verotus kaikille tuloille tekisi pääomatuloverotuksesta aidosti progressiivista”.”

Miten tällaisessa maailmassa verotetaan progressiivisesti

Progressiivinen pääomatulojen verotus on paitsi epäoikeudenmukaista, myös karkea virhe. Palkansaajilla on verorahoilla maksettu sosiaaliturva, jopa ansiosidonnainen, siltä varalta että jää työttömäksi. Pääomatuloissa ei oteta huomioon tulojen romahdusta eikä pääoman arvon romahdusta. Varallisuuden arvo voi romahtaa pelkästään sillä, että paikkakunnan ainoa koulu lopetetaan.


Usein pääomatulo saadaan yhdellä kertaa monen vuoden aikana kertyneestä varallisuudesta, jonka takana on inflaatio. Esimerkiksi yrittäjä siirtyy eläkkeelle ja myy yrityksensä. Hän on etenkin alkuvuodet elänyt niukasti, ja tulot ovat jääneet vaatimattomiksi. Toinen esimerkki on koko elämän aikainen säästö, kesämökki. Jos mökki joudutaan myymään vanhuuden takia, veisi julkinen valta siitä suuren osan, eikä jäljelle jääneillä rahoilla pystyisi ostamaan samanarvoista vanhuuden asuntoa.


Vasemmistoliitto on esittänyt, ettei omaa asuntoa verotettaisi. Entä oman asunnon myynti”voitto”? Jos kaikki sosialisoidaan, miksi oma asunto jätettäisiin sosialisoinnin ulkopuolelle?


Yhdistetty verotus on naapureissamme Baltian maissa. Virossa sekä palkkatulo että pääomatulot verotetaan tasaverolla 21 %, eikä progressiota ole kuin vähäisten tulojen osalta.


Listaamattomien yhtiöiden osinkohuojennusten rajoittaminen (+350 M€)

Kun mikään ei riitä (vihervasemmistolle)

Kauppalehti: ”Suomalaisen tuloverojärjestelmän erityisen ongelmallinen piirre on pörssilistaamattomien yritysten maksamien osinkojen erityisverokohtelu. Listaamattomien yritysten omistajat pystyvät nostamaan suuretkin ansiot pääomatuloina – mikäli yrityksellä on paljon nettovarallisuutta. … 150 000 euron pääomatuloista voi selvitä 8,5 prosentin verolla.”


Lähetin kirjoittamani selvityksenYrittäjien verojen nosto ei investointeja lisää. Piste.” osakeyhtiöiden verotuksesta ministeri Saramolle. Hän ei vastannut (yli 4 vuotta samassa valtuustosalissa istuneelle), mutta on alentanut lisäverojen määrää 400 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan. Selvityksessä osoitin, että listaamattoman osakasyrittäjä maksaa samoista tuloista enemmän veroja kuin palkansaaja. Tämän yliverotuksen korottamista ajatteleva on jo sosialisoinut suomalaiset yritykset yhteisen rahan tuottamiseen.


Kuinka paljon yrittäjien tulisi maksaa veroja, jotta se riittäisi vasemmistoliiton unelmien toteuttamiseen? 100 %? Vai Pomperipossan 102%?


Välillisen sijoittamisen instrumenttien veropohjan tiivistäminen (+200 M€)


”Vasemmistoliitto katsoo, että Suomessa välillisen sijoittamisen instrumenttien tuottoja tulisi verottaa vuosittain kuten suoran sijoittamisen tapauksessa tehtäisiin.”


Välillisellä sijoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi sijoitusrahastoja ja vakuutuskuoria. Niiden kuten kaikkien sijoitustulojen verotuksen ongelma on se, että sijoituksista voi tulla tappioita, jotka ylittävät saadut osingot. Näin valtio saisi verotuloja sijoituksista, jotka on jouduttu reaalisoimaan tappiolla.


Valtion kannalta sijoitusinstrumenttien tuoton vuosittainen verotus ei tuo lisää verotuloja. Nykyisen veromenettelyn ainoa merkitys on verotulojen jaksottuminen pitemmälle aikavälille.


