top of page

EU vie työt suomalaisilta

Päivitetty: 5. toukok. 2020

”Euroopan komission (Eka EURES)-hanke auttaa työnantajia löytämään nuoria työntekijöitä toisesta EU-maasta ja nuoria saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla 18–35-vuotias. Työnantajalle myönnettävän …Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä. Tuki on verotonta.” Ikääntyneitäkään ei ole unohdettu. Yli 35-vuotiaat voivat saada verotonta Reactive-tukea saman määrän. Tuki maksetaan kerran.


Lisäys loppuun 4.5.2020 klo 21.30: Kolmen marjatilan tilinpäätösten analysointi.


Lisäys 3.5.2020 klo 11:00: Tuen yritys saa joka kerta kun tulee Suomeen: esimerkiksi joka vuosi kun tulee kausityöntekijäksi. Tuen saa puolena, eli 1000 eurona, jos on vain 3 kk.Väitetään, että Suomen maatalous vaatii toimiakseen ulkomaista työvoimaa: etenkin ukrainalaisia mansikanpoimijoita. Sanotaan, että ilman ulkomaalaisia jäisivät mansikat pellolle. EU on ihmeellinen. Sen hyvää tarkoittavat tuet antavat mahdollisuuden palkata ukrainalaisia EU-kansalaisina viemään suomalaisten nuorten työpaikat. Ja mahdollistavat siirtymisen suomalaisen sosiaaliturvan nauttijoiksi, vaikka muuttaisi takaisin kotiseudulleen Ukrainaan.


Toki EU-maiden viljelijät ja yrittäjät saavat Eka EURES-tukea, jos he palkkaavat suomalaisia töihin. Tuki toimii kuitenkin niin, että köyhemmästä maasta siirrytään vauraampaan EU-maahan. Tuskin suomalaiset suurin joukoin menevät Espanjan tomaattiviljelmille tai Romanian rakennuksille EU-tuen kannustamana.


Tukia saavat myös töihin menevät henkilöt (ks kuva).

Eka EURES-tuen vääristävä vaikutus

Pohditaanpa. Ulkomailta tulleelle maatalouden kausityöläiselle on marjatiloilla työtä huhtikuusta syyskuulle eli 6 kuukauden ajaksi. Marjanpoiminnan lisäksi tehdään istutuksia ja kitkentää sekä erilaisia huoltotöitä. Ahkera työntekijä ansaitsee helposti 1500 euron urakkapalkan kuukaudessa. 9000 euron palkasta ei makseta Suomessa veroa, vaikka täällä oltaisiin verovelvollisuuden edellyttämä 183 vuorokautta.

Ukrainassa 9000 euron ostovoima on moninkertainen. Ukrainalaisen keskipalkka tammikuussa 2020 on 367 euroa kuukaudessa. Saman Trading Economics-tilaston mukaan suomalaisen keskipalkka on 3548 euroa. Ukrainalaisen kesän 9000 euron (6 kk * 1500 €) ansio on kotimaassaan 87.000 euroa. Ostovoimaan verrattaessa saman palkan arvo Ukrainassa on kolme kertaa suurempi kuin Suomessa. Suomessa korkea verotus heikentää ostovoimaa.

Ukrainalaisen työmotivaatio urakkatyössä on suuren tuloeron takia korkea. Suomalaisen motivaatiota vähentää hyvä sosiaaliturva (työttömyysturva, asumistuki, toimeentulotuki).

Suomalainen yrittäjä vähentää maksamansa 9000 euron palkan omassa verotuksessaan. Viljelijät, toiminimet ja henkilöyhtiöt maksavat marginaaliverotuksen mukaan oman veronsa. 50.000 euron yrittäjätulon kohdalla marginaalivero on 42 %. EU-kansalaisen (tai -oletetun) palkkaaminen aiheuttaa maatilalle 3200 euron nettopalkkamenon. Suomalaisen palkkaaminen ei tukeen oikeuta ja hänen palkkamenonsa on 5200 euroa.

Laskelmassa ei ole huomioitu eläke- ja muita sosiaaliturvamaksuja, jotka ovat samat suomalaiselle ja ulkomaalaiselle työntekijälle.

Eka EURES-tuki kaikille toimialoille

Soitimme kymmenkunnalle marjaviljelijälle eikä kukaan heistä ole ollut tietoisia tuesta, ilmeisen vilpittömästi. Business Finland´in löperö rahanjako osoitti kuinka helposti suomalaiset lähtevät ilmaisen rahan perään. Olisi kummallista, jos Eka EURES-tukea ei Suomessa laajamittaisesti käytettäisi, onhan tukea jaettu jo vuosien ajan. Maatalouden päättäjät ovat olleet halukkaita tuomaan charter-lennoilla peltotöihin väkeä ulkomailta. Siksi on mahdollista, että palkkatukea on maksettu paljonkin.

Ulkomaalaisten työntekijöiden valtaamia aloja Suomessa ovat rakentamisen ja maatalouden lisäksi mm. ravintolat, kuljetus, siivous, terveydenhoito, kampaamot ja parturit, kauppa ja posti.

