top of page

Hallitusohjelman maahanmuuttoa koskeva sisältöesitys

Esitän tässä vapunaaton iloksi hallitusohjelmaan kylmää kyytiä romahtavaan Suomeen, jossa kaikenlainen rikollisuus lisääntyy koko ajan.


 1. Turvapaikkaa voi hakea vain kerran. Siitä voi valittaa kerran. Mutta sen jälkeen ei enää koskaan toista kertaa, ei vaikka olisi muutaman vuoden välillä kotimaassaan. Vielä täällä olevat lukuisia kertoja hakeneet eivät enää voi hakea yhtään lisäkertaa. Kaikilta tulijoilta otetaan sormenjäljet. Näin estetään nimenvaihdon jälkeen tehtävät uusintahakemukset.

 2. Turvapaikkaa hakevan lapsen ikärajaksi muutetaan 15 vuotta. Näin ikätestit voidaan tehdä luotettavasti parran haivenien perusteella. Tämä tekee ikävalehtelun käytännössä mahdottomaksi.

 3. Lapsien perheiden yhdistäminen tehdään kotimaahansa isän ja äidin luo. Aikuisten perheenyhdistämisiä ei tehdä, vaan jokainen hakekoon erikseen turvapaikkaa, jos katsoo olevansa siihen oikeutettu.

 4. Työnantaja on taloudellisesti vastuussa kolmen vuoden ajan ulkomailta palkkaamastaan henkilöstä siitä riippumatta onko töihin tuleva töissä vai ei, mikäli hän jää Suomeen töiden loputtua tai lopettaa työnteon. Työperäistä oleskelulupaa ei voi muuttaa turvapaikan hauksi.

 5. Turvapaikkaa hakevien EU- ja OECD-maiden kansalaisten sekä Venäjän kansalaisten haku estetään rajalla, eivätkä he voi hakea lainkaan turvapaikkaa Suomesta.

 6. Sosiaaliturvalla asuvien asuntoihin tehdään kerran kahdessa vuodessa yllätystarkastus siitä, ketkä asunnoissa oikeasti asuvat. Mahdolliset uudet asukkaat häädetään ja virallisesti asunnossa asuvien kaikki sosiaalituet poistetaan.

 7. Yksinasuva ei voi saada omaa sosiaaliturvalla maksettavaa asuntoa. Asuntoon on muutettava vähintään kaksi henkilöä. (Suomessa vielä 1970-luvulla nuoret aikuiset elivät kimppahuoneissa alivuokralaisina. Ja maksoivat vuokran itse.)

 8. Kotimaassaan lomailevilta (lomalla mistä) evätään paluu Suomeen ja oleskeluluvat perutaan.

 9. Yli vuoden vankeusrangaistuksen saanut karkotetaan Suomesta kotimaahansa. Kansalaisuuden saaneilta Suomen kansalaisuus perutaan. Karkotus koskettaa myös ehdollisen vankeuden saaneita. Jos vankeusrangaistus on yli kolme vuotta, karkotetaan koko perhe.

 10. Suomen kansalaisuuden voi saada 9 vuoden Suomessa asumisen jälkeen, mikäli tuosta ajasta vähintään viisi vuotta on elättänyt itsensä ja perheensä työllään. Kansalaisuutta ei voi saada, jos on saanut yli vuoden rangaistuksen rikoksista.

 11. Vankeusrangaistuksen suorittaminen tehdään pääsääntöisesti henkilön kotimaassa. Tätä varten Suomi voi ostaa tuosta maasta vankilapalveluja.

 12. Ulkomaan kansalaisen sosiaaliturva on 60 % vastaavasta kantasuomalaisen sosiaaliturvasta. Tämä edellyttää perustuslain uutta tulkintaa, tarvittaessa sanamuodon muutosta.

 13. Laittomasti maassa asuvat siirretään vanhoihin kasarmeihin tms perustettaviin siirtokeskuksiin, joista vapaaehtoisesti pääsee lähtemään vain kotimaahansa.

 14. Rahansiirrot Suomesta kielletään, mikäli rahalähetys perustuu sosiaaliturvarahoihin.

 15. Kaikkien maahanmuuttajaryhmien perustamien yhdistysten ja järjestöjen julkiset tuet lopetetaan kokonaan. Toimintaa voidaan jatkaa vapaaehtoispohjalla ja talkootyönä.

 16. Kaikki ulkomaalaisen kulttuurin ja elämäntavan säilyttämiseen perustuvat työt julkisella rahalla rahoitettuna lopetetaan. Esimerkiksi kulttuuritulkit ja kulttuurikoordinaattorit.

 17. Valtion ja kuntien maksamat tulkkipalvelut lopetetaan kahden vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Sen jälkeen voi palveluja ostaa omilla työssä ansaituilla rahoilla.

 18. Tilastointimenettelyjä muutetaan siten, että kaikki tilastot tehdään kansanryhmien mukaan. Näin voidaan aidosti seurata tänne tulleiden työllistymistä ja sopeutumista Suomeen. Kansanryhmäksi katsotaan pääsääntöisesti tulijan kotimaa. Suomessa syntyneet katsotaan vielä toisessa polvessa kuuluvan tulijan kotimaan kansanryhmään. Julkiseen sektoriin lasketaan tilastoinnissa myös valtion ja kuntien yli 50 %:sti omistamat yhtiöt sekä yhteisöt ja yhdistykset, joiden saamista tuloista yli puolet tulee julkiselta sektorilta.

 19. Lapsilisää muutetaan siten, että ensimmäisen lapsen lisä on 30 % korkeampi kuin toisen ja kolmannen. Neljännestä ja sitä seuraavista lapsista lisää ei makseta, eikä sitä kompensoida toimeentulotukea lisäämällä.

 20. Kaikenlainen ulkomaalaisia koskeva positiivinen syrjintä kielletään julkisella sektorilla.

 21. Julkinen kehitysapu ajetaan alas kolmessa vuodessa. Siihen asti kehitysavun ehtona on, että maat ottavat omat kansalaisensa takaisin kotimaahansa, mikäli ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. (Tämä mahdollistaa mm. irakilaisten palauttamisen).

 22. Suomi vaikuttaa EU-lainsäädäntöön siten, että Välimerellä pelastustoimia harjoittavien järjestöjen laivat takavarikoidaan ja tuhotaan. Tämä vähentää laitonta siirtolaisuutta ja siihen liittyvää ihmiskauppaa olennaisesti.

 23. Kaikki Suomeen töihin tulevat, itsensä ja perheensä elättävät ulkomaalaiset ovat tervetulleita Suomeen.


Vapun kunniaksi vappumuisto 60-luvun Salosta. Siellä oli keskustassa suosittu meijerin baari. Kun vappukulkue kulki Turuntieltä sillan yli Helsingintielle, tuli baarin nuori tarjoilija ulos sitä ihailemaan. Hän sanoi ikimuistoiset sanat: ”Hei tulkaa katsomaan kun työläiset marssii.”


Saako apulaiskaupunginjohtajia Arhinmäki masinoitua enemmän väkeä taistelevaan vappumarssiinsa. Kuva SKP.

Comments


bottom of page