Luonnollisten henkilöiden arvonnousuvero (0-50 M€)


”Maastapoistumis- tai arvonnousuverolla (exit tax) voitaisiin hillitä sellaista verovälttelyä, jossa edunsaaja siirtää kirjansa ulkomaille välttääkseen Suomen veroja.”


Millä logiikalla voidaan päätellä, että ulkomaille on muutettu Suomen verojen välttämiseksi. Entä mitä on arvonnousu ja missä. Suomesta saadut tulot yleensä verotetaan Suomessa: esimerkiksi ulkomaille muuttaneiden saamat eläkkeet.


Ehkä vasemmisto on haikaillut Björn Wahlroosin rahoja hänen muuttaessaan Ruotsiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes teki valtion kannalta huonon diilin kun Wahlroosin Mandatum ja valtion omistama Sampo pankki yhdistettiin. Olisi Wahlroos pienemmälläkin välirahalla lähtenyt mukaan. Siinä meni monen vuoden arvonnousuverokertymä yhdellä allekirjoituksella.


Osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdevero (+250 M€)


Suomen veropohjaa voisi tiivistää asettamalla pienen lähdeveron nyt osinkoveroista vapautettujen yhteisöiden osingoille. Hallitus on asettanut työryhmän selvittämään voitaisiinko tällainen viiden prosentin lähdevero ottaa Suomessa käyttöön. Aiemmin tehtyjen arvioiden mukaan tällainen vero voisi tuottaa 250- 400 miljoonaa euroa vuodessa.”


5 %:n lähdevero on kansalaisten pilkantekoa. Kun perhe on säästänyt yksiön vanhuuden turvakseen, se maksaa vuokratuotosta 30 %:n veron. Jos yksiö myydään, on vero 30-34 %. Samaan aikaan VVO/Kojamon ay-liikkeen pelurit maksaisivat 5 %:n veron osingoista. Ja sekin varmaan maksatetaan asukkailla korottamalla vuokria. Tai oikeammin veronmaksajilla, jotka maksavat korotetut vuokrat asumistuella.


Ay-liike sai Kojamosta osinkoja viime vuonna noin 30 miljoonaa euroa verottomasti. 5 %:n lähdevero olisi ollut 1,5 miljoonaa. Tavallinen kansalainen olisi maksanut osingoista veroja lähes 8 miljoonaa. Tasa-arvoa sekin. Mutta kansalainen ei olisi saanut valtiolta rahaa osakkeiden ostamiseen kuten ay-liike sai.


Konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen (+140 M€)


Lakiin jätettiin kuitenkin merkittäviä verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä, joista keskeisin on niin sanottu tasevapautus. Nämä aukot tukkimalla verotulot kasvaisivat vuosittain huomattavasti. Hallitus onkin päättänyt korkovähennysoikeuden uudistamisesta syksyn 2021 budjettiriiheen mennessä.

Vihervasemmistolle ei riitä nykyiset verot eikä tulevat EU-verot. On keksitty uusi vero hyvinvointialuevero. (Uutinen US)

Tästä esimerkki on valtionyhtiö Fortumin myymä sähköverkko Carunalle, joka on korottanut siirtomaksuja järkyttävän paljon ja siirtää näin saadut voitot käytännössä verotta korkoina Carunan omistajille ja rahoittajille. Tämän epäkohdan korjaaminen tuskin alentaa sähkön hintaa ja voi jopa nostaa sitä. Kun Carunan tulos vähennysrajoituksen takia heikkenee maksetun veron määrän, on suuri riski, että Caruna korottaa siirtohintaa tämän takia. Caruna voi siirtää voitot edelleen korkoina ulkomaisiin veroparatiiseihin, vaikka yhtiö joutuisikin maksamaan veroja. Vuoden 2019 korkomenot Carunassa olivat 135 miljoonaa euroa ja korkojen vähennyskelvottomuus olisi lisännyt verojen määrää 27 miljoonaa euroa vuodessa. Hiluja verorahat olisivat siihen verrattuna kuinka paljon ministerit Katainen, Vapaavuori ja Haavisto pistivät suomalaiset sähkönkuluttajat maksamaan sähkönsiirtomaksuja tyhmällä päätöksellään.

Comments


bottom of page