EU-kansalaisuudesta on tullut valtavaa bisnestä. Tästä löytyy paljon julkista tietoa entisissä itäblokin maissa. Henkilön ei tarvitse edes asua EU:n alueella, mutta hän voi hankkia helposti itselle EU-kansalaisuuden.


Romanian kansalaisuuden ja passin alkaen 1500 eurolla saa tästä nettiosoitteesta. Paikan päältä passin voi hakea, esimerkiksi Tšernivtsi´ssa: Maidanin Sankarien  71,  Kiovassa Oleha Koshovoho 2 A.

EU-tukien vaikutusta voi arvioida äidinkielen mukaisesta väestötilastosta vuosina 2009 ja 2019. Suomeen ovat enenevässä määrin muuttaneet bulgarialaiset, romanialaiset ja ukrainalaiset. Passikauppaa harjoittavat etenkin Bulgaria ja Romania, joten heidän passeillaan Suomeen voivat tulla myös venäläiset ja muut EU:n ulkopuoliset kansalaiset. Ukrainan kieliset selittynevät Unkarin löperösti myöntämillä passeilla.

Suomessa on paljon vierastyöläisiä, jotka eivät ole kirjoilla Suomessa. He eivät ole mukana väestötilastossa. Viime vuonna puhuttiin paljon Uzbekistanin kansalaisista, jotka ovat rakennustöissä Suomessa. Heistä ilmeisesti suuri osa on jäänyt Suomeen ja hakeutunut suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.


Suomen inkeriläiset – Unkarin ukrainalaiset

Kun presidentti Koivisto esitti mahtitoiveen siitä, että inkeriläiset ovat suomalaisia ja siksi paluumuuttajia, alkoi papereiden ja todistusten massiivinen väärentäminen. Maahamme tuli suuri määrä venäläisiä, joilla ei ollut mitään juuria Suomeen, ilman suomen kielen taitoa. Ensimmäisenä tänne tulivat lusmut eli venäläiset, jotka eivät välittäneet työnteosta ja tulivat Suomeen, koska täällä saa kaiken elämiseen tarvittavan vastikkeetta. Inkeriläiset, joilla oli Venäjällä työtä, eivät lähteneet aluksi lainkaan. Mutta pikku hiljaa Inkerinmaa tyhjeni ja niin tulijoiden virta kasvoi. Viimeisetkin lähtivät, koska kylät olivat tyhjentyneet. Näin Koivisto pystyi siihen, mihin Stalin ei pystynyt eli tuhoamaan Inkerinmaan alkuperäisväestön.

Unkarilla on paljolti samanlainen tilanne Ukrainan kanssa. Taka-Karpatia (Transkarpatia) oli osa Unkaria, mutta toisen maailmansodan lopussa Neuvostoliitto halusi sen osaksi Ukrainaa eli itselleen. Tänään Taka-Karpatian 1,3 miljoonasta asukkaasta noin joka kahdeksas on unkarilainen. Unkari teki saman virheen kuin Suomi: alkoi myöntää Unkarin kansalaisuuden taka-karpatialaisille käytännössä automaattisesti. Myös Ukrainassa alkoi papereiden ja todistusten väärentäminen. Unkarin kansalaisuuden saaneet ukrainalaiset ovat kaksoiskansalaisia. He voivat esittää jommankumman maan passin sen mukaan, mikä heille on edullista. Käytännössä he voivat asua molemmissa maissa. Aivan samalla tavalla kuin inkeriläiset ja heinä esiintyvät venäläiset ovat Suomen ja Venäjän kansalaisia.

Unkari kiristi aluksi varsin lepsua kansalaisuuksien jakamista (aivan kuten Suomi). Unkarissa löytyi osoitteita, joissa ”asui” yli 30 ukrainalaista, muka unkarilaisina, mutta iso vahinko oli jo ehtinyt tapahtua.

Maatalouden ulkomainen työvoima

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan kevään aikana kausityövoiman tarve on yli 3000 henkilöä ja sadonkorjuuvaiheessa noin 15.000 henkilöä. 80 % kausityövoimasta on töissä marjatiloilla, koska istutus-, kitkentä- ja sadonkorjuutöitä ei ole vielä voitu koneellistaa.

Jos näistä 3000:sta maksetaan EU-tukea on kyse 5 miljoonan euron tuesta, jolla viedään Suomesta 30 miljoonan euron palkkatulot ulkomaille. Tätä suomalaisten köyhdyttämistä tukee mm. ulkoministeri Haavisto, joka maanitteli Ukrainan ulkoministeriä vetoamalla: ”Kausityöntekijöillä on myös Ukrainan taloudelle suuri merkitys, kun he keräävät rahaa ja tuovat sen sitten maahan palatessaan. Tätä käytin myös argumenttina ulkoministerin kanssa keskustellessa”.

