top of page

Akateemisten naisten työllistäminen Siirtolaisinstituutti

Töitä on luvassa! Koulutus- ja osaamistaso nostetaan seuraavin keinoin: vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030 (Valtioneuvoston (pääministeri S Marin) koulutuspoliittinen selonteko 2021). Uusista opiskelijoista 2022 naisia oli 58 %. Vuonna 2030 varmasti enemmän.

Koulutuspoliittinen selonteko. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:24

Kuka tekee Suomessa työt, jos kaikki ovat tohtoreita ja maistereita? Politiikassa ei mitenkään riitä tuhansia työpaikkoja. Eikä hömpän tutkimusta kannata rahoittaa.


Mihin ihmeessä noin suuria määriä akateemisia naisia tarvitaan Suomessa. Oikeaa työtä ei mitenkään voi riittää kaikille, minkä vuoksi tehdään kaikenlaista hömppätutkimusta verorahoilla. Ja perustetaan uusia tasa-arvovaltuutetun toimistoja naisten työllistämiseksi.


50 vuotta 2024

Siirtolaisinstituuttisäätiö on yksi tällainen työllistäjä. Siellä on vuosikertomuksen 2022 mukaan 35 työntekijää. Henkilökuvastossa netissä on 19 naista ja 13 miesoletettua. Maahanmuuttajia henkilöstöstä on 6.


Säätiön kaikki tuotot tulevat julkiselta sektorilta avustusten ja näennäishankkeiden kautta. Vuoden tulot olivat 1,66 miljoonaa euroa ja menot 1,65 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut menoista ovat kaksi kolmasosaa, 64 %.


Mitä rahoilla saadaan?

Henkilökunta on pitänyt toissa vuonna 80 esitelmää eri tilaisuuksissa (aktiivivuosina pidin yli 100 esitelmää vuodessa yksin).


Migration lehti kaksi kertaa vuodessa. Tehtiin DX-harrastepohjalla 10 numeroa vuodessa 60-luvulla ja painaminen oli käsityötä.

Julkaisuja ilmestyi 6. Yksi tuttua kamaa: Näkökulmia maahan muuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa, 160 sivua, olin teoksen 825. lataaja.


Artikkeleita ja kirjoituksia säätiö julkaisi 55, joista suurelle yleisölle 11.


Kirjastosta tehtiin 162 ensilainaa.


Kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia oli 11, joista osa yhteistyönä muiden kanssa.


Tutkimusta on paljon. Tutkimuksessa on 5 vakinaista työntekijää. Heidän lisäkseen toimitusjohtaja ja 20 määräaikaista tutkijaa ovat tehneet tutkimusta ja hakeneet rahoitusta. Taikasanalla maahanmuutto rahaa saa helposti.

  • Mobile Futures: Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen

  • Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä.

  • Relational wellbeing in the lives of refugee young people

  • Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

  • Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä

  • Deep Mapping the ”Uncharted Terriories” of Finnish Immigrant History ja 4 muuta.


Tervetuloa, tervemenoa-podcast sarjaa on ladattu Spotifystä 2300 kertaa.Facebookissa instituutilla on 2825 seuraajaa (Paulilla yli 4900 kaveria ja 2800 seuraajaa, Twitterissä 1906 seuraajaa (Paulilla 8203).


Hallintoneuvostossa 30 eri viranomaisen tai järjestön edustajia, hallituksessa 10. Laaja piiri takaa laajat rahavirrat. Ja paljon kampaviinereitä.


Leikkauslistaa tehtäessä tämän säätiön rahavirta olisi rikka rokassa, sillä ei ole yhtä suurta asiaa, josta miljardit voidaan säästää. Meteliä tulisi olemaan. Sehän on vain 1,6 miljoonaa euroa. Eli ei oikeastaan mitään. Tulee 35 työtöntä. Kuka heidät työllistää?

 

 

 

Comentários


bottom of page