Ministerien tehtävänä tulee olla etsiä ratkaisuja, joilla on Suomen taloudelle suuri merkitys. Se tarkoittaisi keinoja, joilla suomalaiset saadaan takaisin marjoja poimimaan. Vielä edellisen sukupolven aikana 1990-luvulla (ja lamassa) käytännössä kaikki mansikat poimittiin suomalaisten voimin.

Ulkomaalaisten palkkaamiselle pienemmän palkan lisäksi muitakin syitä

Kyse on siitä, miten maataloustyöt organisoidaan. Suomalaiset ovat yksilöitä ja he toimivat yksilöinä paljolti säännösten ja AY-liikkeen vaatimusten takia. Jos sanoisi yksinkertaisesti suomalaiset poimivat kyllä, mutta ottavat parhaat marjat päältä, jolloin tulos on hyvä urakkapalkalla.

Ukrainalaisilla poimijoilla on valikoitunut pomo (ryhmävastuullinen, joka kommunikoi viljelijän kanssa). Hän saa koko poimijaryhmän toimimaan viljelijän kannalta optimaalisesti. Silloin poimitaan viljelijän tarvitsema määrä ja myös pienet mansikat tulee poimituksi. Työn jälki on parempaa paljolti siksi, että suomalaiset ovat tottuneet elämään hyvän sosiaaliturvan ansiosta ja koska yksilönvapaus/oikeudet on niin hyvin sisäistetty.

Ulkomaalaisten joukossa on huonoja poimijoita, mutta ryhmävastuu suodattaa heidät pois, eivätkä ainakaan tulevina vuosina pääse mukaan. Huonoimmat saavat lähteä heti. Näin kaikessa ulkomaalaistyössä, myös mm rakennuksilla. Ukrainalaiset tekevät pitkiä päiviä silloin kun se on tarpeellista, suomalaiset eivät.

Keskustelu on Suomessa vääristynyt myös siksi, että työttömiksi jääneitä yli viisikymppisiä esitetään peltotyöhön. Nämä työt sopivat nuorille ja ehkä vielä 35-vuotiaille. 1950-luvun Suomessa ikä ei ollut samalla tavalla ongelma kuin tänään. Oma äitimme oli ahkera sokerijuurikkaan harventaja vielä yli 50-vuotiaanakin. Jos saisimme nuoret työttömät kesätöihin maatiloille, se riittäisi hyvin eikä ulkomaalaisia tarvittaisi. Nykymuotoinen elämänmeno pitäisi ensin romuttaa. Toki se tuhoutuu itsestään kun Suomen talous romahtaa. Silloin on helppo tehdä päätös, että kesäaikana alle 35-vuotiaiden sosiaaliturva puolitetaan ja tulot haetaan maatiloilta.

Ay-liike ja työlakisäännökset tuhonneet suomalaisten työpaikat. Niiden takia suomalaiset eivät jousta. Esimerkiksi pitkät kesätyöpäivät eivät ole mahdollisia suomalaisille, vaikka he olisivat olleet puoli vuotta työttöminä keräämässä voimia. Ulkomaalaiset eivät tällaisista säännöistä piittaa, minkä vuoksi he ovat marjatiloille mieluisia työntekijöitä.


Marjatilojen tilinpäätösanalyysi

Lisäys 4.5.2020 klo 21.30


Luvut tuhat euroa


Marjatilojen kannattavuus on kiinnostanut lukijoita. Vain osakeyhtiömuodossa toimivien tilojen tilinpäätökset ovat julkisia. Otin ”nettiotannalla” 10 osakeyhtiön uusimmat tilinpäätöstiedot. Näistä vain kolmen tiedot soveltuivat analyysiin.

Suomen suurin mansikkatila lukuisten muiden ohella toimivat toiminimenä, joten niiden tilinpäätöstiedot eivät ole julkiset.

Marjatilan liikevaihdon määrällä eri vuosina on olennainen vaikutus tulokseen. Pitkäaikaisten velkojen määrä heikentää tulosta korkojen takia. Kausityöntekijöiden määrä vaihtelee eri kokoisilla tiloilla vain vähän. Kausityöntekijät ovat töissä otoksen yrityksissä vain noin 2 kk. Marjatilat ovat perheyrityksiä, eikä niissä perheen lisäksi juurikaan ole vakituista henkilökuntaa.

Yhdessäkään tilinpäätöksessä ei ole eritelty liiketoiminnan muiden tuottojen sisältöä. Sinne merkittäisiin mahdollisesti saadut tuet. Vain yhdellä kolmesta marjatilasta muiden tuottojen määrä on olennainen.

Tilinpäätöksiä on verrattu Foregan kuvauksiin kesän ilmoista. Kesän viileys ei näytä vaikuttavan haitallisesti tulokseen.---

Tämän kirjoituksen taustoituksessa arvokasta apua ovat antaneet Aarno Lindfors ja Arre Kougappi. Arrelta olen saanut tietoja etenkin entisten itäblogin maiden tilanteesta ja sen vaikutuksesta Suomeen.


Comentarios


bottom of page